02/2020 uutiset

Pioneeriaselajin kuulumisia

Timo Lukkarinen ja Jukka Hopeavuori asentamassa panosta

Pioneeriaselajin koulutusohjelma valmis

Pioneeriaselajin koulutusohjelma on saatu valmiiksi. Koulutusohjelman on päivittänyt MPK yhdessä Pioneeriaselajin liiton kanssa. Mukana työssä ovat olleet useimmat pioneerikillat ja HRU:n Pioneeriosastosta Sami Hotakainen ja Ossi Hietala.

Koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen reserviin ja paikallisjoukkoihin suorituskykyisiä johtajia ja taistelijoita, jotka omaavat pioneerikoulutuksesta riittävät tiedot ja taidot selviytyäkseen heille suunnitelluista sodan ajan tehtävistään. Koulutusohjelman kursseja ja harjoituksia hyödynnetään myös osaavien paikallistuntemusta omaavien reserviläisten löytämiseksi ja rekrytoimiseksi. Lisäksi tavoitteena on tuottaa riittävä määrä osaavia kouluttajia tämän koulutusohjelman jalkauttamiseksi.

Koulutusohjelma koostuu 8 koulutuskokonaisuudesta:
1. Kaikkien taistelijoiden pioneeritaitojen koulutuskokonaisuus
2. Suluttamisen koulutuskokonaisuus
3. Liikkeenedistämisen koulutuskokonaisuus
4. Suojanedistämisen koulutuskokonaisuus
5. Suojelun koulutuskokonaisuus
6. Pioneeritoiminta rakennetulla alueella
7. Johtajakoulutus
8. Kouluttajakoulutus

Timo Lukkarinen ja Jukka Hopeavuori ovat panostamassa puunrunkoa muovailtavalla R-aineella

Koulutusohjelma toteutetaan pääsääntöisesti MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevina kursseina (SOTVA). Koulutukset voidaan toteuttaa myös Puolustusvoimien vapaaehtoisina harjoituksina tai kertausharjoituksina.

Koulutusohjelman kokonaisuuteen liittyviä muita MPK:n koulutusohjelmia ovat valmiusrakentamisen koulutusohjelma, esikuntatyön koulutusohjelma ja kouluttajakoulutuksen koulutusohjelma.

Koulutusohjelman rakenne.

Koulutusohjelman rakenne.

Tutustu koulutusohjelmaan tästä. 

Jukka Rusila tekemässä pikaliitosta sytytysjärjestelmään

Hakku on pioneeriaselajin oma lehti

Pioneerien oman lehden Hakun voi tilata kuka tahansa. Hakku ilmestyy neljä kertaa vuodessa, vuosikerran hinta on 25 euroa. Lehteä julkaisee Pioneeriaselajin Liitto.

Hakun tilauslomake

Hakun mediakortti

Paikalle ajettu Ford Fiesta ennen ja jälkeen kaidemiinan räjäytyksen

Jaa uutinen: