05/2019 pääkirjoitus

Liiku, ammu, kouluttaudu!


Reserviupseeriliiton toiminnan painopisteet vuonna 2020 ovat:

 • Liiton kolmivuotissuunnitelman jalkauttaminen
 • Vapaaehtoisen maanpuolustuksen edunvalvonta, ampuma-aselaki ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen laki
 • Reserviupseerikoulu 100 vuotta

Tavoitteita vuoden 2020 toiminnalle

Liitto

Osallistuu ja vaikuttaa

 • ampumataidon ja ampumamahdollisuuksien kehittämiseen ja edunvalvontaan
 • vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain ja ampuma-aselain täytätöönpanoon
 • RUK:n 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin
 • RESUL:n50-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin
 • Padasjoen koulutuskeskuksen toiminnan kehittämisen
 • Maanpuolustusjärjestöjen yhteistyön tiivistämiseen

Järjestää

 • piirikierroksen
 • valtakunnallisen reserviupseeripäivän
 • yhdistyspäivän
 • mentorpäivän
 • PM-presidiumin kokouksen
 • Reserviupseeriseminaarin Haminassa

Muita tavoitteita ja toimija

 • liiton jäsenyhdistysten jäsenmäärä kasvaa
 • vänrikkipäivät järjestetään kymmenessä piirissä
 • toimintapäivätapahtumia järjestetään sata
 • liiton nettisivut uudistetaan
 • valmistaudutaan RUL:n 90-vuotisjuhlavuoteen 2021

Piiritaso

piirin jäsenyhdistysten jäsenmäärä kasvaa

 • vänrikkipäivä järjestetään
 • toimintapäivä järjestetään
 • prosenttiammunnassa saavutetaan paremmat tulokset
 • edistää ampumataidon ja -mahdollisuuksien kehittämistä
 • pitää tiiviisti yhteyttä aluetoimistoihin ja MPK:hon
 • piirin nettisivut ja jäsenrekisteri ovat aktiivisessa käytössä
 • osallistuu valtakunnalliseen reserviupseeripäivään
 • vastaa kenttäkelpoisuustapahtuman järjestämisestä
 • osallistuu RUK 100 vuotta ja RESUL 50 vuotta tapahtumiin

Yhdistystaso

 • yhdistys on suorassa kontaktissa kaikkiin uusiin jäseniin ja esitellyt heille yhdistyksen toimintaa
 • yhdistys on ollut järjestämässä toimintapäivää
 • prosenttiammunnassa saavutetaan edellisvuotta parempi tulos
 • jäsenrekisteri on aktiivisessa käytössä
 • jäsenten sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla
 • sähköinen toimintalomake on käytössä koko vuoden

Tavoitteet yksilötasolla:

 • Liiku! –Liiku säännöllisesti -ota käyttöösi MarsMars / Tikki –harjoitusohjelma
 • Ammu! –Ylläpidä ampumataitoasi -suorita prosenttiammunta
 • Kouluttaudu! –Kehitä osaamistasi -osallistu kertausharjoitukseen, MPK:n kurssille tai RUL:n toimintapäivään

Suomen Reserviupseeriliiton toimintakalenteri 2020

Jaa uutinen: