05/2020 uutiset

Suojeluwebinaari 2020

HRU:n Pioneeriosasto on kevään ja kesän aikana etsinyt yhteistyötahoja webinaarien järjestämiseen. Tähän saakka pidettyjä webinaareja olivat siviilivalmius ja varautuminen, pioneerikoulutus, ja ydinräjähdysten vaikutukset. Elokuulle saimme uuden aiheen suojelualan ajankohtaisista asioista.

Porin Prikaatin henkilökunta lähti kokoamaan aihekokonaisuutta. MPK:n valmiuspäälliköt Pasi Raatikainen ja Markus Häyhtiö valmistelivat tapahtuman MS Teamsiin, ottivat osallistujailmoituksen vastaan MPK:n järjestelmän kautta ja välittivät osallistujien tiedot PV:lle henkilöselvitystä varten (SOTVA-tapahtuma). Pioneeriosasto hoiti tapahtuman mainonnan ja tiedotuksen pioneerialan ja sidosryhmien suuntaan mm. HRUP:n kanavia hyödyntäen.

Tapahtumaan saatiin 48 osallistujaa, mikä on erinomainen määrä alan tapahtumassa.

Alustuksena Suojelukomentaja evl Jarkko Patrikainen (PORPR/SatPionVP) kertoi Puolustusvoimien Suojelun osaamiskeskuksen ajankohtaisista asioista (SOK) ja millaisia suojelujoukkoja PV:n organisaatioon kuuluu. Vaikka esim. paikallispataljoonilla ei ole varsinaisia suojelujoukkoja, niiden esikunnissa ja niiden johtoportaissa pitää tulevaisuudessa pystyä johtamaan myös suojelutoimintaa. Komentajien tukena täytyy olla alan asiantuntijoita. Suojelukoulutuksen suuntia ohjaavat mm. Pioneeritarkasta ja Puolustusvoimien esikunnan valmiuspäällikkö.

Suojelun Osaamiskeskuksen (SOK/PORPR/SatPionVP) johtaja, kapt Karri Kinisjärvi, kertoi keskuksen keskeisestä roolista alan koulutuksessa. Keskuksen koulutus on kansainvälisesti vertailukelpoista ja moniviranomaisyhteistyötä tukevaa. Viimeisintä uutta on harjoitukset oikeilla kemiallisilla taisteluaineilla. Varusteiden toimivuuden osoittaminen myös muilla tavoin kuuluu SOK:n agendaan.

Professori Simo Nikkari, Sotilaslääketieteen keskuksen Tutkimus- ja kehittämisosaston johtaja, kertoi koronavirusperheen kehityksestä ja tulevaisuuden uhkakuvista. Nikkari mm. vertasi ihmisten kuolleisuutta perinteisiin sairauksiin, sekä virusten SARS-COV-2 (Covid19 aiheuttaja), SARS, MERS aiheuttamiin tauteihin. Myös COVID19 aiheuttamia yhteiskunnallisia vaikutuksia käsiteltiin ajatuksia herättävin esimerkein.

Professori Markku Mesilaakso Puolustusvoimien Tutkimuslaitoksen (PVTUTKL) Räjähde­ ja suojelutekniikkaosastolta (RSOS) kertoi, kuinka Puolustusvoimat testasi sairaalakäytössä olleiden hengityssuojainten puhdistamista. Monialainen yhteistyöryhmä kehitti linjaston, jolla puhdistettiin noin kolmetuhatta suojainta päivässä kahden viikon ajan. Suojavarusteille tehtiin vetyperoksidikäsittely, minkä jälkeen höyryjäännösten annettiin haihtua pois ja tuotteet olivat valmiit merkittäviksi ja uudelleen käytettäviksi.

Esiintyjät olivat hyvin valmistautuneita ja kuulijat selvästi kiinnostuneita esittäen tarkentavia kysymyksiä. MPK:n järjestelyt toimivat hyvin ja Pioneeriosastolle jäänyt osa suunnittelu- ja tiedotustyössä oli helppo toteuttaa. Suosittelen vastaavaa toimintamallia muillekin. Monilla on suhteita tahoihin, jotka mielellään kertovat viimeisimmästä kehityksestä alallaan.

Suuri kiitos esiintyjille ja tapahtuman järjestäjille!

Timo Lukkarinen
Maj res
Puheenjohtaja
HRU:n Pioneeriosasto
Jäsenvastaava
Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta

Jaa uutinen: