02/2020 pääkirjoitus

Tähän olemme varautuneet

Erillään, mutta yhdessä

Elämme poikkeuksellista aikaa. Maaliskuussa otettiin käyttöön valmiuslaki, sekä useita arkeemme vaikuttavia suosituksia ja rajoituksia koronaviruspandemian hidastamiseksi, pysäyttämiseksi ja terveydenhuollon hoitokapasiteetin varmistamiseksi. Yli 70-vuotiaita on velvoitettu pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, koulut ovat siirtyneet etäopetukseen ja lapset ensisijaisesti koteihin. Suuri osa työtehtävistä on siirtynyt kotoa etätyönä toteutettavaksi. Samalla pandemia-aikana yhteiskunnalle kriittisissä tehtävissä työskenteleville pyritään varmistamaan mahdollisimman hyvät työssäkäyntimahdollisuudet ja -edellytykset.

Käynnissä on yhteiskunnallinen häiriötilanne, mutta tähän olemme varautuneet. Erityisen haastavaksi tilanteen tekee se, että emme tiedä kuinka kauan poikkeusolot kestävät ja joudutaanko Suomessa tekemään uusia, vieläkin kovempia rajoituksia. Meillä reserviupseereilla on saamamme koulutuksen ja monipuolisen kokemuksen perusteella hieman muita suurempi vastuu. Tämän kaltaisia tilanteita varten meitä on koulutettu, poikkeustilanteita varten olemme harjoitelleet. Useat meistä ovat osallistuneet harjoituksiin, joissa yhteiskunnan toiminta, valmius ja turvallisuus varmistetaan vastaavien häiriö- ja poikkeusolojen aikana. Yhteiskuntamme eri alojen valmius ja yhteistoiminta ovat vahvat. Tämän tuntevina voimme osoittaa esimerkkiä ja johtajuutta: teemme oman osamme, huolehdimme lähimmäisistämme ja itsestämme, jaamme oikeaa tietoa ja noudatamme saatuja toimintaohjeita.

Maanpuolustustyö on tärkeää

Maanpuolustustyö on työtä Suomen kokonaisturvallisuuden hyväksi ja näinä aikoina se on erityisen tärkeää. Nyt työ vain muuttaa osittain muotoaan.

Yhdistyksien kokous- ja esitelmätilaisuuksia ei nyt voida toteuttaa perinteisesti, mutta näitä voidaan monelta osin korvata etäkokouksilla. Juhlat kuuluvat toiseen aikaan. Edellytykset perinnetyön tekemiseen rajoitusten puitteissa ovat hyvät ja veteraanien tukitoimintaa emme saa nyt unohtaa.

Puolustusvoimat on päättänyt perua kertausharjoitukset toistaiseksi, sekä on toteuttanut erityisjärjestelyt varusmiespalveluksen koulutukseen ja lomiin. Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK on keskeyttänyt koulutustoiminnan ja Reserviläisurheiluliitto liikuntatoiminnan 31.5.2020 saakka. Nyt kannattaa hyödyntää sekä Puolustusvoimien että MPK:n laadukasta verkkokoulutusmateriaalia.

Oman toimintakyvyn, niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin, ylläpito on nyt erityisen tärkeää. Liiku ja ulkoile mahdollisuuksien ja oman kuntosi mukaisesti, mutta muista myös levätä riittävästi. Monella meistä päivää rytmittää edelleen normaalit työtehtävät, vaikka niitä tehtäisiinkin nyt etänä. Koronavirusuutisointia kannattaa seurata, mutta sitäkään ei tarvitse jatkuvalla syötöllä. Hyville kirjoille, musiikin kuuntelulle, tv-ohjelmille ja -elokuville voi nyt löytyä aikaa tavallista enemmän. Pidä tiiviisti yhteyttä lähimmäisiisi ja ystäviisi. Tämä onnistuu hyvin ilman fyysisiä tapaamisiakin.

Samaan aikaan korostuvat yhteisöllisyyden ja yhteistyön muodot. Moni yhdistys on tarjonnut apuaan eritoten yli 70-vuotiaiden arjen helpottamiseksi, esimerkiksi kaupankäynnin ja muiden käytännön avun tarjonnan muodossa nykytilanteessa. Yhtä lailla monet ovat lähteneet tukemaan huoltovarmuutta, paikallista yrittämistä ja työpaikkoja: monilla aloilla ja sen työntekijöillä, kun ajat ovat vaikeat.

Yhdessä selviämme tästäkin koettelemuksesta. Pidetään huolta itsestämme, lähimmäisistämme ja koko Suomesta.

Aaro Mäkelä, puheenjohtaja

Janne Kosonen, toiminnanjohtaja

Lähde: Suomen Reserviupseeriliitto www.rul.fi

Jaa uutinen: