2023-03

Reserviupseeripiirin varapuheenjohtajalta

Tervehdys lukijalle! Piirin kevät on käynnistynyt mallikkaasti ja toiminta on saatu auringon paistaessa liikkeelle suunnitelman mukaisesti ja olemme saaneet hyvää toimintaa aikaan useiden tapahtumien ja hankkeiden muodossa. Ensin kuitenkin asiaa hieman laajemmalla skaalalla. Puolustuspoliittinen tilanteemme on pysyvästi muuttunut ja Suomi on nyt Sotilasliitto Naton täysivaltainen jäsen. Uusi liittoutumisemme tuo reserviläiskentälle runsaasti uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita esimerkiksi Puolustusvoimien henkilöstöresurssien riittävyyden valossa, jolloin puolustusvoimien kyvykkyydet reserviläisten käytön suunnittelussa ja tuessa Reserviupseeriliitto tekee valtakunnallista edunvalvontaa meidän kaikkien puolesta ja pyrkii varmistamaan, että reserviupseerien kyvyt huomioidaan uudessa tilanteessa mahdollisimman hyvin, sekä tukee Upseeriliittoa Puolustusvoimien resursoinnin varmistamisessa.

Piirimme painopiste on, kuten on useasti toistettu, koulutus. Syksyn koulutuspäivän suunnittelu on aloitetuttu. Aiemmin mainitsemani uudistunut kansainvälinen tilanne muuttaa myös koulutuspolkujemme ja kouluttajaresurssiemme saatavuutta. Kiihtynyt kertausharjoitustahti tuo monille aktiivisille kouluttajille enemmän myös käskettyjä harjoituksia jo aiemmin kiireisen MPK:n koulutustoiminnan myötä.

Myös kattojärjestöissämme koulutuskenttä kokee uudistuksia. Reserviläisliitto ja Reserviupseeriliitto ovat palkanneet MPK:n koulutusjohtajana tunnetuksi tulleen Timo Mustaniemen tukemaan Reservin koulutuksen kehittämissuunnitelman RESKESU) toimeenpanoa.

Iloksemme saimme juuri eilen lukea, että MPK on rekrytoinut Mustaniemen seuraajaksi koulutusjohtajan tehtävään eversti Kari Pietiläisen, joka toimii tällä hetkellä Pääesikunnan koulutuspäällikkönä ja aloittaa MPK:n koulutusjohtajana 1.8.2023. Pietiläinen tuo mukanaan maanpuolustusjärjestöille pitkän kokemuksen ja erinomaiset kontaktit yhteistyökumppaneihin.

Tuleva syksy tulee olemaan koulutuksen kannalta mielenkiintoinen kaikkien toimijoiden osalta ja tulee tuomaan varmasti runsaasti tekemistä ja mahdollisuuksia kaikille toimijoille. Toivon, että jokainen lukija miettii tapoja osallistua oman sotilasammattitaidon ylläpitoon, joko kouluttajana tai koulutettavana. Mahdollisuuksia tähän tarjoavat niin MPK kuin meidän reserviupseeripiirimme runsain mitoin kuluvan vuoden aikana.

Tulevaisuus tuo tulleessaan myös aivan pian piirimme kevätkokouksen, jossa hallitus esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Käytän tässä tilaisuuden hyväkseni, ja muistutan kaikkia piirin kerhoja asettamaan edustajan tähän kokoukseen ja käyttämään kyselyoikeuttaan. Piiri on kerhoja varten ja haluamme, että toiminta on läpinäkyvää, oikeudenmukaista ja tasa-arvoista. Tavataan siis kevätkokouksessa!

Tuomas Hauvala
1. varapuheenjohtaja
Helsingin Reserviupseeripiiri ry

Jaa uutinen: