03/2015 paakirjoitus

Piirien kevätkokous

Teksti: Tomi Alajoki
Kuvat: Ossi Ikonen

Helsingin Reserviupseeripiirin ja Helsingin Seudun Reserviläispiirin kevätkokoukset järjestettiin 11.5.2015 Katajanokan Kasinolla.  Helsingin Reserviupseeripiirin vuoden 2014 kerhona palkittiin Pioneeriosasto.

Perusteluina olivat erityisesti kerhon onnistunut jäsenhankinta- ja huolto sekä aktiivinen ampumatoiminta. Pioneeriosaston jäsenten keski-ikä on nuorentunut ja on nyt alle 40 vuotta. Nuoret jäsenet ovat myös pysyneet jäseninä entistä pidempään. Kerhon maksaneiden jäsenten määrä kohosi vuonna 2014 137 jäsenestä 150 jäseneen olleen RUL:n seitsemänneksi paras ja kerhon kokoluokassa valtakunnan paras. Kerho on aktiivisesti järjestänyt ampuma-, urheilu-, ja sotilaallisia valmiuksia ylläpitäviä tilaisuuksia jäsenistölleen. Vuoden kerho – palkinnon vastaanotti Pioneeriosaston puheenjohtaja kapteeni Jukka Rusila.

Helsingin Reserviupseeripiirin vuoden 2014 nuorena upseerina palkittiin Tapiolan Reserviupseereiden vänrikki Pauli Sortti. Hän on toiminut piirin nuorten upseerien toimikunnan jäsenenä sekä puheenjohtajana. Tänä vuonna hän toimii piirin 2. varapuheenjohtajana. Pauli Sortti on antanut vakuuttavan asiantuntemuksensa ja suuren osan vapaa- ajastaan reserviupseeritoiminnan käyttöön. Hänessä yhdistyvät sitoutuneen reserviupseerin ja isänmaan ystävän parhaat perinteet. Reserviupseeripiirin puheenjohtaja Caspar von Walzel luovutti palkinnot palkittaville.

Yhteisen kokousesitelmän piti Kaartin Jääkärirykmentin apulaiskomentaja eversti Risto Kolstela. Esitelmä kertoi uudistuneesta Kaartin Jääkärirykmentistä. Esitelmän jälkeen käydyissä kevätkokouksissa vahvistettiin toimintakertomukset ja tilinpäätökset vuodelta 2014, sekä myönnettiin hallituksille vastuuvapaudet.

Jaa uutinen: