06/2018 uutiset

Piirihallituksiin uusia jäseniä

 

Helsingin Reserviupseeripiiri ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri pitivät syysvuosikokouksensa Katajanokan Kasinolla 12.11.2018.

Reserviupseeripiirin syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset syyskokousasiat sekä valittiin uusi hallitus. Kokoonpano koki ennennäkemättömän nuorennusleikkauksen. Hallitukseen saatiin viisi alle 30-vuotiasta jäsentä, hallituksen keski-iän ollen näin 35 vuotta. Helsingin Seudun Reserviläispiiri käsitteli sääntömääräiset asiat. Hallitukseen valittiin yksi uusi jäsen. Kokousesitelmöitsijänä toimi Kaartin Jääkärirykmentin komentaja eversti Petteri Tervonen.

Vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti. Jäsenmaksun piiri – ja liittomaksut pysyivät samoina kuin 2018.  Piirin toiminnan painopiste vuonna 2019 on kenttäkelpoisuus. Sama teema jatkuu. Vuonna 2018 on kenttäkelpoisuustyöryhmä perustettu ja 2019 päästään sen työn tuloksia jalkauttamaan kerhoihin.

Kaartin Jääkärirykmentin komentaja eversti Petteri Tervonen

Majuri Matti Riikonen Helsingin Reserviupseeripiirin puheenjohtajaksi

Helsingin Reserviupseeripiirin syyskokous valitsi 12.11.2018 Katajanokan Kasinolla uuden hallituksen ja puheenjohtajat. Ehdolla piirin puheenjohtajaksi 2019-2020 olivat seuraavat: Maj Matti Riikonen Helsingin Sissikerhosta ja kapt Jukka Mattila Pohjois-Helsingin Reserviupseereista. Maj Matti Riikonen valittiin puheenjohtajaksi äänin 26 – 16. Riikonen on ollut kerhonsa aikaisempi puheenjohtaja.

Ehdolla piirin 1. varapuheenjohtajaksi 2019-2020 oli maj Jukka Rusila Pioneeriosastosta, hänet valittiin tehtävään. Jukka Rusila on ollut piirihallituksessa kolmeen otteeseen. Hän on myös kerhonsa aikaisempi puheenjohtaja.

Ehdolla piirin 2. varapuheenjohtajaksi 2019-2020 oli ltn Toni Selin Itä-Helsingin Reserviupseereista, hänet valittiin tehtävään. Selin toimii kerhonsa puheenjohtajana.

Vanhoina jäseninä 2019 piirihallituksessa jatkavat: ylil Jarkko Paananen Pohjois-Helsingin Reserviupseerit ry, ltn Axi Holmström Helsingfors Svenska Reservofficersklubb rf,  vänr Pekka Suominen Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry ja ylil Janne Hänninen Kenttätykistökerho ry.

Piirihallitukseen 2019 valittiin uusina jäseninä: alil Lasse Mäki Helsingin Reservimeriupseerit ry, vänr Tuomas Hauvala Helsingin Reserviupseerien Jääkärikerho ry, vänr Miika Koistinen Länsi-Vantaan Reserviupseerit ry ja ltn Toivo Haimi Itä-Helsingin Reserviupseerit ry.

Helsingin Seudun Reserviläispiirin hallitus 2019: HelResP:n hallitus vuodelle 2019: Puheenjohtaja: kers Timo Soininen Kokonaismaanpuolustus ry, vpj yliv Tomi Sarilahti Helsingin Reserviläiset, ylik Toni Kallio-Könnö Vantaan Reserviläiset, ylik Markku Haapala TA-kilta, korp Jarkko Vihavainen Espoon Reserviläiset, sotilaspastori Kati Pitkänen Sissiosasto ja kers Vesa Penttilä Merireserviläiset (uusi).

HRUP:n uusi puheenjohtaja majuri Matti Riikonen

Jaa uutinen: