2023-05

Reserviupseeripiirin varapuheenjohtajalta

Tervehdys arvoisa Helsingin Reservin Sanomien lukija!

Kiireinen syksy on saapunut keskuuteemme tuoden mukanaan runsaasti erilaisia tapahtumia, niin sääntöjen määräämiä kuin ”säännöttömiäkin.” Merkittävä asia syksyssämme on ensi kuussa lähestyvä Helsingin reserviupseeripiirin syyskokous ja sen mukanaan tuomat hallitusvaalit. Käytänkin tässä vielä kerran tilaisuutta hyväkseni ja muistutan kaikkia piirimme kerhoja miettimään hallitusehdokkaiden asettamista. Piirillemme valitaan uusi hallitus syyskokouksessamme 13.11. ja ehdokkaat on vaaliohjesäännön mukaan ilmoitettava 25.10. aikana piiritoimistolle. Puheenjohtajistokolmikkomme allekirjoittanut, Hänninen ja Holmström jatkavat vielä yhden vuoden aiemmalla mandaatilla, ja odotammekin innolla tulevaa kautta ja uuden hallituksen kanssa työskentelyä.

Tulevia hallitusvaaleja käsiteltiin myös piiri-illassamme 10.10. monien muiden aiheiden lisäksi. Piirin toimikuntien puheenjohtajat ja toimihenkilöt esittelivät kattavasti mennyttä ja tulevaa toimintaa, syyskokouksessamme 13.11. hyväksyttäväksi esiteltävää toimintasuunnitelmaa toimikuntien näkökulmasta sekä piirin tarjoamaa tukea kerhoille. Nämä piirihallituksen järjestämät kohtaamiset ovat meille elintärkeitä tilaisuuksia kuulla jäsenistömme mielipiteitä, ajatuksia, ideoita ja ehdotuksia piirin toiminnan kehittämiseksi edelleen. Kiitokset kaikille piiri-iltaan osallistuneille aktiivisesta keskustelusta.

Piiri-illassa Puheenjohtaja Holmström esitteli toimintasuunnitelmaesityksen yleisosan, jossa piirin tulevan vuoden painopisteeksi esitetään päätettäväksi Reservin toimintakyky. Kuten useita kertoja on todettu puolustusvoimien toimesta, meitä reserviläisiä ja erityisesti reserviupseereja tarvitaan enemmän kuin koskaan sitten sotavuosien. NATO-Suomessa ammattiupseerien työpanosta tarvitaan merkittävästi enemmän ja Puolustusvoimat on todennut, että vuoden 2024 aikana ensimmäiset reserviläisten tehtävät erilaisissa NATO organisaatiossa tulevat ajankohtaisiksi ja lisäksi kertausharjoitusten määrää ja kansainvälistä harjoitustoimintaa lisätään merkittävästi.

Naton jäsenmaat päättävät itse osallistumisestaan ja sen laajuudesta liittolaismaan tukemiseksi. Palkatun henkilökunnan osalta velvoittavuus Nato-operaatioihin tulee laajenemaan, mutta varusmiesten ja reserviläisten osalta muutos on pienempi. Naton jäsenmaat voivat osallistua Naton operaatioihin vapaaehtoisesti. Palkatun henkilökunnan osalta sitoumus on kuitenkin tiukentumassa, ja jäsenmaat joutuvat osallistumaan enemmän Naton operaatioihin. Varusmiehiä ei edelleenkään tulla lähettämään kansainvälisiin operaatioihin, ja reserviläisten osalta tullaan jatkamaan nykyperiaatteella, joka pohjautuu vapaaehtoisuuteen.

Reserviläisten koulutusmahdollisuudet laajenevat Naton myötä merkittävästi. MPK rakentaa kansainvälisen koulutuksen koulutusohjelmaa, jossa reserviläisiä koulutetaan muun muassa yhteysupseereiksi. Maanpuolustuskorkeakoulun opetusta tullaan avaamaan reserviläisille. Naton tarjoama verkko-opetus ja kurssit ovat jo avoinna reserviläisille. Reserviläisten on tärkeää keskittyä johdonmukaiseen kouluttautumiseen. Kuten edellinen vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja Jukka Nurmi totesi Reserviläinen-lehdessä, ei pidä poimia vain rusinoita pullasta, vaan laatia nousujohteinen koulutuspolku yhdessä Puolustusvoimien kanssa. Keskeistä on harjoitella oman sodan ajan tehtävän mukaista toimintaa. MPK ja reserviläisjärjestöt suunnittelevat uusia kouluttautumismahdollisuuksia ja urapolkuja reserviläisille. Helsingin reserviupseeripiirin pilotoimat ja kehittämät koulutuspolut toimivat loistavana esimerkkinä tälle työlle ja piirimme onkin esitellyt niitä monille tahoille. Tulevaisuus näyttää monipuoliselta ja uudelta, onkin mielenkiintoista nähdä, mitä tulevaisuus tuo reserviupseereille tullessaan vuoden 2024 muodossa.

Tavataan piirin tapahtumissa!

ltn res Tuomas Hauvala
1. varapuheenjohtaja
Helsingin Reserviupseeripiiri ry
tuomas.hauvala @ hrup.fi

Jaa uutinen: