2023-04

Reserviupseeripiirin varapuheenjohtajalta

Tervehdys, arvoisa lukija! Käytän tässä Helsingin reservin sanomien numerossa puheenjohtajiston puheenvuoron. Olen Janne Hänninen, reservin kapteeni Helsingistä ja piirin 2. varapuheenjohtaja seuraavan kaksivuotiskauden ajan. Olen ollut mukana piirin toiminnassa ensimmäisen kerran vuosina 2018–2021 hallituksen rivijäsenenä sekä tuolloin uudestaan perustetun koulutustoimikunnan puheenjohtajana. Ensimmäinen hallituskausi kesti täyden kauden eli täydet neljä vuotta. 2. varapuheenjohtajan tehtävään tulin valituksi vuoden 2023 alusta. Kotikerhoni on Kenttätykistökerho ja olen jäsenenä myös Stadin sisseissä.

Toimin piirin koulutus-, viestintä- ja järjestötoimikunnissa jäsenenä. Reserviupseeriliiton koulutustoimikunta sekä liitovaltuuston jäsenyydet, antavat hyvän näkymän myös liiton toimintaan. Esikuntakurssien kouluttajana ja ns. pitkän esikuntakurssin johtoryhmän jäsenenä olen mukana esikuntakoulutuksen jatkuvassa kehittämisessä. Koulutus on painopiste piirin toiminnassa ja näin ollen pyrimme vähintäänkin täyttämään piirikokouksen hyväksymät toiminnan tavoitteet koulutustoiminnan osalta. Yhteistyötä MPK:n Etelä-Suomen piirin ja Meripuolustuspiirin kanssa tullaan jatkamaan ja syventämään.

Ukrainan sota on kestänyt tätä kirjoittaessa yli vuoden ja Suomen NATO jäsenyys on realiteetti. NATO jäsenyyden myötä Suomen rooli tulee muuttumaan ja merkitys korostuu liittouman pohjoisena vahvistuksena. Jäsenyyden myötä tulee myös reserviläisille avautumaan uusia tehtäviä, niin suoraa kuin välillisesti. Pidetään siis reservin taidot, osaaminen ja toimintakyky hyvässä kunnossa.

Eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023. Turvallisuuspoliittinen tilanne Euroopassa on muuttunut merkittävästi edellisten eduskuntavaalien jälkeen. Puolustuskykyinen Suomi, asevelvollisuuden ja reservin toiminnan sekä kokonaisturvallisuuden kehittäminen ovat asioita, jotka korostuvat seuraavan neljän vuoden aikana.

Piiri on kerhoja ja jäseniä varten.

Janne Hänninen
2. varapuheenjohtaja
Helsingin Reserviupseeripiiri ry

Jaa uutinen: