05/2016 uutiset

Reservipiirien varautumiskoulutusta

 

MPK:n Varautuminen häiriötilanteisiin kaupungissa –kurssi 12.11.2016 Taistelukoululla Tuusulassa

Helsingin ja Uudenmaan reserviupseeri- ja reserviläispiirit järjestävät jälleen varautumiskoulutusta Taistelukoululla Tuusulassa la 12.11.2016. Tavoitteena on antaa osallistujille kokonaisturvaisuuden kannalta hyödyllisiä perustietoja ja taitoja MPK:n Varautuminen häiriötilanteisiin kaupungissa kurssilla (nro 0400 16 13017). Kurssista löytyy lisätietoja oheisesta tiiviistä kurssiesitteestä sekä MPK:n sivuilta www.mpk.fi.

Vuosittain järjestettävä varautumisen peruskurssia tarjoaa valmiuksiensa kehittämisestä kiinnostuneille päivitettyä tietoa:

  • kunnan varautumisen perusteista
  • keskeisen teknisen infrastruktuurin toimintahäiriöiden vaikutuksista ihmisten arkipäivään
  • sosiaali- ja terveyssektorin varautumisesta
  • vapaaehtoisten hyödyntämisestä varautumisen projekteissa Helsingissä (Metro VSS projekti) ja Keski-Uudellamaalla (kunnan valmiuskeskusprojektit)
  • sekä YTS:n (Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2010) päivitykseen ensimmäistä kertaa mukaan kutsuttujen vapaaehtoisjärjestöjen päivitystyöhön tuomista näkökulmista ja havainnoista

Ryhmätöissä käymme läpi alustusten herättämiä ajatuksia sekä kokoamme jatkotyön tueksi kehitysideoita ja keskeisiä havaintoja varautumistyön tarpeista.

ILMOITTAUTUMINEN

Osallistujien ilmoittautuminen normaaliin tapaan MPK:n sivuilla: http://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=1054&id=88620

Jaa uutinen: