04/2015 paakirjoitus

Tavoitteet Reserviupseereille 2016

Liiton toiminnan painopisteet vuonna 2016 ovat:

 • Ampumataidon ja kenttäkelpoisuuden kehittäminen
 • Reserviupseereiden edunvalvonta
 • Liittokokous ja liiton strategiatyö
 • RUL 85 vuotta

Tavoitteita vuoden 2016 toiminnalle

Rul

Liittotaso

Osallistuu ja vaikuttaa

 • aktiivisesti vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen
 • paikallisjoukkojen rekrytointiin ja toiminnan käynnistymiseen
 • ampumataidon ja ampumamahdollisuuksien kehittämiseen
 • Padasjoen koulutuskeskuksen toiminnan jatkumiseen ja kehittämisen

Järjestää 

 • RUL:n 85–vuotistapahtuman Haminan Tattoon yhteydessä
 • yhdistys- ja mentorpäivän

Muita tavoitteita

 • liiton jäsenmäärä kasvaa
 • Reservin kenttäjohtaja -kirja uusitaan
 • vänrikkipäivät järjestetään kymmenessä piirissä
 • toimintapäivätapahtumia järjestetään sata
hrupVÄRI

Piiritaso

 • piirin jäsenmäärä kasvaa
 • vänrikkipäivä järjestetään
 • toimintapäivä järjestetään
 • prosenttiammunnassa saavutetaan paremmat tulokset
 • edistävät ampumataidon ja –mahdollisuuksien kehittämistä
 • pitävät tiiviisti yhteyttä aluetoimistoihin ja MPK:hon
 • piirin nettisivut ja jäsenrekisteri ovat aktiivisessa käytössä
 • osallistuvat liittokokoukseen Lappeenrannassa
Tarun_värilogo_2

Yhdistystaso

 • yhdistys on suorassa kontaktissa kaikkiin uusiin jäseniin ja esitelleet heille yhdistyksen toimintaa
 • yhdistys on ollut järjestämässä toimintapäivää
 • prosenttiammunnassa saavutetaan edellisvuotta parempi tulos
 • jäsenrekisteri on aktiivisessa käytössä
 • jäsenten sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla
 • sähköinen toimintalomake on käytössä koko vuoden
 • osallistuu liittokokoukseen Lappeenrannassa
etusivu_kaleva

Jäsentaso

 • Liiku! – Liiku säännöllisesti – ota sähköinen kuntokortti käyttöösi 
 • Ammu! – Ylläpidä ampumataitoasi – suorita prosenttiammunta
 • Kouluttaudu! – Kehitä osaamistasi – osallistu kertausharjoitukseen, MPK:n kurssille tai RUL:n toimintapäivään

Reserviupseeriliiton talousasiaa

 • Taloudellinen tilanne edelleen haastava
 • Liiton jäsenmaksuihin 2016 esitetään 2 €:n korotusta
 • Reserviläinen -lehden maksuun tulee 1 €:n korotus
 • Liiton jäsenmaksua on korotettu viimeksi 2009
 • Kannustepalkkioiden ja projektitukien kokonaismäärä pyritään pitämään tämän vuoden tasolla

Liiton sähköinen viestintä:

Nettisivut: www.rul.fi

Facebook: www.facebook.com/reserviupseeriliitto

Twitter: http://twitter.com/reserviupseeri

RUL Uutiskirje kaikille jäsenille otettu käyttöön

RUL:n Kenttäposti on luettavissa myös kätevällä lukualustalla netissä osoitteessa:

http://www.issuu.com/reserviupseeriliitto

Pdf –versio löytyy liiton nettisivuilta:

http://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/tiedotus/kenttapostia/

Jaa uutinen: