06/2015 uutiset


syyskokouspalk

Maanpuolustuksen suunnannäyttäjä komkapt Timo Niiranen puheenjohtaja ltn Caspar von Walzelin kanssa

syyskokouskuva mentorit

Mentoreiden Peter Forsmann ja piirin Pauli Sortti esittelivät mentor-toimintaa

syyskokous kuva ahti lappi

Esitelmöitsijä eversti Ahti Lappi, ilmatorjunnan asiantuntija

Piirien syyskokoukset

Teksti: Tomi Alajoki, Kuvat: Ossi Ikonen

HRUP:n  syyskokous

Helsingin Reserviupseeripiirin syyskokous pidettiin 9.11.2015 Katajanokan Kasinolla. Tilaisuus alkoi
piirien yhteisellä vuosikokousesitelmällä, jonka piti ilmantorjunnan aikaisempi tarkastaja, eversti Ahti Lappi aiheenaan: Hävittäjiä vai ohjuksia? Ratkaisuja ilma- ja ohjuspuolustuksen ongelmiin. Esitelmää kuunteli viisikymmentä kokouksiin osallistujaa.

Ennen HRUP:n vuosikokousta kuultiin tietoisku Mentoritoiminnasta. Mentoritoimintaa esittelivät piirin 2. varapuheenjohtaja Pauli Sortti ja mentoriprojektin asiantuntija Peter Forsmann.  Mentorointi on nuorille reserviupseereille suunnattua toimintaa, jossa kokeneemmat reserviupseerit välittävät tietoja ja tuntemuksia uravalinnasta sekä opiskelu- ja työmahdollisuuksista. Toimintaan kuuluu ryhmämentorointitilaisuuksia RUK:ssa ja Panssariprikaatissa, henkilökohtaista mentorointia sekä muita tilaisuuksia. Toiminta tarvitsee lisää henkilöitä mentoreiksi. Lisätietoja mentoroinnista löytyy netistä: www.mentorit.info. Reserviupseeriliiton Mentor-toimikunta: www.rul.fi/mentor-toimikunta/

HRUP:n Vuosikokous teki henkilövalinnat, vahvisti toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksun suuruuden sekä suorittamisajan. Jäsenmaksun piiriosaan ei esitetty korotuksia. RUL:n liittomaksu nousee 2016 kahdella eurolla ja Reserviläinen lehden osa yhdellä eurolla. Vuoden 2016 jäsenmaksu tulee maksaa viimeistään 31.12.2016.

Kokouksen jälkeen suoritettiin palkitseminen. Maanpuolustuksen suunnannäyttäjä -palkinnon saajaksi HRUP:n piirihallitus valitsi komentajakapteeni Timo Niirasen. Perusteluina piirien ampumatoiminnan kehittäminen ja pitkäaikainen työpanos ampumavuorojen johtamisessa. Lisäksi on hän tehnyt merkittävän uran erilaisissa maanpuolustusta tukevissa kouluttamistehtävissä. Niiranen on johtanut Santahaminassa tämän vuoden aikana yli 50 ampumavuoroa.

HRUP PIIRIHALLITUS 2016

HRUP:n piirihallitukseen tulevalle vuodelle valittiin seuraavat upseerit, muita esityksiä ei tullut.

Ylil Henri Havulinna                   Reservimeriupseerit
Ltn Jussi Kangaspunta               Kanta-Helsingin Reserviupseerit
Vänr Toni Selin                            Itä-Helsinki
Ylil Ville Karttunen                     Tikkurila
Kapt Jyri Vilamo                          KT-Kerho
Kapt Karri Kupari                        Pohjois-Helsinki
Ylil Juha Suvisaari                       Sissikerho
Ltn Sampo Saarenpää                 Töölö

Puheenjohtajisto jatkaa kaksivuotiskauttaan: puheenjohtaja ltn Caspar von Walzel, Helsinfors Svenska RO, 1. varapuheenjohtaja komkapt Timo Niiranen, Ilmantorjuntakerho ja 2. varapuheenjohtaja vänr Pauli Sortti, Tapiolan Reserviupseerit.

HELRESP piirihallitus 2016

Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtajaksi valittiin kers Timo Soininen, Kokonaismaanpuolustus ry.
Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat:

Vääp Tomi Sarilahti                    Helsingin Reserviläiset
Stm Jarkko Vihavainen              Espoon Reserviläiset
Ylik Markku Haapala                  Tarkka-ampujakilta
Kers Seppo Siimeslehto              Sissiosasto
Kers Toni Kallio-Könnö             Vantaan Reserviläiset
Ylik Markus Liesalho                  Helsingforsnejdens Svenska Reservunderofficerare

Reserviläisliiton 2016 liittohallituksen edustajiksi valittiin kers Timo Soininen ja ylil Juha Parkkonen Vääpelikillasta

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Helsingin Reserviupseeripiirin tarkoituksena on sääntöjen mukaan toimia sen alueella olevien Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyselimenä valtakunnan turvallisuutta tukien. Vuosi 2016 on piirin viideskymmenes (52.) toimintavuosi.

Piirin toiminnan painopiste vuonna 2016 on viestinnän kehittäminen, minkä lisäksi toiminnassa korostuu ampumatoiminnan ja sotilasliikunnan edellytysten turvaaminen ja kehittäminen edelleen. Piiri toteuttaa tarkoitustaan tukemalla ja ohjaamalla alueensa perusyhdistyksiä, johtamalla ja järjestämällä reservin upseeriston henkistä ja fyysistä kuntoa sekä sotilas- ja upseeritaitoja ylläpitävää ja edistävää toimintaa, joka käsittää myös ammunnan, suorittamalla Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) piirille antamat tehtävät ja harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa.
Kapteeni Tomi Alajoki
toiminnanjohtaja

Jaa uutinen: