02/2020 uutiset

Uudenmaan aluetoimisto asevelvollisen asialla myös poikkeusoloissa

Puolustusvoimien aluetoimistot osana Maavoimien joukko-osastoja eri puolilla Suomea jatkavat asevelvollisten asioiden hoitamista myös poikkeusoloissa. Uudenmaan maakunnassa asevelvollisuusasioiden vastuutahona on Uudenmaan aluetoimisto.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan muutamaa aluetoimiston tehtäväkokonaisuutta, joilla on laajempaa vaikutusta alueen asevelvollisiin ja heidän asioidensa hoitoon.

Reservin kertausharjoitukset ja Puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset on tällä hetkellä peruttu huhtikuun loppuun asti. Näihin, ja mahdollisesti myöhemmin peruuntuviin, harjoituksiin määrätyille reserviläisille tieto peruuntumisesta toimitetaan virallisesti Postin välittämänä. Mahdollinen peruuttamispäätös kesä-, heinä- ja elokuun 2020 reservin harjoitusten osalta tehdään aina edeltävän kuukauden puolivälissä. Päätös toukokuun reservin harjoitusten mahdollisesta peruuttamisesta tehdään kuitenkin jo pääsiäisen alla 9.4.2020. Lisätietoja löytyy Pääesikunnan julkaisemasta tiedotteesta. Puolustusvoimien strateginen koulutuskumppani Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on jo aiemmin ilmoittanut keskeyttäneensä kaiken koulutus- ja harjoitustoimintansa toukokuun 2020 loppuun asti.

Tämän ilmoituksen ulkopuolelle jäävät Asevelvollisuuslain 32 §:n 4 momentin mukaiset kertausharjoitukset, joihin reserviläinen voidaan määrätä valmiusperusteisesti tasavallan presidentin päätöksellä Suomen turvallisuusympäristössä ilmenevän välttämättömän tarpeen sitä edellyttäessä.

Uudenmaan aluetoimiston järjestämät tarkastukset (AJT) toimeenpannaan pari kertaa kuussa asevelvollisten palveluskelpoisuuden määrittämiseksi ja palvelukseen määräämiseksi tai vapauttamiseksi. Toimintaa tullaan jatkamaan sopeutetuin järjestelyin ja ohjeistamme asevelvollisia ensisijaisesti sähköiseen asiointiin. Niissä tapauksissa, joissa asiakaskontakti on välttämätön, tulemme kiinnittämään erityistä huomioita asevelvollisten sekä henkilökunnan terveydestä huolehtimiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksen mukaisesti tilaisuudet toteutetaan turvavälein ja hyvää käsihygieniaa noudattaen. Jos kuitenkin tarkastukseen saapuvalla on pienikin tuntemus hengitystieinfektiosta (vast), pääsy sisälle tarkastustiloihin evätään. Tarvittaessa myös porrastetaan asiakkaiden tulo tarkastuspaikalle, jos kokonaismäärä sitä edellyttäisi.

Vapaaehtoisten naisten valintatilaisuuden pyrimme järjestämään suunnitellusti huhtikuun puolivälissä, kuitenkin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen siten, että porrastamme osallistujat pienemmissä erissä valintatilaisuuteen useana eri päivänä. Kaikki 363 Uudellamaalla valintakriteerit täyttänyttä naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakenutta on kutsuttu valintatilaisuuteen ja he saavat vielä Postin kautta tai sähköisesti ilmoituksen muutoksista. Valintatilaisuudessa määrätään pieni osa naisista jo heinäkuun 2/20 saapumiserään.

Elokuun puolivälissä 2020 käynnistyvät kutsunnat koskevat tänä vuonna pääosin vuonna 2002 syntyneitä miehiä. Uudellamaalla se tarkoittaa lähes 10 000 nuoren kohtaamista. Nuoret ovat jo vastaanottaneet kutsuntapostinsa ja alkaneet varata aikoja ennakkoterveystarkastuksiin. Huomioittehan, että vallitsevassa tilanteessa lääkärintarkastukset voivat viivästyä erityisesti Uudellamaalla. Myös ulkomailla asuvien kutsuntaposti on jo matkalla.

Uudenmaan aluetoimisto jatkaa asevelvollisten ja reserviläisten asioiden hoitoa ja mukauttaa tarvittaessa toimintaansa epidemian laajetessa. Päätöksissään ja aikatauluihin liittyvissä ratkaisuissaan aluetoimisto noudattaa Pääesikunnan ja Maavoimien esikunnan valtakunnallista ohjausta.

Kaartin jääkärirykmentti on sopeuttanut toimintaansa vallitsevaan tilanteeseen jatkaen valmiuden ylläpitoa sekä koulutustoimintaa ja valmistautuu tarvittaessa tukemaan muita viranomaisia.

Tähän loppuun esitän toiveen kaikille asevelvollisille ja reserviläisille, että yhteydenotot aluetoimiston asiakaspalveluun tehtäisiin ensisijaisesti sähköpostitse tai soittamalla, ja vain aivan välttämättömissä tapauksissa asiakaspalvelupisteellämme asioiden – näin toimien teette oman tärkeän osuutenne koronaviruksen etenemisen hidastamisessa.

Uudenmaan aluetoimisto – asevelvollisen asialla myös poikkeusoloissa.

Everstiluutnantti Vesa Sundqvist
Uudenmaan aluetoimiston päällikkö
Kaartin jääkärirykmentti

Jaa uutinen: