05/2015 puheenvuoro

reservinsanomat_2014_05_nettiin-3

Caspar von Walzel


Luutnantti (res)
Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtaja
caspar@hsrk.fi


Syksyn näkymiä

Kohta on taas aika kokoontua päättämään ensi vuoden toiminnan kehyksistä. Piirikokous pidetään 9. päivä marraskuuta Katajanokan Kasinolla. Talousarvion ja toimintasuunnitelman lisäksi piirille valitaan hallitus. Hallituksen kahdeksan jäsentä valitaan aina vuodeksi kerrallaan. Kehotan kaikkia kerhoja ja jäseniä miettimään hyviä ehdokkaita, ja esittämään ne omille hallituksilleen. Piirikokouksessa kerhot käyttävät äänivaltaa valtakirjalla, ja jäsenmääränsä mukaisessa suhteessa.

Niin halutessaan, kerhot voivat ilmoittaa mahdollisen ehdokkaansa ja tämän esittelyn etukäteen piiritoimistolle tai järjestötoimikunnalle. Ehdokkaita hallitukseen voi myös esittää paikan päällä piirikokouksessa. Oleellista on se, että saamme hyviä ehdokkaita piirihallitukseen ajamaan piirin, kerhojen ja jäsenten asioita ja etuja.

Omalta osaltani toivon, että jokainen joka asettuu ehdolle on valmis sitoutumaan siihen työhön mitä hallituspaikka edellyttää. Hallituksen jäsen kuuluu tyypillisesti  yhteen tai kahteen toimikuntaan jonka työhön osallistuu. Yhteensä tämä tarkoittaa noin 12-14 kokousiltaa vuodessa jonka lisäksi tulisi osallistua erilaisiin tapahtumiin, seminaareihin ja edustuksiin kykynsä mukaisesti.

Asiaa pitää mielestäni ajatella niin, että osallistuminen yhdistystoimintaan on vapaaehtoista. Mutta siinä vaiheessa, kun on sitoutunut tehtävään, meillä on upseereina velvollisuus hoitaa sitä tehtävää kunnolla ja kunnialla. Piirin toiminnan kannalta on tärkeää saada niin hallitukseen kuin toimikuntiinkin henkilöitä, jotka vievät piiriä eteenpäin tavalla joka turvaa meidän kaikkien tulevaisuuden toimintaedellytykset.

Tarvitsemme tulevaisuudessakin näkemystä, aloitteellisuutta ja tietysti toimellisuutta. Piirin yksi keskeinen tehtävä on toimia yhdyspisteenä jäsenien ja kerhojen toiminnassa, ja auttaa ja tukea kerhoja heidän toiminnassaan sekä luoda parhaat toimintaedellytykset näille.

Haluan myös lyhyesti kommentoida ajankohtaista yhteiskunnallista asiaa, lähinnä siksi että olen saanut jäseniltä asian tiimoilta yhteydenottoja. Tarkoitan tässä turvapaikanhakijoita ja sitä ympäröiviä ongelmia ja keskusteluita. Piirin osalta on todettava, että tämä asia ei ainakaan tällä hetkellä vaikuta toimintaan tai toimenpiteisiin. Vaikka asia on iso ja osittain vakavakin, se koskee tällä hetkellä yhteiskunnan muita toimijoita eikä vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa ole tässä asiassa roolia.

Piirin ja reserviupseeritoimintaan ovat tietysti tervetulleet kaikki jotka liiton, piirin ja kerhojen sääntöjen mukaan voivat hakea jäsenyyttä. Karkeasti se tarkoittaa siis kaikki henkilöt jotka ovat suorittaneet varusmiespalveluksen ja saaneet RU-koulutuksen. Toki kerhojen säännöt voivat asettaa tarkentavia ehtoja, esimerkiksi aselajista tai koulutushaarasta riippuen.

Jaa uutinen: