01/2019 pääkirjoitus

Vaalivuosi

Alkanut vuosi 2019 on tärkeä vaalivuosi. Kevään eduskuntavaalien läheisyys näkyy siinä, että moni lakiesitys yritetään lähes väkipakolla ajaa valmiiksi vielä nykyisen eduskunnan aikana. Valtakunnallisesti suurin mielenkiinto lienee maakunta- ja sote-uudistuksissa. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kannalta tärkeimmät tällä hetkellä eduskunnassa olevat lait ovat ampuma-aselaki ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen laki. Tammi- helmikuun vaihteessa ei vielä ole aivan varmaa ehtiikö eduskunta hyväksymään nämä lait.

Eduskuntavaalien tärkeys on meillä kaikilla tiedossa. Maanpuolustuksen kannalta vaalien mielenkiintoa lisää sekin, että seuraava eduskunta päättää myös Puolustusvoimien suurista varustehankinnoista ja siitä, kuinka ne rahoitetaan.

Ilma- ja merivoimien merkittävät hankinnat (HX-hanke ja Laivue 2020) ovat välttämättömiä. Samalla on kuitenkin varmistettava, että Puolustusvoimien toimintamenot ovat riittävät. Kertausharjoitusten määrään ei ole tehty korotusta, vaikka sodan ajan joukkoja kasvatettiin 50.000 sotilaalla. Laskennallisesti kertausharjoitus osuu sa-joukkoihin sijoitetun reserviläisen kohdalle kerran viidessätoista vuodessa. Sillä ei joukkojen ja yksittäisten sotilaiden osaamista pidetä riittävällä tasolla.

Toukokuussa äänestetään edustajiamme EU-parlamenttiin. Viimeistään ampuma-asedirektiivin ja -lain valmistelun yhteydessä huomattiin, että Brysselissäkin tehdään päätöksiä, jotka suoraan vaikuttavat reserviläistoimintaan. Siksi myöskin europarlamenttivaalit ovat tärkeät.

Alkanut vuosi on vaalivuosi myös Suomen Reserviupseeriliitossa. Joka kolmas vuosi järjestettävä liittokokous pidetään marraskuun puolessavälissä Turussa. Liittokokouksessa hyväksytään kolmivuotissuunnitelma vuosille 2020 – 2022, valitaan liittovaltuusto sekä valitaan liiton puheenjohtaja. Nykyinen puheenjohtaja, kapteeni Mikko Halkilahti, ilmoitti jo edellisen liittokokouksen yhteydessä, että hän ei ole enää käytettävissä puheenjohtajan tehtävään nykyisen, toisen kolmivuotiskauden jälkeen. Liitolle siis valitaan Turussa uusi puheenjohtaja. Toivottavasti valinta voidaan tehdä monen hyvän ehdokkaan joukosta.

Liittokokouksessa äänivalta on jäsenyhdistyksillä. Yhdistyksellä on kokouksessa yhtä monta ääntä, kuin mitä sillä oli maksaneita jäseniä 31.12.2018. Toivotaan, että mahdollisimman monen yhdistyksen edustajat tulevat liittokokoukseen päättämään liiton tulevaisuudesta. Liittokokousviikonlopun (16. – 17.11.) monipuolisesta ohjelmasta saa lisätietoa seuraavista Kenttäposteista, Reserviläisestä ja liiton sähköisistä viestintäkanavista.

Kaikissa vaaleissa jokainen ääni ratkaisee ja äänestämällä voit vaikuttaa. Vaikuttaa toki kannattaa jo ennen vaalejakin. Nyt kannattaa olla yhteyksissä ehdokkaisiin ja selvittää heidän näkemyksiään toimintamme kannalta tärkeisiin asioihin. Meidän aktiivireserviläisten tehtävänä on osaltamme varmistaa, että maanpuolustuksesta yleensä ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta erityisesti keskustellaan jo ennen vaaleja ja niiden jälkeen.

Janne Kosonen

Majuri (res) Janne Kosonen on Suomen Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja. (RUL 4.2.2019)

Jaa uutinen: