06/2020 pääkirjoitus

EU:n totaalinen lyijyammuskielto rampauttaisi reserviläisten ampumatoiminnan

7.11.2020 TEKSTI: RESERVIUPSEERILIITTO

EU:n lyijyhaulikielto uhkaa reserviläisten laajaa ampumatoimintaa.

Reserviläisten johdetulla ampumaharjoittelulla (n. 5–8 miljoonaa laukausta vuodessa) on keskeinen rooli reservin ampumataidon ylläpitämisessä, kehittämisessä ja maanpuolustusvalmiudessa, katsoo Suomen Reserviupseeriliitto lausunnossaan Puolustusministerille 3.11.2020.

EU-komission lyijyhaulien rajoitusesitys kieltäisi lyijyhaulien käytön kaikessa ampumatoiminnassa suurimmassa osassa Suomea. Ehdotus on siirtynyt EU-jäsenmaiden Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkastelumenettelyä varten. Tulevassa toisessa käsittelyvaiheessa komissio esittää kaikkien yli 1 % lyijyä sisältävien patruunoiden täyskieltoa.  Lyijyä sisältävien patruunoiden käyttökielto vaikuttaisi dramaattisesti ampumatoimintaan ja siten reserviläisten maanpuolustusvalmiuteen.

Reserviläisten monipuolinen ampumatoiminta tapahtuu ympäristöluvan mukaisilla ampumaradoilla, joita rajoituksen myös koskisivat, mutta joissa lyijyn keräys on jo nyt järjestetty. Lyijyhauleja käytetään erityisesti sovelletussa reserviläisammunnassa (SRA). Mahdollinen toisen vaiheen lyijyn totaalikielto ammuksissa olisi kohtalokasta kaikelle reserviläisten ampumatoiminnalle.

Lyijylle ei ole nykyisin todellisia vaihtoehtoja eritoten kivääri- ja pistoolipatruunoiden osalta. Kielto lyhentäisi merkittävästi aseiden käyttöikää, koska vaihtoehtoiset ammusmateriaalit ovat kovempia ja niiden lähtönopeus on suurempi kuin lyijyammuksilla. Lyijyä korvaavien materiaalien haittoihin kuuluu myös heikompi tarkkuus ja vaarallisemmat kimmokkeet. Korvaavat materiaalit ovat myös selvästi lyijyammuksia kalliimpia.

Suomen Reserviupseeriliitto toimii yhdessä muiden maanpuolustus-, metsästys- ja ampumatoiminnan järjestöjen kanssa lyijyhauli- ja lyijyä sisältävien ammusten kieltoesitysten järkeistämiseksi.

Suomen Reserviupseeriliitto esittää lyijykiellon vähimmäismuutostarpeina:

-Ampumatoiminta ympäristöluvan omaavilla ampumaradoilla rajataan mahdollisten lyijyhaulirajoitusten ulkopuolelle. Lyijyn käytöstä ei ole havaittu haittavaikutuksia ympäristöluvan alaisilla ampumaradoilla.

-Lyijyhaulirajoitusten ulkopuolelle rajataan kansallisen puolustuksen perusteella Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen ampumatoiminta.

-Varmistetaan, että kiristyvä EU-regulaatio ei estä tulevaisuudessakaan lyijyä sisältävien ammusten käyttöä edellä mainittujen, kansallisen puolustuksen kannalta keskeisten toimijoiden ampumatoiminnassa.

Jaa uutinen: