2023-02

HRUP:n ja MPK:n Etelä-Suomen piirin yhteistyössä kehittämät koulutuspolut esittelyssä: Selviytymisen koulutusohjelma

Eri aselajien ja koulutushaarojen tarpeisiin luodut koulutusohjelmat antavat erittäin hyvän mahdollisuuden luoda osallistujan henkilökohtaisen tavoitetason ja osaamisen huomioon ottavia kokonaisuuksia. Toiminnan kantavana ajatuksena on osaamispohjaisten ja osallistujalähtöisten koulutuskokonaisuuksien luominen. Edellä mainittu ei kuitenkaan tarkoita henkilökohtaisesti räätälöityjä kursseja reserviupseerille, vaan oikeiden kombinaatioiden löytämistä laajasta koulutustarjonnasta niin, että Puolustusvoimilla on mahdollisuus hyödyntää reservin osaamista mahdollisimman hyvin. Avainrooleissa koulutuspolkujen täysimittaisessa hyödyntämisessä ovat koulutustoimikunnat, aselajikerhot ja tehtävänsä mukaisesti MPK:n valmiuspäälliköt.

Helsingin Reservin Sanomien paperilehdissä ja verkkojulkaisussa ilmestyvässä juttusarjassa esittelemme eri koulutusohjelmia. Esittelyiden tarkoituksena on avata koulutusohjelmien sisältöä sekä tarjota mahdollisuus reserviläisen oman, henkilökohtaisen opintopolun luomiselle.

Juttusarjan käynnistyi HRS:n paperilehdessä 3/2022. Sarja on edennyt jo seitsemänteen osaan. Tällä kertaa esittelyvuorossa on Selviytymisen koulutusohjelma.


Selviytymisen koulutusohjelma

Selviytymisen koulutusohjelman tavoitteena on antaa monipuolista selviytymiskoulutusta niin reserviläisille toteutettavilla SERE-koulutuspolun sotilaallisia valmiuksia palvelevilla kursseilla kuin kaikille avoimilla selviytymiskoulutuksen kursseillakin. Suurin ero näiden kahden koulutuspolun välillä ilmeisen sotilaallisen koulutuksen tai sen puuttumisen lisäksi on, että sotilaallisella puolella painotetaan sitä, ettei vastustaja kykene havaitsemaan koulutettavia, kun taas kaikille avoimilla kursseilla pyritään selviytymisen lisäksi tulemaan löydetyksi.

SERE-koulutus rakentuu neljän peruspilarin ympärille, Survival, Evasion, Resistance and Escape, eli selviytyminen, vihollisen väistäminen, vastustaminen sekä pakeneminen.

MPK:n koulutusohjelman sotilaalliselle koulutuspolulle on suunniteltu kursseja, joilla koulutetaan näitä taitoja nousujohteisesti alkaen perusteista ja päättyen vaativaan viiden vuorokauden harjoitukseen.

Kaikille avoimilla kursseillakin kurssitasoja on neljä, joskaan aivan vaativinta tasoa ei kouluteta kaikille.

Kursseja pidetään ympäri vuoden, ja eri vuodenajat asettavatkin omia erityispiirteitään kursseille joten harjoiteltavaa riittää mikäli haluaa läpäistä kurssit usealla eri maastotyypillä ja eri vuodenaikoina.

Esimerkiksi Pohjois-Suomen arktisen alueen talvikurssien lumi- ja pakkasolosuhteet verrattuina rannikon karuihin saaristo-olosuhteisiin asettavat aivan erilaiset vaatimukset selviytymistilanteisiin.

Selviytymisen koulutusohjelman kursseilla harjoitellaan nimensä mukaisesti selviytymistaitoja. Eli niitä, millä ihminen pärjää, kun käytettävissä ei olekaan kuin minimimäärä varusteita tai tavaraa. Mistään leppoisasta retkeilystä ei siis ole lainkaan kyse, kun koulutetaan asioita, joiden osaaminen voi parhaillaan pelastaa hengen. Epämukavuuksia harjoitellaankin sietämään muiden maastotaitojen harjoittelun lisäksi ja sitä kautta kursseilla opittujen asioiden myötä oma epämukavuusrajakin nousee aina vain ylemmäs.

SERE- ja selviytymiskurssien kouluttajiksi ovat valikoituneet aiheen pitkäaikaiset harrastajat, joilla on monipuolista osaamista aihepiiristä. Kouluttajiksi haluavien ja kouluttajina jo toimivien on myös aikanaan mahdollista tulla esitetyiksi puolustusvoimien henkilökunnalle järjestettäville SERE-kursseille, jotka läpäisemällä on mahdollista saada jopa NATOn SERE-instructor-lisenssi, joka antaa oikeuden kouluttaa SERE-kursseilla myös kansainvälisesti.

Selviytymisen kurssien parissa riittää haasteita kokeneillekin henkilöille, tervetuloa kokeilemaan!

Vuoden 2023 kursseja

SERE peruskurssi 1
– 21-23.4.2023 Utti https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/160593
– 5-7.5.2023 Hamina https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/159618
– 11-13.8.2023 Rovaniemi https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/159302

SERE peruskurssi 2
– 27-29.10.2023 Utti https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/160594

Teksti: Lauri Kinnunen, valmiuspäällikkö, MPK Meripuolustuspiiri
Kuvat: MPK

Jaa uutinen: