01/2021 uutiset

Reserviupseerien arvot ja tavoitteet 2021

Toiminnan arvot ja tavoitteet

Suomen Reserviupseeriliiton toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin arvoihin, joita ovat:

Isänmaallisuus

 • Reserviupseereita yhdistää isänmaallisuus, joka ilmenee vahvana maanpuolustustahtona, haluna ja kykynä kehittää maamme kokonaisturvallisuutta ja tarpeen vaatiessa valmiutena puolustaa Suomea aseellisesti. Kunnioitamme veteraanisukupolvien uhrauksia ja työtä itsenäisen Suomen hyväksi.

Vastuuntuntoisuus

 • Reserviupseeri on vastuuntuntoinen ihmisten johtaja niin rauhan kuin sodankin aikana. Sotilasvalassa olemme vannoneet kantavamme vastuun myös alaisistamme. Arvojemme perustana on yleinen asevelvollisuus, joka mahdollistaa koko Suomen puolustamisen.

Vapaaehtoisuus

 • Toiminta perustuu reserviupseerien aktiiviseen vapaaehtoisuuteen. Haluamme määrätietoisesti kehittää toimintakykyämme ja omaa sotilasosaamistamme.

Liiton toiminnan painopisteet vuonna 2021 ovat:

Ø Juhlavuoden tapahtumat: RUL 90 vuotta ja Reserviupseerikoulu 100 vuotta

Ø Liiton kolmivuotissuunnitelman jalkauttaminen

Ø Vapaaehtoisen maanpuolustus- ja varautumistoiminnan edistäminen ja edunvalvonta (mm. vapaaehtoisen maanpuolustuksen laki, ampuma-aselaki)

Ø Liiton koulutus- ja tiedotustoiminnan kehittäminen

Muita tavoitteita

Ø liiton verkkokoulutusjärjestelmä on käytössä

Ø liiton jäsenyhdistysten jäsenmäärä kasvaa

Ø vänrikkipäivät järjestetään kymmenessä piirissä

Ø toimintapäivätapahtumia järjestetään sata

Ø jokaisessa piirissä on nimetty varautumisvastaava

Ø liiton uusitut nettisivut ovat aktiivisessa käytössä

Piiri, tavoitteita toiminnalle 2021

Ø piirin jäsenyhdistysten jäsenmäärä kasvaa

Ø vänrikkipäivä järjestetään

Ø toimintapäivä järjestetään

Ø prosenttiammunnassa saavutetaan paremmat tulokset

Ø edistää ampumataidon ja -mahdollisuuksien kehittämistä

Ø pitää tiiviisti yhteyttä aluetoimistoihin ja MPK:hon

Ø piirin nettisivut ja jäsenrekisteri ovat aktiivisessa käytössä

Ø osallistuu valtakunnalliseen reserviupseeripäivään

Ø järjestää RUL 90 vuotta tapahtuman

Ø piiri on nimennyt varautumisvastaavan ja Vapepa yhteyshenkilön

Ø piirin edustaja osallistuu toiminnanjohtajien neuvottelupäiville

Ø osallistuu RUK 100 vuotta tapahtumiin

Yhdistys, tavoitteita toiminnalle 2021

 • yhdistys on suorassa kontaktissa kaikkiin uusiin jäseniin ja esitellyt heille yhdistyksen toimintaa
 • yhdistys on ollut järjestämässä toimintapäivää
 • prosenttiammunnassa saavutetaan edellisvuotta parempi tulos
 • jäsenrekisteri on aktiivisessa käytössä
 • jäsenten sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla
 • sähköinen toimintalomake on käytössä koko vuoden
 • yhdistys järjestää tai osallistuu RUL 90 tapahtumaan
 • osallistuu RUK 100 vuotta tapahtumiin

Henkilöjäsen, tavoitteita toiminnalle 2021

 • Liiku! – Liiku säännöllisesti – ota käyttöösi MarsMars / Tikki ja Kymppi – harjoitusohjelmat
 • Ammu! – Ylläpidä ampumataitoasi – suorita prosenttiammunta
 • Kouluttaudu! – Kehitä osaamistasi – osallistu kertausharjoitukseen, MPK:n kurssille tai RUL:n toimintapäivään.

Jaa uutinen: