2024-02

Reserviläispiirin hallitukselta

Sinulla on todennäköisesti ainakin jonkinlainen käsitys tämänhetkisestä fyysisestä suorituskyvystäsi. Sama pätee varmasti myöskin henkiseen suorituskykyysi. Näitä molempia on mahdollista kehittää melko helpoin keinoin. Puolustusvoimat sekä eri mediat ovat myös hyviä muistuttamaan meitä reserviläisiä siitä, miten tärkeää on ylläpitää kuntoa eri menetelmin. Reserviläisille suunnattuja kuntoilutapahtumia on tarjolla suhteellisen paljon ja kuntotestimahdollisuuksiakin löytyy vaikkapa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kautta.

Viime vuosina olemme saaneet lukea lukuisa artikkeleita kotivarasta, varautumisesta, huoltovarmuudesta ja näiden tärkeydestä. Yksi seikka jää kuitenkin helposti huomioimatta, nämä edellä mainitut asiat kulkevat käsi kädessä suorituskyvyn kanssa. Reserviläisten pitää olla fyysisesti ja henkisesti hyvässä kunnossa voidakseen suoriutua heille annettavista tehtävistä. Tärkeässä roolissa on kuitenkin myös varustus. Ilman riittävän hyvää varustusta voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta ylläpitää toimintakykyä. Kun reserviläisenä pohdit varautumista ja omaa toimintakykyäsi, kannattaa miettiä, mikä se sinun tarpeisiisi sopiva varustekokonaisuus pitäisi sisällään ja mitä tarvitset mukaan, jos sinut käsketään puolustamaan maatamme. Varsinkin aktiivireserviläisten kannattaa miettiä omien varusteiden hankkimista helpottaakseen elämäänsä. Omat tutut varusteet voivat olla avainasemassa, kun puhutaan sotilaan toimintakyvystä. Jo perusvarusteet, kuten varsikengät, ovat sotilaalle valtavan tärkeässä asemassa. Moni Puolustusvoimien palveluksessa ollut muistaa varmasti ne ensimmäiset marssit huonosti istuvissa varsikengissä tai saappaissa. Rakkulat ja hankaumat kantapäissä tai varpaissa voivat tuottaa suuria ongelmia sotilaan toimintakyvylle, siinä vaiheessa ei auta edes se hyvä Cooper-tulos.

Jokaisella reserviläisellä on vastuu ylläpitää omaa suorituskykyään, jotta hän pystyisi toimimaan omassa tehtävässään tilanteen niin vaatiessa. Valtiollisilla toimijoilla on kuitenkin suurin vastuu tässäkin asiassa. Moni varmaan muistaa miten kävi, kun koronaviruspandemia saapui Eurooppaan ja Huoltovarmuuskeskus oli hankkimassa hengityssuojaimia Kiinasta.

Tällä hetkellä suuri osa sotilasvarusteista tuotetaan muualla kuin Euroopassa. Monet eurooppalaiset tekstiilitehtaat ovat siirtäneet kaiken tuotannon Kiinaan. Jopa yli 60 % kuiduista ja kankaista tuotetaan nykyään Kiinassa. Pahimmassa tilanteessa tämä voi olla suureksi vaaraksi huoltovarmuudellemme. Valtion tulisi siksi kestävällä ja järkevällä elinkeinopolitiikalla tukea suomalaista ja eurooppalaista teollisuutta nyt, eikä vasta sitten kun on liian myöhäistä. Käytännössä tätä voisi toteuttaa esimerkiksi vaatimalla korkeaa eurooppalaisuus-/kotimaisuusastetta valtiollisten toimijoiden hankinnoissa. Tämä käytäntö on ollut olemassa jo pitkään, jos käännämme katseemme toiselle puolelle Atlanttia. Yhdysvalloissa on käytössä Berry Amendment-niminen lainmuutos, joka esimerkiksi määrää puolustusministeriön alaisia toimijoita hankkimaan kotimaassa tuotettuja varusteita ja kotimaassa tuotettua ruokaa. Jos haluamme varmistaa Suomen huoltovarmuuden myös tulevaisuudessa, tulisi hankinnoissa ehdottomasti suosia korkeaa kotimaisuusastetta ja Euroopassa valmistettuja tuotteita.

Seuraavan kerran kun ostat uusia varusteita reserviläistoimintaa tai vapaa-aikaasi varten, mieti myös missä varusteiden tuotanto sijaitsee ja mitä tuet kyseisten tuotteiden ostamisella. Valinnoillasi voi olla kauaskantoiset vaikutukset.

Kevätterveiset, Slava Ukraini

ylik res Magnus Nordgren
Hallituksen jäsen
Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry

Jaa uutinen: