05/2019 uutiset

Terveisiä vaalikentältä!

RUL:n puheenjohtajavaali lähestyy ja ehdokkaiden vaalityö on hyvässä käynnissä. Omalta osaltani olen saanut käydä lukemattoman määrän mielenkiintoisia ja kannustavia keskusteluja. Esiin nostamilleni vaaliteemoille tuntuu olevan kysyntää.

Tässä muutamia ajatuksia pohjautuen kentän kanssa käymiini keskusteluihin.

Nuorisotyö tarvitsee uuden vaihteen. Meidän tulee pohtia keinovalikoimaa, jolla saamme nuorison mukaan heti kotiutumisen jälkeen. Näen digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisen yhtenä vaihtoehtona, jolla hyviä sisältöjä pystytään jakamaan kerhojen kesken. Tämä sopisi hyvin esimerkiksi johtamiseen liittyviin kerhojen tuottamiin sisältöihin. Erityisesti pienemmille paikkakunnille tämä voisi tuoda hyvän lisän tarjontaan.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja viestintä on saatava uudelle tasolle. Oma visioni on, että 3-5 vuoden kuluttua maanpuolustus- ja ampumaharrastus ovat laajemmin ymmärrettyjä ja hyväksyttyjä. Harrastuksen vaikutus kokonaisturvallisuudelle ymmärretään ja tukea löytyy myös maanpuolustuskuplan ulkopuolelta.

Reserviupseeriliiton mielikuvaan kaivataan profiilinnostoa. Tarvitsemme uutta dynamiikkaa ja nykyisten toimintatapojen haastamista. Kenttä ja liittotaso tuntuvat olevan keskusteluiden perusteella liian kaukana toisistaan. Nyt on aika etsiä yhdessä tapoja madaltaa hierarkisuutta ja kehittää ketterämpiä toimintamalleja yhdessä.

Kertausharjoitusten määrää lisätään, mutta edelleen taso koetaan liian alhaiseksi. Kertausharjoitukset kohdistuvat “terävään kärkeen” ja moni jää harjoitusten ulkopuolelle. Nähtäväksi jää, tuoko lakimuutos ja sen myötä Puolustusvoimien resurssien lisäys ja MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen muutokset helpotusta tilanteeseen.

Haastan teidät kaikki käymään aktiivista keskustelua nyt vaalien alla. Yllä olevien teemojen lisäksi myös moni muu asia keskusteluttaa. Vaalissa valtaa käyttävät kerhot, joten nyt on aito ja loistava mahdollisuus käydä keskustelua liiton roolista ja linjauksista.

Lisää tietoa vaaliteemoistani ja ajatuksistani löydät RUL:n sivuilta:

https://www.rul.fi/aurajoen-varrella-liittokokous-2019-turussa/puheenjohtajaehdokas-leila-kaleva/

Leila Kaleva

Puheenjohtajaehdokas

Jaa uutinen: