2023-02


Suomen ja Ruotsin Puolustusvoimat hankkivat yhteisen käsiaseperheen

Suomen ja Ruotsin Puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen yhteisestä käsiaseperheestä Sako Oy:n kanssa 27.03.2023 Sakon tehtaalla, Riihimäellä.

Sopimuksen allekirjoittivat Suomen Puolustusministerin valtuuttamana Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja, kenraalimajuri Jari Mikkonen ja Ruotsin puolustusmateriaaliviraston FMV:n maajärjestelmäosaston johtaja, prikaatikenraali Jonas Lotsne sekä Sako Oy:n puolesta Raimo Karjalainen, CEO ja hallituksen jäsen ja Dott. Franco Gussalli Beretta, Sako Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

– Arvostamme sopimusta erittäin paljon ja kiitämme Ruotsin ja Suomen Puolustusvoimia hyvästä yhteistyöstä Sakon kanssa ja saamastamme luottamuksesta. Tämän sopimuksen myötä Sako Oy palaa vahvemmin itselaataavien aseiden valmistajaksi, toteaa Raimo Karjalainen.

Puitesopimus mahdollistaa Suomen ja Ruotsin kustannustehokkaat uusien käsiaseiden hankinnat. Puitesopimuksen kesto on aluksi 10 vuotta ja sen jälkeen kolme seitsemän vuoden optiokautta aina 31.12.2053 asti.

Suomi hankkii ensimmäisessä vaiheessa rynnäkkökivääreitä ja henkilökohtaisia suoja-aseita kenttätesteihin. Hankinnan arvonlisäverollinen yhteisarvo on n. 0,7 miljoonaa euroa.

– Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen, Ruotsin puolustusmateriaaliviraston ja Sako Oy:n kesken laadittu käsiaseiden hankintaan johtava puitesopimus on jatkoa Puolustusvoimien ja Sako Oy:n vuosikymmeniä jatkuneelle yhteistyölle. Tulevalla käsiaseperheellä valmistaudutaan korvaamaan asteittain Puolustusvoimien nykyiset rynnäkkökiväärit, itselataavat tarkkuuskiväärit ja raskaat tarkkuuskiväärit. Puolustusvoimat valmistautuu luopumaan nykyisistä asejärjestelmistä vaiheittain, millä varmistetaan nykyisen järjestelmän hallittu ja kustannustehokas luopuminen, toteaa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja kenraalimajuri Jari Mikkonen.

Ruotsi teki samassa tilaisuudessa puitesopimuksen kautta ensimmäisen rynnäkkökivääreiden ja henkilökohtaisten suoja-aseiden sarjahankintansa. Ruotsin ostamien aseiden määrä on huomattava. Ensimmäinen sopimus kattaa aseita noin 875 miljoonan Ruotsin kruunun arvosta (78 miljoonaa euroa).

– Allekirjoitetulla sopimuksella on merkittävä vaikutus Sakon liiketoiminnan kasvulle ja molempien maiden puolustuskyvylle ja huoltovarmuudelle. Sako Oy:n tuotteilla voidaan varmistaa, että sekä Suomen että Ruotsin Puolustusvoimilla on käytössään huipputuotteet maiden turvallisuuden varmistamiseen. Sopimuksella on suuri vaikutus pitkälle tulevaisuuteen ja sen työllisyysvaikutus Sakolle on merkittävä. Jo tässä vaiheessa projektin piirissä työskentelee useita kymmeniä ammattilaisia joiden työpanos ja sitoutuminen projektiin on ollut erinomaista. Uusien työpaikkojen lisäksi projektilla on huomattava merkitys myös mm. uusiin investointeihin ja Sako Oy:n alihankkijoille. Kiitämme suuresti yrityksen omistajaa Beretta Holding -yhtiötä, joka on luottanut yhtiöömme ja luonut osaltaan Sakolle edellytykset osallistua tämän sopimuksen toteuttamiseen, jatkaa Raimo Karjalainen, Sako Oy:n CEO ja hallituksen jäsen.”

Ruotsin puolustusmateriaaliviraston hankinta kattaa tässä vaiheessa rynnäkkökiväärit kaliiperissa 5.56×45 ja 7.62×51 sekä tarkka-ampujan kiväärit kaliiperissa 7.62×51 ja .338 Lapua Magnum (8.6mm).

– Tänään solmittu sopimus vaikuttaa käytännössä koko Ruotsin Puolustusvoimien henkilöstöön, joka pitkällä aikavälillä saa käyttöönsä uudet modernit aseet. Otamme nyt ison askeleen korvataksemme käytännössä kaikki Puolustusvoimiemme aseet ja se on hyvin ilahduttavaa, sanoo Jonas Lotsne, Ruotsin puolustusmateriaaliviraston FMV:n maajärjestelmäosaston johtaja.

Uudet hankittavat aseet korvaavat tällä hetkellä käytössä olevat rynnäkkökiväärit AK4 ja AK5 sekä tarkkuuskiväärin Psg90.

Ruotsin Puolustusvoimilla on jo pidemmän aikaa ollut tarve aseidensa modernisointiin. Nykyiset AK4 järjestelmät ovat olleet käytössä 1960-luvulta asti ja AK5 kehitettiin 1980-luvun alkupuolella ja järjestelmää on päivitetty lukuisia kertoja sen käyttöönoton jälkeen. Uusien hankittavien asejärjestelmien johdosta Ruotsin Puolustusvoimilla tulee olemaan moderni ja kevyempi aseperhe paremmalla ergonomialla ja kullekin käyttäjälle sopivilla säätömahdollisuuksilla.

Yli kymmenvuotinen puitesopimus on osa Ruotsin ja Suomen välistä sopimusta taistelijan asejärjestelmien ja niihin liittyvien teknologioiden yhteishankinnasta. Aikomuksena on lisätä molempien maiden huoltovarmuutta ja parantaa yhteentoimivuutta käyttämällä samantyyppisiä aseita ja ammuksia.

– Se että Ruotsi ja Suomi hankkivat yhtenäisen asejärjestelmän samalta valmistajalta, lisää mahdollisuuksia yhteistyöhön niin aseiden käytön, harjoittelun, kehitystyön ja ammushankinnan osalta. Suomalaisen asevalmistajan valinta tuo turvallisuutta pitkän aikavälin asehankintoihin, jatkaa Jonas Lotsne.

Tarkkuuskiväärijärjestelmän käyttöönotto on suunniteltu vuodelle 2024. Uuden 5.56 kaliiperin rynnäkkökiväärin osalta käyttöönotto alkaa vuonna 2025, jonka jälkeen on muiden asetyyppien vuoro. Käyttöönotto tapahtuu asteittain sitä mukaa, kun uusia aseita toimitetaan. Käyttöönotto sisältää Ruotsin Puolustusvoimien kouluttajien, teknisen henkilöstön ja muun henkilöstön koulutusta sekä koulutusmateriaaleja.

Ennen toimitusten alkamista kullekin asetyypille tehdään laajamittaiset testit, joissa laatua, aseiden käsittelyä ja ergonomiaa testataan vaihtelevissa olosuhteissa. Testaus suoritetaan sekä FMV:n testaushenkilöstön että joukkojen toimesta.

7.62×51

5.56×45

TRG M10

Teksti ja kuvat: Sako Oy

Jaa uutinen: