06/2018 uutiset

RUL:n jäsenkysely 2018: Nato-jäsenyyden kannatus laskenut hieman reserviupseereiden keskuudessa

Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) jäsenilleen tekemän kyselyn perusteella lähes puolet vastanneista (49,2 %) kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Vastaavasti 30,4 % ei kannata ja 20,5 % ei sano kantaansa asiaan. Ruotsin mahdollinen jäsenyys lisäisi Naton kannatusta myös Suomessa. Reserviupseereista peräti 68,0 % haluaisi Suomen Naton jäseneksi, mikäli Ruotsi päättäisi liittyä Naton jäseneksi.

Reserviupseereiden keskuudessa Nato-jäsenyyden kannatus on hieman pienentynyt muutaman viime vuoden aikana. Lokakuussa 2016 tehdyssä kyselyssä Nato-jäsenyyttä kannatti 55,8 % RUL:n jäsenistä ja 26,1 % ei kannattanut. Toukokuussa 2017 tehdyssä kyselyssä Nato-jäsenyyttä kannatti 53,5 % ja 28,1 % vastusti sitä.

Nato-jäsenyyden kannatus on reserviupseereiden keskuudessa selvästi koko kansaa suurempaa. Maanpuolustustiedotuksen (MTS) suunnittelukunnan viimeksi (marraskuu 2017) julkaistussa mielipidetutkimuksessa Naton jäsenyyttä kannatti 25 % ja vastusti 62 % vastaajista.

Nato-jäsenyyden kannatus RUL:n kyselyssä on alhaisinta nuorten keskuudessa. Alle 36-vuotiasta vastaajista jäsenyyttä kannatti 41,2 % ja sitä vastusti 36,4 %. Alueellisesti Nato-jäsenyyden kannatus on suurinta Etelä-Suomessa (51,6 %), Lounais-Suomessa (49,8 %) ja Itä-Suomessa (48,7 %). Pienintä kannatus on Lapissa ja Pohjois-Suomessa (44,2 %) sekä Länsi- ja Sisä-Suomessa (44, 8%).

Kannatusta koko ikäluokkaa koskevalle asevelvollisuudelle

Liiton jäseniltä kysyttiin ensimmäistä kertaa, mihin Suomen puolustusjärjestelmä tulisi perustua. Vaihtoehdot olivat: 1, nykyisenkaltainen miehiä koskeva yleinen asevelvollisuus ja naisten vapaaehtoinen asepalvelus, 2. sekä miehiä että naisia koskeva yleinen asevelvollisuus, 3. sekä miehiä että naisia koskeva vapaaehtoinen asepalvelus ja 4. ammattiarmeija.

Valtaosa (72,2 %) vastaajista kannatti nykyistä järjestelmää ja 25,6 % kannatti miehiä ja naisia koskevaa yleistä asevelvollisuutta. Nuorista vastaajista koko ikäluokkaa koskevaa asevelvollisuutta kannatti jopa 40,5 %. Molempia sukupuolia koskevaa vapaaehtoista asepalvelusta kannatti 1,3 % ja ammattiarmeijaa kannatti 0,6 % vastanneista.

Uskoa omaan puolustukseen

RUL:n kyselyn selkein vastaus tuli kysymykseen ”Jos Suomeen hyökätään, olisitteko itse valmis osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjenne ja taitojenne mukaan?” Tähän kysymykseen vastasi myöntävästi liki 97 % RUL:n jäsenistä.

Jäsenkysely toteutettiin liiton jäsenille sähköpostikyselynä Surveypal-järjestelmällä. Vastausaika oli 15.10. – 5.11. ja kyselyyn vastasi 3919 Suomen Reserviupseeriliiton jäsentä.

Lähde: Suomen Reserviupseeriliitto ry 7.11.2018

Jaa uutinen: