2022-05

PRAOC22


Fort Frontenac

Primary Reserve Army Operations Course 2022 on Kanadan armeijan virkaurakurssi, joka vastaa suomen esiupseerikurssia (EUK). Kurssi järjestettiin Kingstonissa, Ontario provinssissa heinäkuussa tänä kesänä. Kurssille osallistui myös Kanadan reserviläisiä sekä joukko kansainvälisiä opiskelijoita, joista osa suoritti pitkän 9 kuukautta kestävän kurssin ja osa osallistui vain loppuharjoitukseen kuten allekirjoittanut. Eri kansallisuuksia oli kurssilla 12.

Kurssi alkoi tutoriaalilla, jonka tarkoituksena oli saattaa vain loppuharjoitukseen osallistujat ajan tasalle ja tutustua organisaatioihin, prosesseihin sekä työvälineisiin. Kurssilaiset esittelivät itsensä ja oman maansa armeijan/puolustusvoimat. Operatiivisen suunnittelun sykli esiteltiin ja käytiin eri vaiheet läpi. Tutoriaalin sisältö oli varsin kattava ja perusteet saatiin kuntoon. Luokkatilan ilmastointi on alitehoinen ja hiki virtasi sisälämpöjen ollessa +30 tasolla.


Brief. Kuva: D. De La Hoya

Varsinainen harjoitus alkoi tutoriaalin jälkeen ja pitkän kurssin suorittajat liittyivät vahvuuteen. Harjoituksen ensimmäinen vaihe pelattiin ilman ylä- ja alajohtoportaita, keskittyen operatiivisen suunnittelun prosessin (OPP) eri vaiheisiin ja tuotteisiin. OPP sykli pyöräytettiin läpi ensimmäisen 4 päivän aikana ja tehtävät vaihtuivat kerran päivässä. Jatkuva tehtävien vaihtuminen laajensi ymmärrystä koko esikunnan tekemisestä. Jokainen osa-alue tulee olla mietittynä, jotta suunnitelma on toteuttamiskelpoinen, unohdukset tai laiminlyönnit tulee esiin sotapelissä, jossa jokaisen toimialan suunnitelmat altistetaan ns. happotestiin.

Viimeinen vaihe toteutettiin tukikohdan simulaatiokeskuksessa ja mukana oli ylä- ja alajohtoportaat. Vaiheen aikana OPP sykli ajettiin läpi kuusi kertaa kiihtyvällä vauhdilla. Ensimmäinen sykli kesti kaksi päivää, viimeinen vietiin läpi 9 tunnissa. Ensimmäisen syklin jälkeen ”pelikelloa” käännettiin vuorokaudella taaksepäin, jotta saatiin prosessin vaiheet kerrattua ja kaikkien prikaatien esikunnat samaan ”aikaan”. Intensiteetti nousi tasaisesti viimeisen vaiheen aikana.

Kurssin loppu tuntui kuin olisi juostu päin seinää. Intensiteettiä kohotettiin tasaisesti loppua kohden ja sitten se vaan loppui. Viimeisenä iltana oli vielä kurssin juhlaillallinen.

Yhteenveto

Seitsemän eri operaation suunnittelu auttoi ymmärtämään konfliktien eri vaiheita ja operatiivisen suunnittelun vaatimuksia varsin laajasti. Ensin pyrittiin estämään vihollisen vihamielisyydet pelotteella. Kun se ei tehonnut, odotettiin koska vihamielisyydet alkavat. Taisteluiden eri vaiheiden kautta edettiin aselepoon ja vakauttamiseen sekä lopulta vihollisjoukkojen vetäytymiseen ja saattamiseen pois sotatoimialueelta. Suunnittelun painopisteet heilahtelivat eri skenaarioissa laidasta toiseen, kineettisestä vaikuttamisesta aina puhtaaseen informaatio-operaatioon.


Sotapeli. Kuva: M. Muir

Eri toimialojen yhteistoiminta painottui ja tiimipelaaminen alkoi löytämään paikkansa viimeisen jakson aikana. Suunnitelmien sotapelaaminen nosti mahdolliset puutteet tehokkaasti esiin. BDX 4:n aikana johdettiin suunnittelun kanssa samanaikaisesti varsinainen taistelu, johon oli laadittu suunnitelma jakson alussa. Käynnissä olevan operaation johtaminen, määräaikaisilmoitusten laatiminen ja vastaanottaminen, vihollisen toimintamahdollisuuksien jatkuva arviointi sekä seuraavan suunnitelman laatiminen työllisti esikuntaa varsin tehokkaasti.

Kanadalaisten opetustyyli on vahvasti ongelmanratkaisulähtöinen, yhtä oikeaa ratkaisua ei anneta, vaan haetaan erilaisia vaihtoehtoja. Koko operatiivisen suunnittelun prosessi vaatii laadukkaan pohjatyön, jotta esitettyjen vaihtoehtojen painotukset saadaan esiin. Tämä antaa tilaa dialogille. komentajan päätöksen tueksi vaihtoehtoja aina rakennetaan.

Kouluttajat antoivat BDX4 alkuvaiheessa esikunnan ajautua tarkoituksella ”putkivisioon”, kuka tahansa olisi voinut tuoda tämän ilmiselvän ajatteluvirheen esille mutta kollektiivinen keskittyminen yhteen näkökulmaan johti virheeseen, josta koko esikunta otti opikseen. Tämä tuotti jatkossa sen, ettei virheellisiä perusoletuksia, omasta tai vihollisen toiminnasta, enää päässyt läpi. Kommunikaation tarve korostui ja tätä kautta saatiin kaikkien näkökulmat tehokkaasti esiin.

Kurssi oli haastava ja tiivis kokonaisuus. Ryhmähenki oli kovasta kiireestä huolimatta loistava ja uusia tuttavuuksia tuli paljon. Oppia saatiin ja sitä sovellettiin jo ESMPP:n esikuntakurssilla tänä syksynä.

Teksti ja kuvat (ellei toisin mainittu): Janne Hänninen

Jaa uutinen: