2024-03

Reserviupseeripiirin varapuheenjohtajalta

Helsingin reservin sanomien lukijat. Kuten kaikki tiedämme, maailmanpoliittinen tilanne on dynaaminen ja jatkuvassa muutoksessa, joten on välttämätöntä pysyä ajan tasalla ja ylläpitää yhdessä reservimme toimintakykyä, eli siis meidän kaikkien toimintakykyä.

Suomi on osa Euroopan unionia ja Natoa, nämä jäsenyydet vahvistavat merkittävästi maamme turvallisuusasemaa ja kansainvälistä näkyvyyttä. On ensiarvoisen tärkeää, että puolustamme lujasti näitä jäsenyyksiä ja edistämme yhteistyötä muiden EU- ja NATO-maiden kanssa. Lähestyvät europarlamenttivaalit ovat tärkeä, mutta valitettavan huonosti arvostettu osa kansalaisdemokratiaamme.

Europarlamentti säätelee suurta osaa velvoittavasta lainsäädännöstämme ja tekee päätöksiä mm. reserviläiskenttää runsaasti puhuttaneen lyijykiellon kaltaisista asioista. Kaikkein tärkein tapa vaikuttaa ei ole päätöksentekijöihin vetoaminen vaikuttamisen keinoin jälkikäteen, vaan äänioikeutensa käyttäminen silloin, kun edellä mainittuja päätöksentekijöitä ollaan valitsemassa.

Kansallinen turvallisuus on Suomen ylin prioriteetti. Meidän on varmistettava, että meillä on kyky puolustaa itseämme kaikilta uhilta. Tämä edellyttää vahvaa puolustusvoimaa ja sitoutumista maanpuolustukseen kaikilta kansalaisilta. Viimeaikaiset ampumavälikohtaukset eri ympäristöissä eri puolella Suomea ovat nostaneet aselakiuudistukset ja hallussapitolupakeskustelun jälleen pintaan. Retoriikka on ollut vahvaa ja onkin surullista todeta molempien osapuolten argumenttien toisinaan olevan hieman heikoilla pohjilla. Varmaa on vain se, että keskustelua tullaan käymään pitkään pistoolien lupaperusteista ja niihin tehtävistä mahdollisista tiukennuksista.

Reserviläisinä meille on tietysti tärkeintä harjoittelumahdollisuuksien ylläpito mahdollisimman suurella laukausmäärällä. Kotona olevien aseiden lukumäärän maksimointi tuskin kenenkään ampumataitoa suoraan kehittää, mutta kokonaan ilman asetta ampuminen on lähtökohtaisesti kovin ikävää. Osallistukaa Tulta Toukokuussa- kampanjaan mikäli suinkin mahdollista!

Reserviupseereilla on luonnollisesti erittäin tärkeä rooli Suomen puolustuksessa. Me olemme koulutettuja johtajia, joilla on arvokasta kokemusta ja osaamista. On olennaista, että reserviupseerit pysyvät ajan tasalla maanpuolustuskyvystämme ja harjoittelevat säännöllisesti sotilaallisia taitojaan. Heidän on oltava myös valmiita toimimaan tehokkaasti kriisitilanteissa. Reserviupseerit ovat osa vahvaa reserviläisyhteisöä, joka on sitoutunut maanpuolustukseen ja mobilisoituu innokkaasti erilaisiin koulutus- ja infotilaisuuksiin.

Lähiviikkojen aikana piirimme järjestämään koulutuspäivään, sekä uusien ja nuorten jäsenten päivään osallistui yhteensä yli 150 reserviupseeria. Nämä tapahtumat ovat ydintekemistämme vuoden painopistealueessamme reservin toimintakyky. Syksyn koulutuspäivän suunnittelu on jo käynnissä ja tästä tapahtumasta teemme jälleen hieman paremman kuin edellisestä. Kiitoksia kaikille tapahtumiin osallistuneille.

Terveisin

ltn res Tuomas Hauvala
1. varapuheenjohtaja
Helsingin Reserviupseeripiiri ry
tuomas.hauvala @ hrup.fi

Jaa uutinen: