2024-02

Taktiikan oppikirja näki päivänvalon sadan vuoden odottelun jälkeen

”Taktiikan perusteita – oppikirja taktikoille” ei pyri kertomaan, mikä on oikea taktiikka kussakin taistelutilanteessa, vaan sen avulla taktikkoja ohjataan ajattelemaan taktisesti.

Taktiikan perusteet ovat jokaisen upseerin ammatillisen osaamisen kivijalka. Upseerin ammatissa taktiikkaa tulee opiskella, ymmärtää, harjoitella, soveltaa ja äärimmäisessä tapauksessa myös osata toteuttaa käytännössä. Klassisiksi muodostuneiden määritelmien mukaan taktiikka on oppi taistelujen voittamisesta ja operaatiotaito taistelujen käyttämistä sodan päämäärän hyväksi.

Maanpuolustuskorkeakoulussa on kaivattu ajattelun tueksi ja kehittämiseksi perusteellista oppikirjaa taktiikasta. Nyt liki sadan vuoden odottelun jälkeen tällainen on saatu julkaistua. Taktiikan perusteita – oppikirja taktikoille ei suinkaan pyri kertomaan, mikä olisi se oikea tai paras taktiikka kuhunkin taistelutilanteeseen, vaan sen avulla taktikkoja ohjataan ajattelemaan taktisesti ja hakemaan vastauksia annetun pohjatiedon perusteella.

Suomalaisen sotataidon sotilasprofessorina aiemmin toiminut eversti Janne Mäkitalo ja yleisen sotataidon sotilasprofessori, everstiluutnantti Marko Palokangas ovat oppiaineensa parhaita traditioita kunnioittaen laatineet kirjan suomalaisesta taktiikasta.

He kysyvät itseltään, onko olemassa suomalaista sotataitoa vai onko se enemmänkin taktista osaamista? He myöskin vastaavat, että suomalainen sotataito on kokonaisuus, joka muodostuu yleisestä asevelvollisuudesta, koko maan puolustamisen periaatteesta sekä eri aikakausien strategiasta, operaatiotaidosta ja taktiikasta sekä taistelutekniikasta.

Erinomainen tietopaketti taktiikan opiskeluun

Taktiikan perusteita – oppikirja taktikoille on tarkoitettu taktiikan opintoihin ensisijaisesti Maanpuolustuskorkeakoulun upseerien perustutkinnoissa, eli kadettikursseille sotatieteiden kandidaatin tutkintoa varten sekä maisterikursseille sotatieteiden maisterin tutkintoa varten. Kirja on tarkoitettu kaikille puolustushaaroille, aselajeille ja toimialoille, sillä siinä tarkastellaan taktiikkaa yleisellä tavalla menemättä eri puolustushaarojen ja aselajien taktisiin erityispiirteisiin. Painopiste taktiikan esimerkkien kuvaamisessa on kuitenkin pitkälle maasodankäynnissä.

Kirjan nimessä on myös kaikuja historiasta, sillä kirjan yhtenä innoittajana on toiminut vuonna 1928 julkaistu, Hannes Olkkosen kirjoittama Taktiikan perusteet. Hannes Olkkosen mukaan: ”– – juuri taktiikan alalla on meille kaikille yhteistä, ja että pienempikin tieto ja taito voi olla hyödyksi ja hedelmöittävää.” Olkkonen huomauttaa kirjassaan oppikirjan puutteesta, joka on pakottanut sotakoulut ”– – soveltamisen kustannuksella turvautumaan periaatteita selvittelevään luennoimistyöhön.”

On sinällään paradoksaalista, että yli 95 vuotta myöhemmin tilanne on sama, sillä oppikirjan tekijät ovat havainneet sotakouluissa vallitsevan lähes vastaavan käytännön kuin 1920-luvulla. Luentojen ja oppituntien lisäksi tarvitaan siis edelleen perusteisiin pureutuva oppikirja taktiikasta, jota myös luetaan ja hyödynnetään taktisen ajattelun tukena ja sen kehittämiseksi.

Kirja on ladattavissa Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisuarkistosta osoitteesta https://doria.fi/handle/10024/188563 sekä saatavissa painettuna Puolustusvoimien julkaisujen verkkokaupasta lähiviikkojen aikana osoitteesta https://pv.omapumu.com/fi/642.

Teksti ja kuvat: Puolustusvoimat

Jaa uutinen: