2023-02


Suomen Nato-hakemusprosessi päätökseen

Valtioneuvosto antoi asetuksen Pohjois-Atlantin sopimuksesta

Valtioneuvoston yleisistunto antoi 5. huhtikuuta asetuksen Pohjois-Atlantin sopimuksesta. Pohjois-Atlantin sopimus on Naton perustamissopimus.

Suomesta tuli Naton jäsen 4. huhtikuuta, kun se talletti Pohjois-Atlantin sopimusta koskevan liittymiskirjansa Yhdysvaltojen hallitukselle Brysselissä. Liittymiskirjan tallettamishetkellä Suomen Nato-jäsenyys astui kansainvälisesti voimaan.

Asetuksella saatetaan voimaan Pohjois-Atlantin sopimus, sellaisena kuin se on muutettuna liittymispöytäkirjoilla, ja laki mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Voimaansaattamisasetuksen antamisen myötä kansallinen hyväksymisprosessi tulee päätökseen. Samalla Pohjois-Atlantin sopimus tulee osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Eduskunta hyväksyi Suomen liittymisen Pohjois-Atlantin sopimukseen 1. maaliskuuta 2023 ja tasavallan presidentti päätti liittymisestä 23. maaliskuuta 2023.

Teksti ja kuva: Ulkoministeriö

Jaa uutinen: