01/2015 puheenvuoro

Caspar von Walzel

luutnantti (res)
Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
caspar@hsrk.fi


Kaverille kanssa-konsepti on toimiva ja se on toteutettavissa ilman ylivoimaisia ponnisteluja.


Uudistumalla eteenpäin

Käsillä on nyt uuden sähköisen lehden ensimmäinen numero. Samalla Helsingin Reservin Sanomat ottaa askeleen uuteen aikakauteen. Voisi sanoa, nykysanastoa soveltaen, että HRS hyödyntää tästä eteenpäin ”hybridiviestintää”. Perinteinen painettu lehti tarjoaa tuttua formaattia ja toimii hyvänä työkaluna ja esimerkiksi jakelukappaleina eri tilaisuuksissa. Uusi sähköinen lehti taas tavoittaa lukijan kaikkialla. Tavoite on, että hyödyntämällä molempia kanavia tavoitamme jäsenistön ja lukijakunnan entistä paremmin. Uusi sähköinen lehti on myös paras, ja hyvä tapa varmistaa riittävän usein ilmestyvä julkaisu. E-lehteä kehitetään vuoden 2015 aikana käyttäjäkokemuksien mukaan, jotta julkaisusta saadaan mahdollisimman hyvä. Tästä syystä on erittäin arvokasta, että Te lukijat annatte palautetta hyvistä ja huonoista kokemuksista.

Uudistusta haetaan myös muilla alueilla. Helsingin Reserviupseeripiiri tekee vuoden alusta alkaen yhteistyötä Reserviupseeriliiton Mentorit- verkoston kanssa. Mentoritoiminnan tavoitteena on antaa nuorille reservin upseereille tukea ja sparrausta niin ryhmämentoroinnin kuin myös henkilökohtaisen mentoroinnin kautta. Mentorit järjestävät ryhmätapahtumia, koulutusta uusille mentoreille sekä jakavat tietoa ja opastusta ammatilliseen ja urakehitykseen liittyen. Ohjelma on pitkäjänteinen, jossa nuoret reserviupseerit kohdataan ensimmäisen kerran jo Reserviupseerikoulussa. Piiri on innolla mukana tässä projektissa. Lisätietoja Mentoreista voi lukea osoitteessa www.mentorit.info.

Viimeisenä asiana haluan nostaa esille toiminnanjohtaja Tomi Alajoen ja järjestöupseeri Ossi Ikosen ideoiman ja toteuttaman Kaverille kanssa-tapahtuman. Tapahtuma pilotoitiin viime vuonna Tomin vetämänä ja tulokset olivat erittäin positiiviset. Tämän rohkaisemana Tomi ja Ossi järjestivät uuden tilaisuuden lauantaina 7.3. Tilaisuus oli vähintäänkin onnistunut. Hyvän markkinoinnin seurauksena tapahtumapäivään osallistui yli 70 reservin upseeria, joista noin 60 alle 30- vuotiaita. Tapahtuman luonteen mukaisesti, puolet osallistujista eivät ollut vielä mukana toiminnassa.

Päivän ohjelmassa oli tutustumisammunnat Glock-pistoolilla, jossa jokainen osallistuja ampui 4×5 laukausta. Kaikissa ryhmissä oli useita, joille pistooliammunta oli täysin uusi kokemus. Erinomaisesta ja innostuneesta asenteesta johtuen, kaikissa ryhmissä koettiin hyviä onnistumisia. Oli mukava nähdä se upseerimainen ote, mikä jokaisella osallistujalla oli.

Toimintarastin jälkeen nuorten upseerien toimikunnan puheenjohtaja Sampo Saarenpää yhdessä hallituksen Pauli Sortin ja Toni Selinin kanssa pitivät osallistujille info-rastin, jossa kerrottiin toiminnasta, jäsenyydestä ja eduista. Hyvän infopaketin seurauksena yli 20 osallistujaa liittyi jäseneksi. Tämä tarkoitta siis yli kaksi kolmasosaa osallistujista, jotka eivät vielä olleet jäseniä.

Kaverille kanssa-konsepti on toimiva ja se on toteutettavissa ilman ylivoimaisia ponnisteluja. Se on siis helppo tapa myös kerhotasolla järjestää tilaisuus, jossa voisi tavoittaa uusia jäseniä. Tieto- ja kalustotukea saa toimistolta ja konsepti on tietysti helposti muokattavissa sopimaan kunkin järjestön tarpeisiin. Piirin järjestämänä Kaverille kanssa- järjestetään seuraavan kerran syksyllä.

Jaa uutinen: