2022-04

Reserviläispiirin puheenjohtajalta

Reserviläisten ampumaratahanke

Reserviläisten ampumatoiminnan kehittymistä pääkaupunkiseudulla on pitkän aikaa vaikeuttanut käytettävissä olevien ratojen vähäinen määrä ja olemassa olevien ratojen täydet käyttöasteet. Varsinkin kuluvana vuonna suuresti kasvaneet jäsenmäärät yhdistyksissä ovat näkyneet vaikeuksina tarjota harjoittelumahdollisuuksia niin uusille kuin vanhoillekin jäsenille. Kun viime vuonna asetuin ehdokkaaksi piirin puheenjohtajaksi, oli pääteemanani ampumatoiminnan kehittäminen piirissämme. Heti vuoden alkupuolella pidin yhdistysten puheenjohtajille tapaamisen, jossa kartoitin mahdollisia parannushankkeita alueemme ratatilanteeseen. Tarkka-ampujakilta ry:n puheenjohtaja Mauri Österholm sekä Vantaan Reserviläiset ry:n puheenjohtaja Antti Kettunen päivittivät tietoni alueellamme olevista ampumaratahankkeista. Näistä kärkeen nousi Vantaan Reserviläisten suunnitelma rakentaa sisäampumarata Vantaan Koivuhakaan. Hankkeesta oli myös keskusteltu Reserviläisliiton kanssa, mutta rahoitus oli vielä järjestämättä. Lähestyin asialla Urlus-säätiötä, joka erittäin nopeasti ilmoitti mahdollisuudesta tukea ratahanketta vuonna 2023.

Kevään aikana hanke kuitenkin lähti etenemään varsin nopeasti. Pääsin esittelemään ratahankkeen Urlus-säätiön hallitukselle ja heidän hallituksensa kokouksen jälkeen ilmoitti asiamies, että säätiö oli valmis tukemaan hanketta jo kuluvana vuonna. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa auttoi kiirehtimään reserviläistoiminnan kehittämistä myös piirissämme. Myös Reserviläisliitto ilmoitti hakevansa rahoitusta hankkeelle Maanpuolustuksen kannatussäätiön kautta. Reserviläisliiton ehtona hankkeelle oli, että tuki käytetään kahden piirin hyväksi, joten esitin asian myös Uudenmaan Reserviläispiirille sekä Uudenmaan Reserviupseripiirille. Rahoituksen varmistuessa perustimme tulevalle ampumaradalle oman yhdistyksen, Reserviläisten Ampumaratayhdistys ry:n. Perustajajäseninä yhdistyksessä toimivat Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry, Vantaan Reserviläiset ry ja EAPAK ry. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Vantaan Reserviläisten Mikko Lehtinen. Yhdistyksen tehtävänä tässä vaiheessa on koordinoida ratahanketta ja vastata sen toteuttamisesta. Myöhemmässä vaiheessa ratayhdistykseen tullaan kutsumaan kaikki neljä Helsingin ja Uudenmaan Reserviläis- ja Reserviupseeripiiriä sekä kaikki näiden alaiset yhdistykset. Nämä yhdessä muodostavat jatkossa ratayhdistyksen hallituksen ja hallinnoivat sen toimintaa. Ratayhdistykseen voi siis kuulua vain kyseiset piirit ja niiden yhdistykset, eivät yksityiset ihmiset.

Kesäkuussa tilanne sai uuden käänteen kun Reserviläisliitto ilmoitti tukevansa hanketta suuremmalla summalla, mikäli hanke voidaan toteuttaa kahdella samaan aikaan ammuttavissa olevalla radalla. Tämä ei olisi ollut mahdollista jo valituksi tulleessa kiinteistössä. Samaan aikaan myös kiinteistönvälittäjä ilmoitti mahdollisesta riskistä kiinteistön vuokra-ajan suhteen. Tontille oltiin kaavoittamassa asuintaloja ja rakennusaikataulusta ei ollut varmaa tietoa. Nämä kaksi tekijää aiheuttivat sen, että meidän oli mitä pikimmin löydettävä uusi kiinteistö radalle. Mikko Lehtinen löysikin useamman vaihtoehdon, joita hankkeen puuhamiehet kävivät katsomassa. Vaihtoehdoista parhaimmaksi valikoitui Keravan Saviolla oleva vanha tehdaskiinteistö, josta löytyi noin viidensadan neliön tila, johon voidaan rakentaa vaaditut samaan aikaan ammuttavissa olevat radat. Radoista toinen tulee olemaan noin 20 x 20 metrin kokoinen toiminnallinenrata ja toinen noin 6 x 25 metrinen tarkkuusammuntarata. Tarkoituksena on rakentaa radat siten, että ne ovat yhdistettävissä toisiinsa ja siten käytettävissä myös yhtenä ratakokonaisuutena.

Ampumaradan käyttö tullaan järjestämään siten, että yhdistyksillä on mahdollisuus varata käyttöönsä vakiovuoroja arkipäiviltä ja -illoilta. Näiden vuorojen lisäksi vapaita vuoroja voi varata sähköisenvarausjärjestelmän kautta. Viikonloput tullaan lähtökohtaisesti varaamaan kilpailu- ja koulutustoimintaa varten. Esimerkiksi piiri voi varata radan viikonloppuna ja järjestää naisille tai nuorille oman koulutuspäivän. Iltatunnit jäisivät näin muille vapaasti varattaviksi. Ratavuokrat tulevat alkuun olemaan noin 25€ – 40€ tunnilta ja jatkossakin pyritään hinnat pitämään mahdollisimman kohtuullisella tasolla. Koska ratayhdistys on voittoa tavoittelematon yhdistys, voidaan hinnoittelua muuttaa tarpeen mukaan ja tarvittaessa vaikka laskea, mikäli käyttöasteet ovat korkeat. Radalla ei säilytetä aseita eikä ampumatarvikkeita, mutta tauluvarastolle siellä on tilaa.

Nyt elokuussa olemme tilanteessa, jossa ratayhdistys on allekirjoittanut vuokrasopimuksen mainitusta tilasta ja radan suojaukseen tarvittavat teräslevyt on tilattu. Loput tarvittavista rakennusmateriaaleista päästään tilaamaan vasta myöhemmässä vaiheessa loppujen avustusten tullessa maksuun. Radan varsinainen rakentaminen tullaan toteuttamaan mahdollisimman pitkälti reserviläisten talkootyönä. Tätä varten ottaisin mielelläni yhdistyksiltä vastaan tietoja rakennusalanammattilaisista jotka voisivat osallistua radan rakentamiseen. Materiaalien siirtoihin tarvitaan myös talkoolaisia ja näissä tehtävissä pärjää myös ilman ammatillista kokemusta. Itse lukeudun jälkimmäisiin. Ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen mikäli haluat hankkeesta lisätietoja tai yhdistyksestänne löytyy tekijöitä tai kontakteja, jotka voisivat olla avuksi hankkeen toteuttamisessa.

Marko Nikkanen
vääpeli res
HELRESP puheenjohtaja
puheenjohtaja @ helresp.fi

Jaa uutinen: