2024-03

Suomen kybersodankäynnin huippuosaajat kovassa paikassa

Puolustusvoimat osallistui kansainväliseen Locked Shields 2024 –harjoitukseen 16.–26.4. ja sijoittui kolmen parhaan joukkoon. Naton kyberpuolustuksen osaamiskeskus (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, CCDCOE) on järjestänyt maailman suurimman kyberpuolustusharjoituksen jo vuodesta 2010 alkaen.

Locked Shields 24 -harjoitus on osa Puolustusvoimien vuoden 2024 koulutus- ja harjoitustoimintaa ja sen johti Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus (PVJJK). Suomen joukkue toimeenpantiin yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa ja tuloksena oli sijoitus kolmen parhaan joukossa. MPK:n rooli kyberreserviläisten ja ei-asevelvollisten kouluttamisessa on kriittinen, jonka takia Puolustusvoimat arvostaa MPK:n mukana oloa ja yhteistyötä erityisen paljon. Kyberpuolustusharjoitukset tarjoavat loistavan mahdollisuuden yhteistyön syventämiseen. Puolustusvoimat on osallistunut Locked Shields -harjoitukseen MPK:n kanssa useita kertoja hyvällä menestyksellä. Vuonna 2022 Puolustusvoimien ja MPK:n yhteinen osasto voitti koko harjoituksen. 

Tänä vuonna harjoitus oli suurempi kuin koskaan, kun osallistujia oli yhteensä yli 4 000 yli 40 maasta. Kaikki harjoitukseen osallistuvat joukkueet koostuivat kahden tai useamman maan tiimeistä. Suomi osallistui harjoitukseen yhteisellä joukkueella Puolan kanssa. Puola valikoitui Suomen kumppaniksi yhteisen valmistelun perusteella muun muassa siitä syystä, että se on voimakkaasti kehittyvä kybertoimija Natossa. Puolustusvoimien painopisteenä oli saada oppia kansainvälisestä yhteisjoukkueesta ja kehittää Suomen, Puolan ja Naton välistä kyberpuolustusyhteistyötä. 

Suomen ja Puolan yhteisjoukkue oli rakennettu vastaamaan harjoituksen skenaariota, joten osaajia oli niin teknisen, tiedustelun, viestinnän, kansainvälisen lainsäädännön kuin tilannekuvankin osa-alueilta. Harjoituksessa pärjäsi vain, jos onnistui yhdistämään nämä toiminnallisuudet toimivaksi kokonaisuudeksi joukkueen sisällä.

– Nykyaikaisessa globaalissa tietoyhteiskunnassa kyberuhkiin pystyy parhaiten varautumaan toimivalla kansainvälisellä yhteistyöllä. Yhteisjoukkue Puolan kanssa mahdollisti kansallisten toimintatapojen soveltamisen kansainvälisessä kentässä. Samalla saatiin oppia, miten omaa toimintaa pystytään kehittämään, totesi harjoituksen johtaja, yliluutnantti Antti Katajamäki Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta. 

Locked Shields -harjoituksen tavoitteena oli testata ja harjoittaa osallistuvien joukkojen osaamista kyberhyökkäysten havaitsemisessa, torjunnassa ja raportoinnissa. Harjoitusjoukon tehtävänä oli suojata kriittistä infrastruktuuria ja tietojärjestelmiä kyberhyökkäyksiltä. Varsinainen harjoittelu tapahtui kuvitteellisen skenaarion kautta, jossa kaikki toiminta tapahtui harjoitusta varten rakennetussa tietoteknisessä ympäristössä – vastassaan äärimmäisen taitava vastapuoli.

Harjoituksen johtaja, yliluutnantti Antti Katajamäki kehuu harjoituksessa mukana olleita reserviläisiä, jotka pärjäsivät erinomaisesti verrattuna paljon isompiin joukkueisiin – kiitos hyvien valmistelujen sekä tehokkaan toimeenpanon. 
– Tosi asia on, että kyber on osa nykyajan sodankäynnin työkalupakkia. Lähtökohtaisesti jokainen heikko lenkki voi olla kyberriski, joten jokaisen velvollisuus on olla valveutunut ja omalla toiminnallaan tehostaa kyberpuolustusta, Katajamäki muistuttaa.

Lue lisää:
https://puolustusvoimat.fi/-/kybervarusmiehet-ja-reservilaiset-nayttavat-osaamistaan-locked-shields-2024-harjoituksessa
https://ccdcoe.org/news/2024/locked-shields-2024-demonstrated-the-real-power-of-cooperative-defence

Teksti: Puolustusvoimat
Kuvat: NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, CCDCOE

Jaa uutinen: