06/2020 uutiset

Sodista 1939-1945 palanneet itsenäisyytemme puolustajat tarvitsevat vielä apuasi

Veteraanivastuu ry:n hallinnoima Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset keräyksen tavoitteena on hankkia varoja Sotiemme Veteraanien, miesten ja naisten sekä Sotaleskien kotona asumisen tukemiseen.

Helsinki – Vantaan keräyspiiri on vuosina 2006-2019 kerännyt yhteensä 2.053.980 €, joka on jaettu alueemme Veteraaneille. Keräyskulumme on ollut keskimäärin n. 5 %. Suurin yksitäinen kuluerä vuosittain on ollut varusmiehille jaetut Sotilaskotiin oikeuttavat kahviliput.

 

Keräystoiminta jatkuu

Tuen piiriin on nyt myös otettu veteraanien puolisot ja lesket, jotka eivät saa yhteiskunnan myöntämiä avustuksia elämänsä arkeen. Alueellamme oli vielä tunnuksen omaavia veteraaneja yli 700 ja heidän puolisoita ja leskiä huomattavasti enemmän. Veteraanien keski-ikä on jo yli 95 vuotta. Heistä noin 70% asuu omassa kodissaan. Helsinki- Vantaan alueella oli 31.12.2019 yli 100-vuotiaita 60 henkilöä, vanhimman ollessa 106-vuotias.

Puolustusvoimien tälle vuodelle suunnitellusta 18 keräyskerrasta, ehdittiin toteuttamaan vain kaksi. Viimevuoden keräystulos oli 130 671 €, Nyt koronan vaikutuksesta tuloksemme jää runsaaseen 20 000 €:on.

Arvoisat lukijat, vetoamme Teihin. Veteraanit tarvitsevat edelleen tukeamme. Toivomme Helsingin Reservin Sanomien lukijoiden lahjoituksia Helsinki-Vantaan keräyspiirin keräystilille:

Nordea FI02 1555 3000 1087 54 lahjoituksen viite 178068

MobilePay 50023.

”Hoivatkaa kohta poissa on veljet, muistakaa heille kallis ol maa”

Keräykseen liittyvää lisätietoa: www.veteraanit.fi

Viljo Lehtonen

Jaa uutinen: