05/2021 uutiset

Puolustusvoimat purkaa koronarajoituksia hallitusti

Hallitulla koronarajoitusten purkamisella Puolustusvoimat ylläpitää puolustuskyvyn sekä turvaa varusmiesten ja henkilökunnan terveysturvallisuuden. Varusmieskoulutuksessa käytössä olevat koronarajoitukset puretaan neljässä vaiheessa.

Puolustusvoimien epidemiatilanne on altis muussa yhteiskunnassa tapahtuville vaihteluille. Varuskunnat ovat otollisia leviämisympäristöjä viruksille, sillä samoissa tiloissa toimii ja majoittuu ihmisiä eri puolilta Suomea. Vaiheittain purettavilla rajoituksilla Puolustusvoimat ylläpitää valmiuden, luo edellytykset koulutuksen jatkumiselle sekä varmistaa henkilöstön terveysturvallisuuden. Rajoituksia puretaan osittain eri aikataulussa kuin muussa yhteiskunnassa.

Epidemiatilanteen heikentyessä rajoituksia voidaan ottaa Puolustusvoimissa uudelleen käyttöön missä vaiheessa tahansa, joko paikallisesti tai valtakunnallisesti.

Rajoitusten purkaminen

Rajoitusten purkaminen voidaan aloittaa siinä vaiheessa, kun kaikilla varusmiehillä on ollut mahdollisuus täyden rokotesarjan saamiseen lokakuun loppuun mennessä. Lisäksi rajoitusten purkaminen edellyttää, että Puolustusvoimien epidemiatilanne on hallinnassa. Rajoitusten purkamisessa otetaan huomioon myös viranomaisten antama koronaohjeistus.

Edellä mainittujen vaatimusten täyttyessä, rajoitusten purkaminen on mahdollista aloittaa marraskuun alussa. Ensimmäisessä vaiheessa Puolustusvoimissa luovutaan kasvomaskien käyttövaatimuksesta sekä kahden metrin turvavälivaatimuksesta ulkotiloissa. Toisessa vaiheessa sotilaskodit sekä sosiaali- ja liikuntatilat avataan osastoittain käytettäviksi ja kahden metrin turvavälivaatimuksesta sisätiloissa luovutaan. Lisäksi koulutuksia voidaan järjestää joukkuetta suuremmille kokoonpanoille osastojen sisällä. Rajoitusten purkamisen vaiheet kolme ja neljä toteutetaan vuoden 2022 puolella.

Rajoitusten purkamisen vaikutuksia seurataan jatkuvasti ja vaatimusten on täytyttävä vaiheesta toiseen siirryttäessä. Jokaisen vaiheen välillä on vähintään kahden viikon seurantajakso.
Tilannetta tarkastellaan paikallisesti, joten koronarajoituksia voidaan purkaa joukko-osastoissa eri tahtiin.

Varusmieskoulutuksen järjestelyt tammikuusta 2022 alkaen

Varusmieskoulutuksessa siirrytään epidemiatilanteen salliessa lähes normaaliin toimintaan 3. tammikuuta alkaen. Varusmiehet toimivat edelleen osastoissa ja myös uudet alokkaat jaetaan osastoihin heti palveluksen ensimmäisenä päivänä. Sekä uudet alokkaat että vanhemman saapumiserän varusmiehet ovat palveluksessa yhtäjaksoisesti 12 päivää.

Purkutoimenpiteiden kolmannessa vaiheessa koulutus- ja lomajaksottelussa palataan normaaliin rytmiin 17.1.2022 alkaen, mikäli Puolustusvoimien epidemiatilanne sen sallii. Vaiheessa neljä palataan koronaa edeltäviin, täysin normaaleihin varusmieskoulutuksen järjestelyihin. Jos epidemiatilanne sallii, niin normaaleihin järjestelyihin voidaan palata helmikuun puolivälissä, jolloin viimeisestäkin rajoituksesta eli varusmiesten osastoinnista luovutaan.

Teksti ja kuva: Puolustusvoimat
Lisätietoa: puolustusvoimat.fi/covid-19

Jaa uutinen: