05/2020 uutiset

Reippaasti toimintaan mukaan

Jack Tarvajärvi kannustaa reserviläisiä mukaan aktiiviseen maanpuolustustyöhön: Uudistuneessa järjestelmässä voi kehittää omaa reserviläisen urapolkuaan tehokkaasti.

Helsinkiläinen maanpuolustusaktiivi Jack Tarvajärvi tietää, mistä puhuu. Nuoresta iästään huolimatta hän on ehtinyt olla mukana monissa vapaaehtoisen maanpuolustustyön toiminnoissa.

– Jos haluaa kehittää omaa reserviläisammattitaitoaan, kannattaa tulla ehdottomasti mukaan vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan. Kun on saanut varusmiehenä niinkin paljon sotilaskoulutusta, ei sitä pidä jättää siihen. Maanpuolustustietoja ja -taitoja kannattaa kehittää jatkuvasti, Tarvajärvi motivoi.

– Kotiutumisen jälkeen kannattaa ottaa yhteys oman alueen reserviupseeri- tai reserviläiskerhoon ja lähteä mukaan toimintaan. Kannattaa lisäksi olla yhteydessä aluetoimistoon, varmistaa oma SA-sijoituksensa ja ilmoittaa kiinnostuksensa kertausharjoituksiin. Uudistuneessa järjestelmässä voi nykyään kehittää omaa reserviläisen urapolkuaan tehokkaasti.

Erityisesti ampumatoiminta kiinnostaa monia reserviläisiä. Myös verkostoituminen ja itsensä kehittäminen sotilaana on palkitsevaa.

Tarvajärvi on toiminut Itä-Helsingin Reserviupseereiden nuoriso- ja tiedotusupseerina vuodesta 2015.

– Erityisesti nuorten maanpuolustusaktiivisuus ja viestintä kiinnostavat minua. On palkitsevaa olla mukana tällaisessa toiminnassa.

Tarvajärvi korostaa, että kun nuori vänrikki liittyy jäseneksi, hänelle pitää kahden viikon kuluessa kertoa tarkemmin kerhon toiminnasta.

– Otamme uuteen nuorisojäseneen henkilökohtaisesti yhteyttä ja teemme toimintaan tutustumisen hänelle mahdollisimman helpoksi

Itä-Helsingin Reserviupseerit järjestää vuosittain kaksi nuorten upseerien iltaa, joissa ensin ammutaan ja sen jälkeen tutustutaan yhdistykseen ja sen jäseniin. Tapahtumat ovat olleet suosittuja. Yhdistyksessä on yli 200 jäsentä, ja erityisesti nuoret jäsenet ovat aktiivisia osallistujia.

– Ampumatoiminta on meilläkin suosittua ja tärkeää toimintaa. Helsingin pistooliratatilanne on hyvä, mutta kivääriradan osalta tilanne voisi olla parempi, sillä Santahaminan kiväärivuoroista on kova kysyntä.

Tarvajärvi harrastaa ampumisen ja reserviläistoiminnan lisäksi Krav Magaa ja eräilyä.

Hän on mukana myös Helsingin Reserviupseeripiirin nuorten toimikunnassa ja muun muassa esitellyt Kaartin Jääkärirykmentissä upseerikokelaille reserviupseeritoimintaa. Viime vuonna hänet valittiinkin piirin Vuoden nuoreksi upseeriksi.

– Tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä on kuitenkin toiminta omassa yhdistyksessä, sillä omaa ajankäyttöä on pakko miettiä.

Tarvajärvi suoritti varusmiespalveluksena 2013 Karjalan prikaatissa kranaatinheitinlinjalla ja RU-kurssilla 242 Pihka. Sen jälkeen hän on osallistunut puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin kurssilaisena ja kranaatinheitinkurssien kouluttajana.

– Suvun perinteisiin liittyen tarkoitukseni oli päästä tulenjohtajaksi, mutta ihan tyytyväinen olen KRH-koulutukseenkin – epäsuoraa tulta kaikki tyynni.

Tarvajärven suku on maanpuolustushenkistä. Esimerkiksi Jackin isoisä Niilo Tarvajärvi, tunnettu radio- ja tv-mies, toimi ennen mediauraansa aktiiviupseerina kenttätykistössä sodan ja rauhan aikana.

Varusmiespalveluksen jälkeen Jack Tarvajärvi on ehtinyt mukaan myös MPK:n toimintaan. Hän on osallistunut omaa SA-sijoitusta tukeville kursseille ja toimii edelleen kouluttajana aselajinsa kursseilla Etelä-Suomessa.

Vuosina 2016–2018 työtehtävät veivät hänet Maltalle, jolloin reserviläistoiminta oli hänen osaltaan tauolla.

Elokuussa 2019 aktiivinen reserviläinen edusti RUL:ia viikon kestäneessä Young Reserve Officer Workshopissa Tallinnassa.

– Se oli mahtava, kiinnostava ja kehittävä tapahtuma, jossa oppi muun muassa NATO-maiden asevoimien toimintaa ja käytäntöjä sekä muita kulttuureja. Edustettuina oli 18 eri maata ja uusia ystäviä ja tuttavia tuli paljon.

Teksti: Jarmo Seppälä

Kuva: Ville Ahokas

Kuka?
Jack Tarvajärvi

Ammatti: sosiaalisen median markkinoinnin asiantuntija

Syntynyt: 1993

Sotilasarvo: luutnantti

Asuinpaikka: Helsinki

Motto: ”Tee aina niin kuin tilanne edellyttää”

Julkaistu aiemmin Reserviläinen-lehdessä.

Jaa uutinen: