05/2015 uutiset

TIRUK_60v_007

TIRUK_60v_022

TIRUK_60v_045

TIRUK_60v_052

Yhdistyksen puheenjohtaja Ahti Pohjosen tervehdyssanat.

TIRUK_60v_055

TIRUK_60v_061

Prikaatikenraali Pekka Toverin tervehdyssanat.

TIRUK_60v_075

Tikkurilan Mieskuoro johtaa Jussi Linnanmäki.

TIRUK_60v_080

RUL:n tervehydssanat Janne Kosonen

TIRUK_60v_082

Antti Lindtman esittää Vantaan Kaupungin terveiset.

TIRUK_60v_083

Vantaan Seurakuntayhtymän terveiset Juha Tuohimäki

TIRUK_60v_086

TIRUK_60v_108

TIRUK_60v_114

Palkittuja ansioituneita kerhon jäseniä.

TIRUK_60v_121

TIRUK_60v_124

TIRUK_60v_132

TIRUK_60v_133

Reserviupseeriyhdistyksen toimintaa Tikkurilassa jo 60 vuotta

Tikkurilan Reserviupseerikerho- Dickursby Reservofficersklubb ry juhli 10.10.2015 Tikkurilan Lukiossa 60 -vuotista toimintaansa. Tikkurilan Reserviupseerikerhon juhlatilaisuus käynnistyi onnittelujen vastaanotolla klo.13.30. Onnittelijoita oli kertynyt jonoksi asti. Ensimmäisten joukossa onnittelunsa esitti Kaartin Jääkärirykmentin komentaja prikaatikenraali Pekka Toveri.

Varsinainen juhlaohjelma koulun auditoriossa käynnistyi klo.14.00. Kutsu-vieraita ja kerhon jäseniä oli saapunut runsaasti paikalle. Kaartin soitto-kunta esitti tilaisuuden alkusoittona Artturi Ropen säveltämän marssin ”Marsalkan Hopeatorvet” musiikkikapteeni Ville Paakkunaisen johdolla.

Musiikkiesityksen jälkeen tervehdyssanat lausui kerhon puheenjohtaja Ahti Pohjonen. Puheessaan hän tarkasteli kerhon säännönmukaista toimintaa tarkoittaen tehtyjen ja toteutettujen suunni-telmien saamista päätökseen, toimintaa eri ajankohtaisten teemojen ohjaamina, arkeen kuuluvia lukuisia reserviläisiä yhdistävien teemojen ympärille kokoontumisia, toimintatapahtumia, tiedon jakamista ja saamista, välillä palkitsemista ja juhlaakin.
’Se on upseerikollegojen tapaamisia monenlaisten otsikoiden merkeissä, hiljentymistä viimeiseen iltahuutoonsa ehtineiden upseeritoveriemme muistoa kunnioittaaksemme, iloa yhteisestä, vapaasta isänmaastamme, ja halustamme toimia sen parhaaksi, toimia asiamme ja innoituksemme soihdunkantajina läpi vuosien, monenlaisista vieraista tuulista ja tuiskuista huolimatta’.

Tikkurilan Reserviupseerikerho on tämän päivän kuusikymmenvuotiaiden tapaan hyväkuntoinen, aktiivinen, historiansa muistava, aina tulevaisuuteen katsova Reserviupseeriliiton Helsingin piirin paikkansa täyttävä alueellinen jäsenkerho. Voimme hyvillä mielin, ehkä jopa vähän ylpeinäkin, muistella ja eritellä kuluneita kuutta vuosikymmentämme: voimamme ja innoituksemme ammennamme, ja olemme aina ammentaneet, veteraanisukupolvemme velvoittavasta perinnöstä, kotiseutumme ja osaltamme koko isänmaamme parhaaksi toimimisesta sotilas- ja upseerivalamme hengessä kunkin ajanjakson haasteisiin parhaamme mukaan vastaamalla.

Tämän juhlatilaisuuden rakennusaineiksi on tarvittu kolmenlaisia materiaaleja:

  • perinteen arvostamisesta kasvunsa saanutta osaamista, asiantuntemusta ja velvollisuudentuntoa
  • kerhollemme ja maanpuolustustyöllemme lojaaleja yhteistyökumppaneita lähiseudun yritysmaailmasta, Vantaan kaupungilta, Vantaan seurakunnilta ja Puolustusvoimilta. Ilman teidän tukeanne emme kykenisi tarjoamaan näin monipuolista ja puitteiltaan ensiluokkaista juhlatilaisuutta, jonka 60- vuotias Tikkurilan Reserviupseerikerho, sen lojaalit jäsenet ja me kaikki täällä paikalla olevat olemme ansainneet.- Lämpimät kiitoksemme teille, arvoisat kumppanimme, monenlaisesta tuestanne!
  • kolmanneksi osoitan kiitoksen ja arvostuksen sanani sitoutuneille, osaaville ja aikaansa ja työtuntejaan säästelemättömille kerhomme juhla- ja historiikkitoimikuntien jäsenille.
  • Olen viime kuluneiden kuukausien aikana ihaillen seurannut osaamistanne ja laajaa tietämystänne yhteisten merkkipäivätavoitteidemme saavuttamiseksi.- Parhaat kiitokseni myös teille!

Olemme juhlatoimikunnassamme suunnitelleet tämän hienon iltapäivän ohjelman ja toteutamme sen yhdessä arvoisien esiintyjiemme ja tarjoilusta vastaavan kumppanimme, Vantaan Maanpuolustusnaisten kanssa. Juhlan me kaikki täällä paikalla olevat teemme yhdessä.

60- vuotista toimintaansa juhlivan Tikkurilan Reserviupseerikerho- Dickursby Reservofficersklubb ry: n puolesta minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi juhlaamme!

Puheenjohtajan puheen jälkeen Kaartin Soittokunta esitti ”Jääkärimarssin”. Heti musiikkiesityksen jälkeen
Kaartin Jääkärirykmentin komentaja, prikaatikenraali Pekka Toveri esitti juhlapuheen, jonka keskeiset teemat oheisena:

Kenraali Toveri totesi puheensa alussa, että Tikkurilan reserviupseerikerhon perustamis-vuonna 1955 Euroopassa elettiin sotilaallisesti varsin levottomia aikoja. ’Maanpuolus-tukseen keskittyvän reservi-upseerikerhon perustaminen tällaisena aikana osoittaa sekä melkoista ”reserviläisrohkeutta”, että myös kykyä nähdä maanpuolustuksen ylläpitämisen tarve puolustusvoimien tukena myös taloudellisesti ja poliittisesti vaikeina aikoinakin’, hän toteaa.

Tämän päivän tilanteesta Toveri totesi, että sotilaallinen toiminta lähialueillamme on muutaman viime vuoden aikana kolminkertaistunut. ’Poliittisen ja sotilaallisen tilanteen kiristyessä naapurimaamme ovat reagoineet tilanteeseen parantamalla asevoimiensa resursseja. Jos tarkastellaan puolustukseen reaalisesti käytettävissä olevia varoja 2000-luvun alusta lähtien, ovat esimerkiksi Norja ja Baltian maat kasvattaneet puolustusbudjettejaan yli kaksinkertaisiksi. Ruotsissa kasvu on ollut yli 20 %. Venäjällä puolustusbudjetti on yli kolminkertaistunut. Suomessa on pysytty samalla tasolla’.

’Viime ja kuluvan vuoden kehitys on samansuuntainen: ‘Jos vertaa vain vuosien 2014 ja tämän vuoden puolustusbudjetteja, nähdään että puolustusbudjetit kasvoivat Virossa 7,3 %, Ruotsissa 12 %, Latviassa ja Liettuassa 15 %, Venäjällä 17 % ja Puolassa 20 %. Suomessa se laski hieman’.

’Kuulijakunnassa olevat reservin upseerit ymmärtävät hyvin, miten tärkeää ja keskeistä joukkojen tehokas kouluttaminen ja reservin osaaminen ovat puolustuskyvyn ylläpitämisessä. Maailman paraskin taisteluväline on hyödytön, jos sille ei löydy hyvin koulutettua, motivoitunutta ja maanpuolustustahtoista käyttäjää’.

Kenraali toistaa edellä luetelluista faktoista huolimatta Puolustusvoimien ylimmän johdon tunnetut kannanotot resurssitilanteeseen: ‘Puheeni tärkein sanoma ei ole kuitenkaan valittaa. Osoitin vain muutamilla faktoilla, että meillä ei poliittisessa johdossa ole syystä tai toisesta nähty nykyistä turvallisuuspoliittista tilannetta samalla tavoin kuin naapurimaissa. Toivottavasti tilanne jatkossa paranee’.  

’Meillä ei ole puolustusvoimissa tapana voivotella elämän vaikeutta vaan pelata niillä korteilla jotka on jaettu ja hoitaa hommat mahdollisimman hyvin. Niin tänäkin päivänä. Haasteita toki on, mutta niistä pyritään selviämään mahdollisimman hyvin annetuilla resursseilla’.

Vaikka Suomeen ei tänä päivänä suuntaudu suoranaista sotilaallista uhkaa, Toveri muistuttaa puheessaan siitä, että Puolustusvoimien tehtävänä on huolehtia siitä, että uhka ei pääse meitä yllättämään, ja että meillä on riittävä kyky puolustautua mahdollisen uhkan torjumiseen.

Vahvuustekijöinä hän mainitsee yleisen asevelvollisuutemme. Armeijan materiaalisessa tasossa on lisäksi jo tapahtunut ja on edelleen tapahtumassa merkittävää parantumista.

 ’Ja mikä tärkeintä, meillä on toimiva yleinen asevelvollisuusjärjestelmä. Yli 75 % miespuolisesta ikäluokasta ja 2-3 % naisista käy läpi varusmiespalveluksen ja saa laadukkaan koulutuksen sodan ajan tehtäviinsä. Varusmiehiltä koulutuksesta saatava positiivinen palaute on korkeinta mitä ikinä on saatu’.

’Tutkimusten mukaan maanpuolustustahto on maassamme yksi maailman vahvimpia. Tämä on puolustuksemme tärkein ydin’.

’Puhtaan sotilaallisen varustautumisen lisäksi olemmekin nähneet muiden vaikutuskeinojen, kuten propagandan, mediasodankäynnin ja kybersodankäynnin kehittyvän viime vuosina voimakkaasti. Kamppailu ihmisten mielistä ja mielipiteistä alkaa jo rauhan aikana ja kansakuntia pyritään heikentämään ja hajauttamaan luomalla kansan sisään rajalinjoja ja kuppikuntia’.

’Uudistetussa maavoimien taistelussa on reserviläistemme osaamisella ja paikallistuntemuksella suuri merkitys ja siksi kertausharjoitusten lisääminen ja ylläpitäminen onkin meille erittäin tärkeää. Lisäksi pyrimme jatkossa hyödyntämään entistä paremmin aktiivisten reserviläisten osaamista ja halukkuutta tarjoamalla mahdollisuuksia omaehtoiseen kouluttautumiseen ja hakeutumiseen eri tehtäviin’. 

’Puolustuksen perusteet meillä on siis tällä hetkellä kunnossa. Materiaalia on kohtuullisesti, varusmies-, reserviläis- ja vapaaehtoiskoulutus on laadukasta ja määrältään minimitarpeet täyttävää. Toimintaa, taistelutekniikoita ja taktiikoita kehitetään ajan hengessä’. 

’Mikä tärkeintä, meillä on edelleenkin todellinen kansanarmeija. Puolustuksemme on perustunut ja perustuu edelleenkin suomalaisten miesten ja vapaaehtoisten naisten panokseen sekä rauhan ajan varusmies- ja reserviläispalveluksessa ja vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä, että kriisiajan palveluksessa. Yhtä tärkeää on kansan maanpuolustustahto. Yhtenäinen ja vahvan maanpuolustustahdon omaava kansa yhdessä hyvin koulutetun ja varustetun laajan reservin kanssa luo kynnyksen, jonka ylittämistä suurvallatkin pelkäävät, kuten jo aiemmin totesin. Tämän maanpuolustustahdon luomisessa on veteraaniemme teoilla ja perinnöllä sekä vapaaehtoisella maanpuolustustyöllä merkittävä asema’.

’Kun tämän päivän varusmiesten, tulevien reserviläisten, arvomaailmaa on tutkittu laajoilla kyselytutkimuksilla joihin on osallistunut kymmeniä tuhansia varusmiehiä, on havaittu, että heillä on edelleen korkea maanpuolustustahto. Maanpuolustustahdon perusteina varusmiehet mainitsevat sellaisia asioita kuin kulttuuri, kieli, demokratia, sananvapaus, sosiaaliturva ja hyvinvointi, pienet tuloerot, itsenäisyys, isänmaa ja sotien veteraanien esimerkki.

Päinvastoin kuin yleensä luullaan, nuorisomme ei näytä olevan muuttumassa eurooppalaiseksi tai globaaliksi ja hylkäämässä vanhempien sukupolvien arvoja, vaikka viime sodista on jo kohta seitsemän vuosikymmentä. Suomi ja suomalaiset koetaan nuorison parissa edelleen puolustamisen arvoisiksi. Kiitos kuuluu veteraanisukupolville, jotka rakensivat meille puolustamisen arvoisen maan. Tätä velvoittavaa perinnettä meidän tulee ylläpitää jatkossakin. Veteraanisukupolvien hiljalleen poistuessa viimeiseen iltanimenhuutoon, on vapaaehtoisella maanpuolustustyöllä tärkeä rooli ”aukon paikkaajana” ja viestin välittäjänä nuorisolle’.

Tikkurilan reserviupseerikerho on omalta osaltaan tehnyt tätä tärkeää maanpuolustus- ja veteraanityötä jo kuusi vuosikymmentä. Puolustusvoimien puolesta haluan kiittää kerhoa ja sen jäsenistöä maanpuolustuksen ja veteraanien hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä, onnitella vireää kerhoa sen 60-vuotisesta taipaleesta ja toivottaa teille kaikille onnea ja menestystä tulevinakin vuosina tässä elintärkeässä työssänne’.  

Tikkurilan Mieskuoro johtajanaan Jussi Linnanmäki esittivät Leevi Madetojan sävellyksen Kaunehin Maa, Eino Leinon sanoihin, seuraavaksi Aleksis Kiven runoon tehdyn Metsämiehen laulun Jean Sibeliuksen säveliin. Tikkurilan Mieskuoron esittämän Jean Sibeliuksen Finlandia-hymnin jälkeen esitettiin

Suomen Reserviupseeriliiton (toim.joht. Janne Kosonen),

Vantaan Kaupungin (kaup.valt.puh.joht Antti Lindtman) ja Vantaan Seurakunta-yhtymän (yhtymänjohtaja Juha Tuohimäki) tervehdykset merkkipäiväänsä viettävälle upseerikerholle, kukin
kiittäen samalla hyvin sujuneesta yhteistyöstä.

Kerhon historiikkia esitteli ja toiminnasta puhui kerhon I varapuheenjohtaja Matti Passi. Hän totesi, että nyt julkaistava historiikki on järjestyksessään kerhon neljäs, mutta ei sisällä pelkästään kymmenen viime vuoden asioita vaan tietoa aivan perustamisesta lähtien. Hän totesi kerhon tulleen perustetuksi kaksi kertaa, ensiksi 27.05.1955 pienen joukon toimesta ja myöhemmin syyskuussa paikallislehden ilmoituksella kokoon kutsutussa kokouksessa. Kerho perustettiin Suomen Karjanjalostus-yhdistyksen toimitalossa ja kerho on sen jälkeen koko 60-vuotisen toimintansa ajan saanut veloituksetta kokoontua samoissa tiloissa. 1950-luvun puolivälissä Tikkurilassa oli runsaasti ruotsinkielisiä reservin upseereita, mistä johtuen kerho sai kaksikielisen nimen. Passi kertoi, että historiikki sisältää tietoa kerhon perinteisistä toimintamuodoista kuten ammunnasta, suunnistuksesta, urheilusta, retkistä ja joka kuukautisista reserviupseeri-illoista.

Sotiemme veteraanien tekojen kunnioittaminen ja perinteiden vaaliminen ovat aina olleet osa reserviupseeriyhdistysten toimintaa. Vantaalla veteraaniyhteistyö on kanavoitu tapahtuvaksi VETRES-toimikunnan kautta. Historiikissa on kerrottu laajalti tästäkin aiheesta.

Tällä vuosikymmenellä kerho on määrätietoisesti kehittänyt toimintaansa sisäisen viestinnän ja nuorten upseerien rekrytoinnin osalta. Kerhon jäsenistä n. 85 %:lla on sähköposti, mitä hyödynnetään mm. kokonaisturvallisuutta ja varautumista koskevassa keskustelussa.

Helsingin Reserviupseeripiirin ja Kaartin Jääkärirykmentin kanssa tehdyllä yhteistyöllä on nuoria, juuri asevelvollisuutensa päättäneitä vänrikkejä ja aliluutnantteja saatu jäseniksi kolmen viime vuoden aikana yhteensä 39 kpl. Puheen jälkeen Kaartin Soittokunta esitti soittokuntien perinnemarssiksi valitun marssin nro 9 Kenthorn jonka sävelsi satakuntalainen Bernhard Crusell (s.1765)joskus 1800 luvun taitteessa.

Tilaisuudessa myös palkittiin juhlallisin menoin yhteistyökumppaneita kerhon standaarilla ja toiminnassa ansioituneita omia jäseniä sisupuukoin ja mitalein. Tilaisuuden lopussa Kaartin Soittokunta esitti Kauko Kotilaisen säveltämän Tikkurilan Reserviupseerikehon oman marssin ”Jotosmarssin.”

Kuvissa vasemmalla ja keskellä kerhomme palkittuja ja oikeanpuoleisessa kuvassa yhteistyökumppaneille jaetaan kerhomme huomionosoitukset kiitoksineen.

Juhla päätettiin Kaartin soittokunnan ja juhlayleisön esittämään Maamme Lauluun.

Juhlaa jatkettiin vielä koulun kahviossa kahvitilaisuudella mihin Tikkurilan Maanpuolustusnaiset olivat loihtineet maittavaa ja runsasta tarjottavaa. Tilaisuuden päätteeksi kaikille jaettiin kerhon näyttävä 60-vuotis historiikki.

Toimitus onnittelee kerhomme palkittuja jäseniä ja yhteistyökumppaneita ja kiittää juhlan järjestelyissä mukana olleita hyvin järjestetystä juhlasta.

Teksti ja kuvat: Per-Olof Åstedt, tiedotusupseeri

Jaa uutinen: