03/2020 uutiset

Siviilivalmius ja varautuminen, verkkoesitys Pioneeriosaston järjestämänä

Maaliskuussa 2020 yhä useammalta taholta tuli uutisia, joissa kerrottiin jonkin tapahtuman tai kurssin perumisesta. Reserviläisille sopiva koulutustarjonta näytti hetkellisesti melko vähäiseltä. Niinpä HRU:n Pioneeriosasto teki aloitteen ja kartoitti millaisia ammattilaisia verkostosta löytyisi.

Välittömästi ilmoittautui vapaaehtoiseksi suunnittelija Mika Lehestö, Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksesta (Riskienhallinnan palvelualue, Varautumisen palveluyksikkö). Kohderyhmän kartoituksen ja huolellisen valmistelun jälkeen hänellä oli koossa esitys ”Siviilivalmius ja varautuminen”.

Esitystä mainostettiin aluksi HRU:n Pioneeriosaston ja Pääkaupunkiseudun Pioneerikillan jäsenille, mutta samalla varauduttiin laajentamaan mainontaa myös laajalle yhteistyöverkostolle. Niinpä Lehestön Teams-esitystä katsoi 67 henkeä useista HRUP:n ja HELRESP:n kerhoista, varautumiseen ja pelastamiseen erikoistuneista yhdistyksistä, MPK:n KOVER-ryhmistä kautta maan, sekä asiantuntijoita eri viranomaistahoilta. Koska iso osa yleisöstä oli pääkaupunkiseudulta, mukana oli varautumisen opettaja Tomi Rask, Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. Hän kertoi, kuinka varautumista on organisoitu Helsingissä.

Esityksen sisällössä käsiteltiin varautumisen yhteistyöfoorumia ja suunnittelua Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen näkökulmasta. Koska linjoilla oli paljon reserviläisiä, tuli esityksen chatin kautta kysymyksiä, kuinka reserviläinen voisi olla mukana varautumistoiminnassa. Esimerkkeinä tulivat esille mm. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa, joka on 53 järjestön muodostama vapaaehtoisten auttajien verkosto, väestönsuojelun vapaaehtoistoiminnot ja vapaapalokunnat. Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK organisoi monenlaista varautumiseen liittyvää koulutusta. Helsingin ja Uudenmaan reservipiirien yhteisessä varautumistyöryhmässä on kerhojen edustajia välittämässä tietoa kerhojen jäsenille. RUL:n Varautumistoimikunnan tehtävänä on edistää reserviupseereiden käyttöä muiden turvallisuusviranomaisten poikkeus- ja häiriötilanteissa. Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenjärjestöillä on omat verkostonsa erilaisiin varautumiseen liittyviin tahoihin. Jokaisen kansalaisen on hyvä tiedostaa myös omatoimisen varautumisen tarpeet.

Reserviläisillä on siis paljon erilaisia mahdollisuuksia olla mukana varautumistoiminnassa. Tietoa kannattaa kysyä omista kerhoista ja etsiä mm. alla mainittujen linkkien kautta.

Teksti:
Timo Lukkarinen
Puheenjohtaja
HRU:n Pioneeriosasto

Rahastonhoitaja ja jäsenvastaava
Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta

Kuva: Mika Lehestö, Varsinais-Suomen Pelastuslaitos
Kuvaaja: Kristian Eloluoto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

https://www.hrup.fi/toiminta/varautuminen/

https://www.rul.fi/kokonaisturvallisuus-ja-varautuminen/

https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri

https://mpkl.fi/

https://turvallisuuskomitea.fi/tiedote-kansalaisten-omatoiminen-varautuminen-vahvistaa-kokonaisturvallisuutta/

Jaa uutinen: