06/2020 uutiset

Toimikuntien terveiset

Teksti: toimikuntien puheenjohtajat

Kuvat: MPK, HRUP ja Tuomas Hauvala

Nuorten toimikunta

Kuva: Tuomas Hauvala

Suhteellisen hiljaisen kevään jälkeen (toimikunta järjesti sentään Marssi ja kuvaa-haasteen), syksyn toiminta on lähtenyt käyntiin ehkä yllättävänkin normaalisti. Ei pidä jäädä tuleen makaamaan, eli ei pidä passivoitua vaikka tiedostaakin että tapahtumia saatetaan perua ylemmältä taholta. Vaikka muutamissa asioissa on jouduttu soveltamaan, lopputulos on kuitenkin ollut suunnilleen sama kuin alkuperäisessä suunnitelmassa, joskus jopa parempi.

Syyskussa toimikunta järjesti suunnitellusti kurssin 255 tutustumisammunnan; toki Luolassa seurattiin nykyisiä turvallisuusohjeita, kalusto putsattiin huolella eri ampujien välissä ja info-osuudessa auditoriossa istumajärjestys oli käsketysti väljempi kuin yleensä. Nuorten Reserviläisten päivä (NRES) 26.9. oli tänä vuonna Uudenmaan piirien järjestysvastulla, mutta tilaisuus peruttiin. Tämä ei oikeastaan haitannut, koska toimikunta järjesti piirin omille nuorille jäsenille Intomielisten illan 22.9. Santahaminassa, eli kivääriammuntaa ja infoa/toiminnan esittelyä. NRES:in ongelma piirin kannalta on aina ollut että hyvin rajatun määrän kutsujen lähettämisestä vastaa aluetoimisto, eli moni potentiaalinen kiinnostunut saattaa jäädä ilman kutsua. Ja varsinkin silloin kun järjestysvastuu on ollut Uudenmaan piireillä, osallistujat eivät ole oikein kuuluneet HRUP:n kohderyhmään. Intomielisten illan järjestämisellä saimme kutsuttua paikalle nimenomaan oman piirimme nuoria jäseniä, jolloin tapahtuman hyöty sekä piirille että osallistujille kasvoi.

Loppusyksyn suunnitelmissa on järjestää marraskuussa SRA-tutustumisammunta Luolassa. Tutustumisammunnoista saimme hyviä kokemuksia siitä, miten ammuntoja järjestetään turvallisesti myös nykyolosuhteissa. Joten jatkamme sillä oletuksella että tapahtuma järjestetään. Päivämäärä on 1.12. ja tilaisuus on jo täynnä.

Axi Holmström, luutnantti res, puheenjohtaja nuorten upseerien toimikunta nuoret@hrup.fi

Viestintätoimikunta

Viestintätoimikunta on jatkanut työskentelyään vuonna 2020 haasteellisista olosuhteista huolimatta. Toimikunnan tärkein tehtävä on kehittää HRUP:n ja HELRESP:n yhdessä julkaisemaa Reservin Sanomien digi – ja paperilehteä: www.reservinsanomat.fi

Vuonna 2020 lehden numeroita on teemoitettu, kuvien määrää on lisätty ja niiden laatua on parannettu. Myös lehden luettavuutta on parannettu suunnittelemalla artikkeleita paremmin ja jakamalla kirjoitusvastuita tehokkaammin. Myös aikaisemmat paperilehdet löytyvät PDF-muodossa lehden nettisivuilta.

Nytkin lukemasi lehti ei synny tyhjiössä, vaan sitä toimittavat reserviupseeri- ja reserviläispiirien aktiiviset jäsenet. Lehti tavoittaa kaikki piirien jäsenet, joten se on helpoin tapa levittää tietoa kerhojen ja jäsenten toiminnasta. Jokainen piirien jäsen on tervetullut paitsi lukemaan, myös toimittamaan lehteä joko tekstin, valokuvien tai vaikkapa yksittäisten juttuideoiden muodossa!

Toinen viestintätoimikunnan vuoden 2020 projekti on ollut piirien verkkosivujen uudistaminen. Työ ei ole suuri, mutta sitäkin merkityksellisempi. Tavoitteena on palvella sekä kerhoja että yksittäisiä jäseniä mahdollisimman hyvin, ja tarjota mahdollisimman paljon tietoa mahdollisimman helposti löydettävässä ja omaksuttavassa muodossa. Tässäkin jäsenten palaute on ensiarvoisen tärkeää, ja otamme mielellämme vastaan kehitysehdotuksia.

Toivo Haimi, luutnantti res. puheenjohtaja, viestintätoimikunta viestinta@hrup.fi

Kentäkelpoisuustoimikunta

Kenttäkelpoisuustoimikunnan vastuulla olevista vakiintuneista tapahtumista maanantaimarssit jatkuvat aiempaan tapaan joka maanantai Pirkkolan urheilupuistossa ilman erillistä ilmoittautumista. Lisäksi toimikunta järjestää infotilaisuuden Töölön auditoriossa (Töölöntorinkatu 2B) 25.3.2021 mikäli sen hetkiset rajoitukset sen sallivat. Tilaisuudessa esitellään erilaisia liikuntalajeja ja -tapahtumia painottaen tulevan kesän tarjontaa. Kertomassa ovat itse aiemmin osallistuneet. Tilaisuus on tarkoitettu yhdistysten liikuntavastaaville ja kaikille aiheista kiinnostuneille. Syksyn aikana MPK järjestää liikuntatapahtumia, näistä tiedot löytyvät koulutuskalenterista osoitteesta https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri.

Toni Selin, luutnantti res. jäsen, kenttäkelpoisuustoimikunta liikunta@hrup.fi

Majatoimikunta

Keväällä järjestimme majalle lisää polttopuuta useiden aktiivisten talkoolaisten avustuksella. Majan kevättalkoot järjestettiin kokoontumisrajoituksista johtuen normaalia myöhemmin, mutta väkeä oli paikalla mukavasti ja aiotut työt saatiin tehtyä. Syksyllä toimikunta on yhdessä piiritoimiston ja piirihallituksen kanssa käsitellyt majan katon uusimista ja vajan täysremonttia. Näistä on nyt päätökset olemassa ja ensi kesään mennessä kävijöitä odottaa uudenlainen näkymä, kun myös puita on kaadettu melko runsaasti. Puustoa harvennetaan ja samassa yhteydessä pyritään järjestämään moottorisahan ja puunkaatamisen kurssi. Tämän e-lehden ilmestyessä on syystalkoot jo pidetty. Majan varauskysymykset osoitteeseen: toimisto@hrup.fi

Jukka Rusila, majuri res. puheenjohtaja, majatoimikunta spjutsund@hrup.fi

Järjestötoimikunta

Kevään ja koko vuoden selvästi tärkein tehtävämme saatiin maaliin, kun piirin kevätkokous hyväksyi valmistelemamme vaaliohjesäännön. Alkusyksyn tärkein aikaansaannoksemme on ollut valmistella ohjeet, missä muodossa ja minkä sisältöisinä vuoden kerhoa ja vuoden nuorta upseeria esitetään. Aiempina vuosina etenkin vuoden kerhon hakemukset ovat olleet hyvin eripituisia ja tasoisia. Nämä ohjeet tulevat olemaan käytössä ensi keväänä ja ne esitellään puheenjohtajapäivänä 24.11.2020. Töölössä.  Seuraavaksi järjestötoimikunta ryhtyy työstämään järjestöjohtajan koulutuspakettia reserviupseereille Helsingin piirin näkökulmasta, osana laajempaa RUL:n pakettia.

Jukka Rusila, majuri res. puheenjohtaja, järjestötoimikunta hrup-jarjestotmk@listat.rul.fi

Ampumatoimikunnan katsaus

Ampumatoimikunta on siirtänyt jo katseet vuoden 2021 suunnitteluun, mutta vielä ehtii syksylläkin tapahtua. Suosittu pistoolin peruskurssi pidettiin 31.10. Töölössä. Kurssi oli täynnä, ja vuonna 2021 kursseja järjestetään lisää.

Toinen suosittu kurssi aseenhuollosta päätettiin jättää järjestämättä koska olemassa olevissa tiloissa olisi ollut vaikeaa huomioida turvavälit. Kesällä ja alkusyksystä ampumatoiminta pääsi aktivoitumaan kaikkialla piirin alueella sen verran että pystymme pitämään joulukuun alussa 1.12. perinteisen palkitsemistilaisuuden. Kutsut tilaisuuteen lähtevät asianosaisille kun kisat on kisailtu.

Ensi kesän kisoihin valmistautuminen alkaa jo ennen vuodenvaihdetta, jolloin varaamme vuoroja myös tulevia SRA:n SM -karsintoja varten. Kysyntää kisoihin on paljon. Sen huomasi jo viime kesän Vares Cup:sta, jonka osakilpailut täyttyivät nopeasti. Tälle vuodelle ei olemassa olevan toiminnan lisäksi tule enää uutta, mutta suunnittelu ensi vuoden uusiksi kursseiksi on jo käynnissä. Kursseja ja koulutusta lähdetään toteuttamaan ampumaseminaarista sekä ampumakyselystä saatujen toiveiden pohjalta. Tämän lehden edellisessä numerossa käytiin tarkemmin läpi ampumakyselyn tuloksia ja kerrottiin myös Töölön radan kehittämisestä. Suunnittelutyö alkaa jo syksyn aikana samalla kun ampumatoimintakin siirtyy syksyn myötä sisätiloihin. Monet kerhot ovat aloittaneet vuorot taas radalla noudattaen radan nykyisiä turvallisuusohjeita.

Ampumatoimikunta kannustaa kaikkia kerhoja viestimään aktiivisesti omista vuoroistaan. Kannustakaa myös jäseniänne ilmoittamaan vuoroille osallistumisesta mahdollisimman ajoissa. Jos vuorojen perumisia tule niin mitä aiemmin ne ovat tiedossa, sitä todennäköisempää on, että joku muu kerho pystyy vuoron hyödyntämään. Tarkkailkaa myös nettisivuja. Ampumalajien esittelyjä päivitetään loppuvuodesta piirien sivuille.

Pekka Suominen, vänrikki res. puheenjohtaja, ampumatoimikunta ammunta@hrup.fi

Koulutustoimikunta

Katso paikallinen koulutustoiminta kalenterista: www.mpk.fi

Janne Hänninen, kapteeni res. puheenjohtaja, koulutustoimikunta koulutus@hrup.fi

Jaa uutinen: