04/2016 puheenvuoro

Raportteja, selvityksiä ja tukea naapurille

 

Syksyn turvallisuuspoliittinen keskustelu on päässyt hyvään vauhtiin. Ulkopoliittinen instituutti julkaisi Venäjä-raportin, jossa itäisen naapurimme nykyistä kehitystä arvioitiin varsin kriittisesti ja Putinin politiikan katsottiin jatkavan Itämeren alueen jännittynyttä tilannetta. Tämän jälkeen julkaistun Ruotsin Nato –selvitystyksen mukaan Itämeren turvallisuustilanne on heikentynyt: Venäjän uhkan ja arvaamattomuuden katsotaan lisääntyneen.  Suomessa raportti herätti närää lähinnä opposition piirissä ja Ruotsissa selvitykseen suhtautuivat kriittisimmin hallituspuolueet. Ruotsin selvityksessä katsottiin Ruotsin mahdollisen Natojäsenyyden lisäävän vakautta Itämeren alueella, vaikka varsinaisesti selvitys ei ota kantaa liittymisen puolesta tai vastaan. Suomalaisittain mielenkiintoinen on selvityksen sisältämä geopoliittinen spekulaatio Ruotsin ja Suomen keskinäisen puolustusliiton aiheuttamasta molempien maiden puolustuksen painopisteen siirtymisestä toisiaan kohti. Vieläpä siten, että Ruotsille tämä siirtyminen itään olisi epäedullinen.  Mikäli tämä ajattelu on laajemminkin vallalla Ruotsissa, sodanaikaisen puolustusyhteistyön haikailu lienee turhaa. Meille tärkeä huoltoyhteys Ruotsin kautta Keski-Eurooppaan on Ruotsin nykyisen puolustusratkaisun myötä myöskin uhattuna.

Asevelvollisuuden palauttaminen Ruotsiin, vaikkakin vielä tarkemmin määrittelemättömän valikoivana, on Suomelle hyvä uutinen. Reserviläisliiton puheenjohtaja onkin jo ehdottanut suomalaisten reserviläisten ottavan osaa Ruotsin puolustuksen jälleenrakentamiseen kouluttajina, kuten toimittiin 90-luvun alussa Virossa. Ruotsissa tarjousta ei ole toistaiseksi laajemmin kommentoitu.

Reserviläisliiton puheenjohtajakisa

Tällä hetkellä Reserviläisliiton puheenjohtakisaan on ilmoittautunut kaksi ehdokasta ja todennäköisesti vielä useampia tullaan ilmoittamaan mukaan. Piirimme yhdistysten kannattaa nyt miettiä olisiko alueeltamme tarjota puheenjohtajaehdokasta. Tämä voisi olla yksi syyskaudelle sijoittuvan yhdistystapaamisen aiheista.

Suunnitteilla on ainakin kolme ehdokaspaneelia, joista yksi marraskuulla Helsingissä. Yhäkin olisi toivottavaa, että nämä tilaisuudet voitaisi välittää liiton nettisivujen kautta jäsenistölle. Loistava lisä olisi mahdollisuus esittää kysymyksiä twiitteillä keskustelijoille. Olisinkin hyvä, jos piirimme mediaosaajat voisivat antaa tukensa näissä järjestelyissä.
Stadin Ruska 16

Helsingin koulutus- ja tukiyksikön suurin syyskauden harjoitus pidetään 23.-25.9.2016 Santahaminassa. Harjoitus koostuu seitsemästä MPK:n kurssista ja näiden lisäksi kahdesta KAARTJR:n VEH-harjoituksesta. Harjoituksen kokonaisvahvuudeksi on kerrottu 350 vapaaehtoista maanpuolustajaa. Kurssitarjontaa on kyberistä kohteensuojaamiseen.

Yhdistysten syyskauden kokoukset ja toiminta ovat myös käynnistyneet. Olisikin hyvä, jos yhdistykset muistaisivat ilmoittaa tapahtumistaan ja kokouksistaan myös tämän lehden yhdistyspalstalla. Näin ainakin avoimien esitelmä-tilaisuuksien osalta. Useinmiten oman piirin ja veljespiirin (HRUP) yhdistyksistä löytyy asiantuntevaa yleisöä tilaisuuksiin.

Kokoonnutaan Döbelninkadulle lokakuulla yhdistysten syysohjelman,  puheenjohtajavaalin ja sääntöasioiden tiimoilta !

puheenjohtaja@helresp.fi

Jaa uutinen: