03/2015 puheenvuoro

Caspar von Walzel

luutnantti (res)
Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
caspar@hsrk.fi


Sekä puolustusvoimien, että muiden viranomaisten puolelta on tullut selvä viesti Vartu-työn puolesta.


Tule mukaan, tule löydetyksi

Tiistaina 19.5. pidettiin varautumisen, vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja reserviläisuria käsittelevä seminaari Helsingissä, Pohjois-Haagan yhteiskoululla. Tilaisuuteen osallistui yli 100 reserviläistä Helsingin ja Uudenmaan piireistä.  Haluan kiittää luennoitsijoita Aluetoimistolta, pelastuslaitokselta ja MPK:stä mielenkiintoisista ja hyvistä esityksistä. Erityisesti haluan kiittää Vartu-työryhmää, joka on Pekka Rintalan vetämänä tehnyt valtavan hienon työn seminaarin, että varsinkin koko varautumistyön parissa monta vuotta.

On erittäin hienoa nähdä, että osallistuminen myös muiden viranomaisten poikkeusolotyöhön kiinnostaa. Meillä on mieletön voimavara riveissämme. Joku voi tietysti miettiä onko muuhun poikkeusolotyöhön osallistuminen eriarvoista kuin varsinainen puolustustyö? Tähän sanoisin, että ajatus on hieman väärä, koska kriisi- ja poikkeusoloissa on ensisijaisen tärkeää ylläpitää ja varmistaa yhteiskunnan kriittiset ja elintärkeät toiminnot. Toinen aivan keskeinen toiminto on tietysti väestönsuojelu, joka myös tarvitsee riittävät resurssit ja niiden reservit.

Sekä puolustusvoimien, että muiden viranomaisten puolelta on tullut selvä viesti Vartu-työn puolesta. Vartu-työryhmä yhdessä viranomaisten kanssa on toteuttanut ja toteuttaa hyviä pilottiprojekteja, joiden pohjalta organisaatiot ja niiden vaatimukset kehittyvät. Seuraavassa vaiheessa tarvitaankin sitoutuneita henkilöitä osallistumaan tähän toimintaan. Kehotankin kaikkia yhdistyksiä, jossa ei vielä ole varautumisupseeria, nimeämään sellaisen ja osallistumaan varautumistyöhön.

Seminaarissa puhuttiin tietysti myös vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä, ja millaisia mahdollisuuksia on niillä reserviläisillä joiden ilmoitettu sijoitus reserviläiskirjeessä on ”Reservissä (ei määrättyä tehtävää)”. MPK:n koulutuspäälliköllä Juha Niemellä oli erinomainen viesti: Tule löydetyksi! Riippumatta siitä onko sijoitus tai ei, oma aktiivisuus on kaiken a ja o. Ja tietysti varsinkin jos sijoitusta ei ole. Vain tulemalla mukaan toimintaan aktiivisesti, voi osoittaa kykynsä. Hyvälle, osaavalle ja sitoutuneelle reserviläiselle on aina käyttöä. On se sitten MPK:n sotilaallisen koulutuksen kouluttajana, kouluttautumalla erikoistehtävään jonka pohjalta sijoitus määrätään, tai osallistumalla muuhun poikkeusolojen organisaatioon. MPK:n toiminta ei myöskään rajoitu reserviin, jolloin 60-vuoden ikärajaa ei ole.

Ole siis aktiivinen, sijoituksesta riippumatta. Sijoitettuna kannattaa ylläpitää taitoa ja toimintakykyä myös vapaa-aikana. Mutta vielä enemmän kannattaa toimia inspiraationa muille ja houkutella mukaan. Sijoittamattomana kannattaa ehdottomasti osallistua liiton, piirin ja yhdistyksien tarjoamaan toimintaan sekä MPK:n koulutuksiin. Ja ennen kaikkea kannattaa houkutella ystävät, työkaverit ja muut tutut, jotka ei vielä ole mukana reserviupseeritoiminnassa, liittymään jäseneksi ja osallistumaan maanpuolustustyöhän.

Vain olemalla mukana voi tulla löydetyksi.

Jaa uutinen: