01/2018 uutiset

Uudenmaan Jääkäripataljoonan perinnepäivä

Kaupunkijääkärit metsässä

Kaartin jääkärirykmenttiin kuuluvan Uudenmaan jääkäripataljoonan perinnepäivää vietettiin 9.3.2018 Santahaminassa. Uudenmaan jääkäripataljoona kouluttaa suorituskykyisiä kaupunkijääkäreitä kaupunkijääkärikomppanian sekä esikunta- ja viestikomppanian eri tehtäviin.

  1. perinnepäivä alkoi Santahaminan yläkentän paraatikatselmuksella. Tästä siirryttiin juhlalounaalle, jonka jälkeen tutustuttiin kalustoesittelyyn. Uudenmaan jääkäripataljoonan komentajana toimii Everstiluutnantti Niko Hölttä. Hölttä otti pataljoonan komentoonsa 1.6.2017. Pataljoonassa annettava koulutus on keskittynyt taisteluun rakennetulla alueella. Varusmiehet saavat valtakunnan parhaimman koulutuksen vaativiin taistelutehtäviin kaupunkiolosuhteissa. Pataljoonassa koulutetaan kaupunkijääkäreiden lisäksi taisteluita tukevat osat, esimerkiksi kranaatinheitinjoukkueiden, kranaattikonekivääri- ja panssarintorjuntaryhmien taistelijat. Lisäksi Esikunta- ja viestikomppania vastaa viesti- ja johtamisjärjestelmäkoulutuksesta sekä tiedustelijoiden kouluttamisesta.

Everstiluutnantti Niko Hölttä.

Taistelu rakennetulla alueella vaatii erittäin nopeaa reagointikykyä ja joustavuutta taistelukentän ollessa moniulotteinen ja etäisyyksien hyvin lyhyitä. Yksittäiseltä taistelijalta ja ryhmänjohtajilta vaaditaan oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja hyvää fyysistä kuntoa.

Toimintaympäristö vaatii riittävän suorituskyvyn

Haastavat olosuhteet ja nopeasti muuttuvat tilanteet vaativat joukoilta hyvää osaamista sekä resursseja. Uudenmaan jääkäripataljoonan suorituskykyä kehitetään jatkuvasti niin varusmiesten osaamisen kuin käytössä olevan materiaalin osalta.

Minilennokkijärjestelmän tuleminen osana varusmieskoulutukseen on yksi esimerkki joukkojen suorituskyvyn kehittämisestä. Minilennokkijärjestelmä parantaa joukkojen tilannetietoisuutta, tulenjohtokykyä sekä joukkojen kykyä valvoa lähialueitaan. Järjestelmä mahdollistaa myös nopean reagoimisen toimintaympäristön muutoksiin ja lisäksi suorituskykyä voidaan käyttää muiden viranomaisten tukemiseen.

Pataljoonan suorituskykyä kehitetään edelleen. Uuden johtamisjärjestelmän (M18) käyttöönottoa valmistellaan kouluttamalla henkilökuntaa sekä ensimmäisiä varusmiehiä. Uuden johtamisjärjestelmän myötä johtaminen modernisoituu, monipuolistuu ja selkeytyy. Lisäksi se parantaa tilannekuvan muodostamista sekä jakamista ja mahdollistaa johtamisen liikkeestä useammilla tasoilla.

Varusmieskoulutusta tehostetaan virtuaalikoulutusympäristöllä. Virtuaalikoulutusympäristössä voidaan harjoitella kaikkea samaa kuin luonnossakin ja maastot voidaan luoda oikeanlaisiksi. Taistelu harjoitellaan ensin luokkahuoneessa virtuaaliympäristössä, jonka jälkeen se voidaan toteuttaa käytännössä. Uusi koulutusympäristö mahdollistaa sen, että toistoja voidaan tehdä enemmän, oppimistulokset paranevat ja virheiden määrät vähenevät.

Uudenmaan jääkäripataljoona kouluttaa suorituskykyisiä kaupunkijääkäreitä

Kaupunkijääkäreiden koulutus painottuu hyökkäystaisteluun. 1. Jääkärikomppania kouluttaa kaupunkijääkäreitä vaativiin taistelutehtäviin kaupunkiolosuhteissa. Palvelusaika suurimmalla osalla 165 vuorokautta.

Tukikomppania kouluttaa kaupunkijääkärikomppanian taistelua tukevat osat eli taistelijat kranaatinheitinjoukkueisiin, kranaattikonekivääri-, panssaritorjunta- ja pioneeriryhmiin sekä tulenjohtolinjalle.

Esikunta- ja viestikomppanian tehtävä on kaupunkijääkäripataljoonan johtaminen ja tiedustelu. Erikois- ja joukkokoulutuskaudella koulutus painottuu viesti- ja johtamisjärjestelmien hallintaan. Lisäksi yksikössä koulutetaan myös kaupunkijääkäripataljoonan tiedustelijat johtajineen.

Kaikki taistelijat saavat koulutuksen taisteluun rakennetulla alueella, johon myös koulutushaarakoulutus painottuu. Koulutuksessa korostuvat rakennetun alueen taistelulle ominaiset yksittäisen taistelijan ja johtajan taidot. Taistelut käydään hyvin lyhyillä etäisyyksillä, vaatien erittäin nopeaa reagointikykyä ja joustavuutta. Taistelutilan rajallisen näkyväisyyden takia yksittäisten taistelijoiden ja ryhmänjohtajien oma-aloitteellisuus ja aktiivisuus on tärkeää. Taistelu rakennetulla alueella asettaa myös suuria vaatimuksia taistelijoiden fyysiselle kunnolle.

Pataljoonalla on käytössään nykyaikainen, rakennetun alueen taisteluun sopiva koulutuskalusto. Ajoneuvoina on käytössä XA-185 panssariajoneuvoja sekä erilaisia kevyitä ja erikoisajoneuvoja. Koulutuskäytössä on myös moderneinta tiedustelu- ja johtamisjärjestelmäalan kalustoa.

Lähde: Puolustusvoimat

Jaa uutinen: