2023-06

Pioneerien ja Viestin etämarssilla monipuolisia ja mielenkiintoisia tehtäviä

Pioneeriosaston etämarssi järjestettiin alkusyksystä 2023 jo kolmatta kertaa. Tänä vuonna järjestelyyn osallistui myös Viestiosasto, jossa toiminnallinen etämarssi on saanut omalta osaltaan suosiota. Tällä tavoin Pioneeriosasto jakoi kokemuksiaan Viestiosastolle ja vastavuoroisesti sai uusia ideoita etämarssin toteuttamiseen.

Etämarssien järjestäminen yleistyi korona-aikana. Valtaosa tuon ajan etämarsseista on hiipunut ja muutamia etämarsseja on enää jäljellä. Näistä jäljelle jääneistä marsseista valtaosa on profiloitunut omalla tavallaan. Pioneerien ja nyt myös Viestin etämarssin ideana on, että se ei ole vain marssi. Marssin lisänä on ennen kaikkea myös aselajikoulutusta. Niinpä marssilla oli tälläkin kertaa mukana useita pioneeri- ja viestimiestaitoja kehittäviä tehtäviä. Tehtävät olivat kuitenkin yleisluontoisia ja aiheet käsittelivät jokaiselle reserviläiselle hyödyllisiä taitoja.

Marssi oli kaikille avoin, ja siitä tiedotettiin aktiivisesti muun muassa Helsingin Reservin Sanomissa ja HRUP:n uutiskirjeissä. Ilmoittautuneita tuli myös piirin alueen ulkopuolelta, mutta siitä huolimatta ilmoittautuneita oli vain 36. Heistä marssin suoritti lopulta 16. Samalla panoksella olisi helposti voitu ottaa moninkertainen määrä osallistujia.

Marssin suoritusikkuna oli osittain päällekkäin maaottelumarssin kanssa. Tällöin syyskuun aikana etämarssin suorittamalla olisi samalla saanut myös maaottelumarssisuorituksen. Tapahtumat saattoivat myös syödä toisiaan. Onhan maaottelumarssi “helpompi” – tarvitaan vain kävely tai juoksu, ilman koulutuksellista elementtiä. Toisaalta palautekyselystä kävi ilmi, että aktiivireserviläiset panostivat ennemmin oman yhdistyksensä menestymiseen maaottelumarssissa ja jättivät sen takia etämarssin suorittamatta, vaikka olivat siihen ilmoittautuneet. Näitä oli yli neljännes kyselyyn vastanneista.

Jokainen osallistuja suoritti noin 10 km marssin haluamanaan aikana, suunnitteli itse marssireitin sekä teki ja raportoi marssin aikana neljä tehtävää. Tehtävien aiheet olivat paikan määrittäminen MGRS-koordinaatistolla, radioaseman paikan valitseminen, varamiinoitteen rakentaminen sekä selfien ottaminen paikannus päällä ja operaatioturvallisuuden pohtiminen. Valtaosa osallistujista piti tehtäviä mielekkäinä, vaikka muutama soraäänikin oli joukossa.

Paikan määrityksessä soraääniä tuli eniten, sillä muutamilla osallistujilla ei ollut oikeanlaista karttaa, että olisi pystynyt määrittämään MGRS-koordinaatit. Tämä ei kuitenkaan estänyt marssin suorittamista, sillä tehtävä palautettiin vajavaisena kertomalla saadut kompassisuunnat tunnettuihin kohteisiin ja määrittämällä paikka toisella tavalla. Osa etsi internetistä vielä koordinaattien muunnosohjelman, jotta sai palautettua tehtävän oikeassa formaatissa. Samalla tehtävän pohdinnoissa tuli esiin, että suunnan ottamisessa on oltava huolellinen ja erantokin pitää ottaa huomioon. 

Kaikki tarkistivat tuloksensa GPS-koordinaattien avulla. Sen vuoksi useat ottivat selfien samassa paikassa, jolloin saivat GPS-koordinaatit toisen tehtävän sivutuotteena. Tässä nähtiin kuviin tulevan GPS-koordinaatin positiivinen puoli eli oman sijainnin voi helposti tarkistaa. Toisaalta tässä nähtiin myös negatiivisia puolia, kuten kuvan joutuminen vastustajan haltuun ja täten omien toimien paljastuminen. Tehtävä sai myös pientä kritiikkiä, koska siinä joutui käyttämään tietoteknisiä taitoja.

Kolmantena tehtävänä oli toisten vihaama ja toisten pitämä varamiinoitteen suunnittelu. Aihe, joka kaikkien joukkojen pitää hallita, sai toiseksi eniten soraääniä. Tätä harjoitusta on palautteen mukaan liikaa ja toisaalta sen käyttäminen rakennetulla alueella oli osalle marssijoista vierasta.

Marssin ylivoimaisesti mielekkäin tehtävä oli radioaseman paikan määrittäminen. Marssiraportteja lukiessa huomasi hyvin, että tässä tehtävässä jokainen pääsi toteuttamaan itseään. Omaa osaamista ja pohdintaa tuotiin hyvin esiin.

Marssille ilmoittautuneille tehtiin siis palautekysely, jonka tuloksia tullaan hyödyntämään marssien jatkokehittämisessä. Kyselyyn vastasi vajaa puolet marssille ilmoittautuneista. Puhtaita etämarsseja (maaottelumarssi, RESUL 4 day march ja monet muut) on jo riittävästi, joten aselajimarssin pääpaino tulee jatkossakin olemaan koulutuksellinen. 

Aselajietämarssi tarjoaa helpon ja matalan kynnyksen kehittää aselajiosaamista. Siksi meidän marssien järjestäjien tuleekin muistaa pitää marssitehtävät riittävän kevyinä sekä tehtävät on kyettävä toteuttamaan ilman suurempia hankintoja. Muun muassa näistäkin syistä marssi jäi tänä vuonna suorittamatta. Marssi on myös vaativa, koska marssijan tulee itse aktiivisesti perehtyä tehtävien aiheisiin ja opiskella tarvittavat asiat ennen suorittamista. Tästä emme tule tinkimään, koska se vesittäisi etämarssimme idean.

Osallistujien kesken arvottiin tavarapalkinnot. Arvonnassa voittivat tällä kertaa Raimo Nikkanen Viestiosastosta ja Samuli Saviala Itä-Helsingin Reserviläisistä.

Teksti: Jussi Jaakkola ja Ossi Ikonen
Kuvat: Jussi Jaakkola ja Ossi Ikonen ja Samuli Saviala

Jaa uutinen: