02/2017 uutiset

Vääpelikillan väki ahkeroi Santahaminan perustamisryhmässä

Vääpelikillan jäsenten ja muiden huoltotehtävistä kiinnostuneiden oma “tukikohta” Helsingissä on Santahaminassa sijaitseva MPK:n koulutuskeskus. Keskuksessa uurastava perustamisryhmä on toiminut MPK:n koulutustapahtumien yhteydes­sä Santahaminassa jo pitkälti toistakymmentä vuotta – ja vuodesta 2007 lähtien Radioniemessä.

Perustamisryhmän tarkoituksena on huolehtia kurssilaisille tarkoitettujen henkilökohtaisen varustuksen luovutuksesta ja vastaanotosta. Samalla pidetään tietenkin huolta myös varaston kunnosta, kertoo MPK:n varastopäällikkö, reservin ylivääpeli ja vääpelikiltalainen Kaj Stjern­berg.

Perustamisryhmä kutsutaan kokoon tarvittaessa: kuluvan vuoden alusta lähtien kokoontumi­sia on ollut vaativimpien harjoitusviikonloppujen yhteydessä keskimäärin noin kerran kuukau­dessa.

perustamis1

Tavanomaisen kurssiviikonlopun aikana ryhmä on paikalla esimerkiksi perjantaina iltapäiväl­lä ja sunnuntaina. Erityisiä kalustonhuoltopäiviä on pyritty pitämään kerran vuodessa: silloin kunnostetaan ka­lustoa ja kohennetaan varaston järjestystä.

Kaj Stjernberg toivottaa kaikki uudet, huoltotehtävistä kiinnostuneet reserviläiset tervetul­leiksi mukaan toimintaan. Toivon, että uudet perustamisryhmäläiset eivät ole mukana vain yhtä tai kahta kertaa, vaan että tehtävään sitouduttaisiin pidemmäksi aikaa. Porukka on mukavaa ja asiallista ja kaikki ovat tervetulleita joukkoon. Perustamisryhmä sopii kaikenikäisille, myös esimerkiksi heille, jotka ovat jo ikänsä puoles­ta vaikkapa nostoväkeä, Stjernberg kannustaa.

perustamis2

Todellinen perustamisryhmän veteraani on reservin ylikersantti ja vääpelikiltalainen Seppo Mäkinen, joka muistelee olleensa ensimmäisillä MPK:n kursseilla jo vuonna 1994 ja perusta­misryhmässäkin vuodesta 2010 lähtien. Minä ajattelen niin, että Suomella pitää olla omat puolustusvoimat ja reserviläistyö tukee puolustusvoimien toimintaa. On mukava, että ryhmässä voi tehdä hyödyllistä työtä, vaikka olisi­kin jo pois varsinaisesta reservistä, Mäkinen pohtii.

Mäkinen on toiminut monena viikonloppuna oikeana kätenä reservin kersantti Olli Laurilal­le, joka on pitkään uurastanut ryhmän koulutuspäällikkönä. Pitää muistaa, että perustamisryhmäläisten työ ei suinkaan ole pelkkää “rätinjakoa”, vaan he huolehtivat siitä, että logistiikkaketju toimii alusta loppuun saakka. Kun kurssilaiset ovat poistu­neet Radioniemestä, ryhmän työ jatkuu, Laurila kertoo.

Kurssilaisten käyttämät varusteet matkaavat kerran viikossa pestäväksi Säkylään ja huolto­rekka palauttaa puhtaat ja korjatut varusteet takaisin Radioniemeen. Yksi innokkaista ryhmäläisistä on helsinkiläinen reservin kersantti Tomi Hult, joka tuli mu­kaan toimintaan miltei puolivahingossa.

Olen käynyt vuosien ajan erilaisilla MPK:n kursseilla ja parisen vuotta sitten minulta kysyt­tiin, haluaisinko tulla mukaan perustamistoimintaan. Ajattelin kokeilla – ja nyt olen ollut muka­na parisen vuotta, Hult kertoo. Huoltotehtävät ovat aivan yhtä tärkeä osa reserviläistoimintaa kuin kaikki muutkin osa-alueet. Jos huolto ei toimisi, silloin ei moni muukaan homma näissä harjoituksissa onnistu.

perustamis3

MPK:n Helsingin koulutuspaikan koulutuspäällikkö, reservin yliluutnantti Juha Suvisaari arvostaa sitä, että perustamisryhmän väellä on asenne kohdallaan. Tämä on harrastus, jota tehdään pitkäjänteisesti isänmaallisessa hengessä, Suvisaari muistuttaa. Perustamisryhmän tärkeyden voi huomata, kun muistaa, että viikonlopun aikana tehokasta koulutusaikaa on 20 tuntia. Jos huolto ei toimi, kaikki se on pois koulutuksesta.

MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin päällikkö, eversti evp Timo Mustanie­mi pitää perustamisryhmän toimintaa yhtenä keskeisimpänä tekijänä, joka joko lisää tai vähentää osallistujien motivaatiota. Kaikki vapaaehtoistoiminta on MPK:n toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää koulu­tuksen onnistumisen kannalta. Näkisin itse mielelläni tulevaisuudessa myös sen, että perus­tamisryhmän toiminta liitettäisiin nykyistä kiinteämmin osaksi paikallispataljoonan koulu­tustoimintaa, Mustaniemi pohtii. Hän haluaisi myös, että nykyinen pääosin materiaalin jakoon ja vastaanottoon keskit­tyvää toimintaa laajennettaisiin. Jatkossa se voisi olla osa perustamiskeskuksen toiminnan koulutusta ja harjoittelua – ja osa koko harjoitusta. Tänä vuonna olemmekin jo käyttäneet muutamissa harjoituksissa tukikurssi-nimeä, Mustaniemi kertoo.

Alkuvuodesta Radioniemen perustamisryhmän varastotiloissa on tehty useita positiivi­sia muutoksia, muun muassa uusittu pöytiä, järjestelty varastoa ja selkeytetty kulkureittejä. Mustaniemi on muutoksiin tyytyväinen. Luopumalla vanhasta materiaalista ja järjestelemällä tiloja uudestaan meillä on mahdol­lisuus saada uutta materiaalia tai käyttää nykyisiä tiloja tehokkaammin.

Henkilöstön käytön osalta piirin sitoutuneiden määrä on voimakkaassa kasvussa. Tässä tilanteessa on tarkoitus löytää jokaiselle sitoutuneelle mahdollisuus osallistua toimintaan aiempaa enemmän ja samalla antaa myös mahdollisuus vuorotella tai kokeilla uusia tehtäviä, Mustaniemi luonnehtii.

Huollon roolin sekä Puolustusvoimien että MPK:n toiminnassa Mustaniemi näkee merkit­tävänä.

Osin siitä syystä olemme käynnistäneet osin jo hieman unohduksissa olleet huolto­palvelu- ja vääpelikurssit takaisin kurssiohjelmaamme. Tämä liittyy sekä paikallispatal­joonien että sen eri yksiköiden toimintaan, mutta myös meidän oman toiminnan kehittämis­een, Mustaniemi kertoo.

Toimiva huolto on onnistumisen edellytys ja siinä henkilöstön osaamisella on keskein­en merkitys. Usein vain lyhytkestoisissa harjoituksissa huollon eri osa-alueiden merkitys ei näyttäydy käytännössä niin näkyvänä kuin pitkäkestoisissa harjoituksissa tai kriisitilanteis­sa, Mustaniemi arvioi.

Perustamisryhmästä antavat lisätietoja:

Juha Suvisaari: juha.suvisaari@mpk.fi

Kaj Stjernberg: kaj.stjernberg@mpk.fi

Teksti ja kuvat: Jari Pietiläinen

Jaa uutinen: