04/2018 uutiset

SRA SM –kilpailut 2018

Teksti: Veera Vanhanen

Kuvat: Pekka Suominen

RESUL:n sovelletun reserviläisammunnan (SRA) SM-kilpailu ammuttiin 11.-12.8.2018 Heinolassa ja Tyrrin ampumaradalla Kouvolassa. Kilpailukeskus ja palkintojen jako oli Heinolan Ampumaradalla. Toimitsijakilpailu ammuttiin 9.-10.8. Kilpailun vastuullisena järjestäjänä toimi Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden kilta Ry.

SRA eli sovellettu reserviläisammunta on Reserviläisurheiluliiton kilpaurheilulaji, jonka tarkoitus on kehittää ja vertailla reserviläisten tilanteenmukaista ampumataitoa käyttäen nykyaikaisia palvelusaseita tai niiden kertatuliversioita. SRA:ssa järjestetään koulutusta, harjoituksia ja kilpailuja.

Lajin harrastajalta vaaditaan erityisen koulutuksen ja ampumakokeen hyväksytty suorittaminen, jotta henkilö voi osallistua kilpailuihin ja harjoituksiin. Koulutuksen tarkoituksena on varmistaa ampujan hallitsevan turvallisen aseenkäsittelyn lajin sääntöjen mukaisesti. Lisäksi vaaditaan asiaankuuluva vakuutus sekä jäsenyys RESUL:n jäsenliitossa (jäsenliittoja ovat Reserviläisliitto ry, Suomen Reserviupseeriliitto ry, Maanpuolustuskiltojen liitto ry sekä Suomen Rauhanturvaajaliitto ry). Poikkeuksen jäsenyyssääntöön muodostavat Puolustusvoimain ja Rajavartioston henkilöstö. SRA:ta ammutaan myös Virossa (Kaitseliiton lajina), ja siellä järjestettiin ensimmäiset SRA-mestaruuskisat vuonna 2013.

Kilpailuissa ampujien taitoja mitataan jokaiseen kilpailuun varta vasten suunnitelluilla ampumatehtävillä, jossa ampuja joutuu toimimaan annetun tilannekuvauksen edellyttämällä tavalla. Ammuttavien taulujen muotoa, etäisyyttä tai sijoittelua ei ole vakioitu, vaan maalit sijoitetaan tilannekuvauksen mukaisesti ottaen huomioon radan olosuhteet. Ampujan saavuttama tulos muodostuu ampujan saavuttaman osumapistemäärän ja suoritukseen käyttämän ajan suhteesta.

11.–12.8. pidetyt SRA:n SM-kilpailut 2018 käytiin ensimmäistä kertaa kahdella radalla: Heinolassa ja Utin Tyrrissä. Rastit 1–6 sijaitsivat Heinolassa ja 7–12 Tyrrissä ja kilpailijat ampuivat ne vuoropäivinä. Kilpailuiden vastuullisena järjestäjänä toimi Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry ja kilpailun varajohtajana oli pitkän linjan kilta-aktiivi, MPKL:n puheenjohtaja Marko Patrakka.

Kilpailun järjestämiseen osallistui iso liuta vapaaehtoisia toimijoita ja materiaalitukea saatiin Heinolan Ampujilta sekä Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseuralta. Valtava kiitos kuuluu myös Puolustusvoimille, sillä kilpailujen järjestäminen ei olisi onnistunut ilman heidän merkittävää tukeaan.

Kisakutsu ja tulokset RESUL:n sivuilla: https://resul.fi/tulos/sra-sm-2018/

SRA-esittelyvideo Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=gy_cKD3UtPM


Jaa uutinen: