05/2019 uutiset

Terveiset kentältä!

Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajavaali, sekä sen viisi ehdokasta ovat herättäneet laajalti mielenkiintoa vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentässä. Upea juttu, on hienoa olla yksi ehdokkaistamme. Kiinnostus on johtanut kenttäkierroksiin, joten terveiset kentältä!

Tätä kirjoittaessani olen juuri palannut kotiin Anjalankoskelta, jossa Kymenlaakson piirin hallitus kokoontui keskustelemaan liiton tulevaisuudesta ja ehdokkaiden näkemyksistä: erittäin hyvää ja laajaa keskustelua liiton ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen nykytilasta ja kehittämisestä. Vastaavia tapahtumia tiedän olleen tai tulevan lähiviikkoina vajaassa kymmenessä piirissä, myös Helsingissä. Hieno juttu, sillä vapaaehtoista maanpuolustusta tuleekin tehdä yhdessä. Tulevan kahden viikon ohjelmaani kuuluvat arkityön ohella mm. vierailut viiden eri reserviupseeripiirin tapahtumissa, puolustusministerin tapaaminen, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ja Maanpuolustusyhtiön (MPY) hallitusten kokoukset, Meripuolustuspäivät Suomenlinnassa sekä muut juoksevat liiton 1. varapuheenjohtajan asiat.

Tähän mennessä pidetyissä kentän keskustelutilaisuuksissa Helsingissä ja muualla Suomessa ovat pääteemoiksi nousseet:

 • vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen muutosprosessissa onnistuminen (eritoten MPK:n asema)
 • ampumatoiminnan turvaaminen ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen
 • yhteiskunnallisten muutosten huomiointi vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa
 • nuoret ikäluokat huomioivat toiminnot ja toimintamallit
 • jäsenmäärän kasvattaminen

Näkemykseni näihin teemoihin ovat luettavissa liiton liittokokoussivuilta.

Puheenjohtajaehdokkaana koen vahvuuksikseni:

 • Vahva kokemus ja liiton tuntemus:
  • viimeiset 12 vuotta RUL:n työvaliokunnassa (johtoryhmässä), josta 2014 alkaen liiton 1. varapuheenjohtajana,
  • 16 vuotta aktiivista yhdistystoimintaa RU-kerhoissa, sekä
  • keskeinen rooli liiton taloudellisen riippumattomuuden varmistamisessa viimeisen 12 vuoden aikana.
 • Verkostot ja osaaminen:
  • valmiit laajat verkostot ja henkilösuhteet liiton keskeisiin yhteistyökumppaneihin ja avainpäättäjiin.
 • Nuorekkuus, innokkuus ja kyky käyttää aikaa puheenjohtajatehtävän hoitamiseen:
  • Työtehtäväni mahdollistaa RUL:n puheenjohtajan tehtävien hoitamisen; pj-tehtäviä on perinteisesti ollut noin 100 päivänä vuodessa.
  • Kokemuksestani huolimatta olen nuorin puheenjohtajaehdokas.
  • Panoksellani haluan vaikuttaa siihen, että jäsenkehitys ja jäsenosuutemme koulutetuista reserviupseereista saadaan kasvuun.
  • Sijoitus ja kenttäkelpoisuus: pysyn pääosan upseerioppilaista mukana Vilniemen lenkillä ja saan vaihdettua kurssikuulumiset myös kuntoilun merkeissä.

Olen käytettävissä keskusteluun liiton kehittämiseksi, joten ole toki rohkeasti allekirjoittaneeseen yhteyksissä. Suomen Reserviupseeriliittoa ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen kenttää kehitetään yhdessä!

Aaro Mäkelä

Aaro.makela@rul.fi

050 540 5416

Jaa uutinen: