04/2019 puheenvuoro

Reserviläisten puheenjohtajalta

Syyskausi on alkanut piirin toimistolla kaksoismiehityksellä

 

Toiminnanjohtajat Kari Talikka ja Jari Gerasimoff aloittivat kesälomien jälkeen työt piirin toimistolla. Jarin perehdyttäminen on edennyt vauhdilla ja tehokkaasti. Monien tehtävien, jäsen- ja yhdistysasioiden, tapahtumakalenterin ja siihen liittyvien järjestelyiden, arkistomateriaalien, talousasioiden ja kontaktien läpikäynti ottaa aikaa hyvinkin kaiken mitä on käytettävissä. Näiden töiden lisäksi on kuitenkin saatu miehitettyä useat syksyn tapahtumat. Toiminnanjohtajat ovat myös yhdistyskirjeiden lisäksi kokeilleet suoria sähköposteja jäsenille. Pääsääntöisesti tulokset ovat olleet positiivisia. Olisikin tärkeää, että jokainen jäsen huolehtii siitä, että jäsenrekisteristä löytyy hänellä tällä hetkellä käytössä oleva sähköpostiosoite.  Jari on myös avannut piirille Facebook -tilin piirin nimellä: ”Helsingin Seudun Reserviläispiiri”. Siellä julkaistaan vapaaehtoista maanpuolustusta sivuavien linkkien lisäksi uutisia ja tiedotteita piirin sekä yhdistysten toiminnasta. Tämä on osa piirin sähköisen tiedottamisen kehittämistä.

Jari Gerasimoff on elokuulta lähtien vastannut toimiston puhelimeen ja on näin alkanut hoitaa päivittäistä yhteydenpitoa yhdistyksiin ja jäsenistöön. Jari pyrkii tapaamaan mahdollisimman monia piirin yhdistyksiä jo tällä syyskaudella. Kari Talikka on toimistolla 6.9. asti ja tämän jälkeen hän pitää syksyn aikana pois aiemmin kertyneitä lomiaan. Kuitenkin siten, että molemmat toiminnanjohtajat osallistuvat liiton järjestämille toiminnanjohtajien neuvottelupäiville 11.-12.9. Karin työsuhde päättyy 1.12. Tuolloin hänen työuransa piirin toiminnanjohtajana on yli 34 vuoden pituinen. Enemmän kuin hatunnoston arvoinen suoritus reserviläistoiminnan puolesta!

Uusien lakien vaikutus reserviläistoimintaan

Lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on nyt tehty asetusmuutos, joka jälleen mahdollistaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ampumatilaisuudet. MPK on kuitenkin tiedottanut, että ”Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus saada hyväksyttyä ammunnan johtajiksi ne , joilla on puolustusvoimien(PV) perusammunnan johtajaoikeus.” Tämä ei reserviläisiä ilahduta. PV:n ammunnan johtajaoikeuksia on harvoilla ja koulutuskokonaisuus on aiemmin ollut ajallisesti työläs, vaikka kokeneet reserviläiset hallitsevat asiasisällön pääosin jo koulutuksen alkaessa. Nyt siis kuormaa siirretään yhä harvemman harteille tai sitten PV:n virkamiehille, joiden saaminen usein ilta- ja viikonlopputyöhön on haastavaa ja muualla kuin PV:n radalla mahdotonta.

Ampuma-aselaki ja sen käytännön toteutus on myös asia, joka herättää kysymyksiä reserviläisissä. Piiri pyrkii hankkimaan jäsenistölle mahdollisimman kattavan koosteen voimaan astuneen lain vaikutuksista uuden aseen hankintaan ja nykyisten aseiden tarvikkeiden, etenkin lippaiden, säännöksistä. Sinällään hankintalupia tälläkin hetkellä myönnetään reserviläisille ampumaurheilupoikkeaman mukaisesti ja myös maanpuolustuspoikkeama on käytössä, joskin sen käytännöt ovat vielä avoinna.

Piirin yhdistysten yhteistyöpalaveri tiistaina 11.6.

Yhdistysten yhteistyöpalaveri pidettiin tiistaina 11.6. Töölöntorinkadun auditoriossa. Vaikka kokouksen koollekutsu tehtiin lyhyellä ajalla ja lomakauden alussa, paikalle tuli edustajia ilahduttavan monesta yhdistyksestä.  Kokouksesta tehtiin pöytäkirja tapahtumakalentereineen ja kehitystavoitteineen. Pöytäkirja on toimitettu yhdistyksille ja käyty läpi piirin hallituksen kokouksessa. Kehitystavoitteet on piirin hallituksen osalta kirjattu tehtäviksi. Kokouksessa päätettiin seuraavasta kokouksesta ensivuoden alussa, jolloin voidaan suunnitella ja synkronoida kevään toimintaa.

SRA-SM Syndalenissa 20.-21.7.

Sovelletun Reserviläisammunnan suomenmestaruus kilpailut pidettiin Max Käärin johdolla Syndalenissa Hankoniemellä heinäkuussa. Maxin apuna kilpailuorganisaatiossa olivat merkittävänä tukena Vantaan Reserviläiset niin järjestelyiden kuin tulos- ja talouspalveluiden osalta. Merkittävää oli myös RESUL:in ja etenkin SRA-harrastajien panos kaikkialta Suomesta. Kilpailun järjestelyt ja turvallisuussuunnitelma todettiin pitäviksi myös viranomaisten puolelta.

Kiitokset Maxille ja toimitsijaryhmälleen hienosta SM-kilpailusta!

Tulevia tapahtumia

31.8. Järjestetään Rautatientorilla ”Stadin Turvaksi” tapahtuma. Piirit ovat myös paikalla. Tervetuloa!

28.9. Järjestetään jälleen piirin toimintapäivä Santahaminassa. Muistakaa ilmoittautua MPK:n järjestelmän kautta!

Hyvää ja toimeliasta reserviläisten syyskautta !

puheenjohtaja@helresp.fi

Jaa uutinen: