2022-04

Pääkaupunkiseudun MPK tutuksi, osa 2

Vapaaehtoisestamaanpuolustuskoulutuksesta vastaa lakisääteisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK. MPK:n muodostavat 14 maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden vapaaehtoisjärjestöä, mm. RUL ja RES. MPK:n valtakunnallisessa organisaatiossa pääkaupunkiseudunpuolustajia ovat lähinnä Etelä-Suomen Maanpuolustuspiiri ESMPP(Santahamina ja Tuusula)sekä Meripuolustuspiiri MERIPP (Santahamina ja Upinniemi).MPK:lla on myös palkattua koko- ja osa-aikaista henkilöstöä.

Esittelimme kesäkuussa ilmestyneessä Helsingin Reservin Sanomien paperilehdessä 2/2022 MPK:n pääkaupunkiseudulla tyäöskentelevän henkilöstön ns. kasvogallerian. Tässä luvatusti heidän tarkemmat esittelynsä ja toimenkuvansa:

Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri (ESMPP)


Piiripäällikkö Vesa Sundqvist
• Vastaa piirinsä koulutuspaikkojen koulutuksen ja muun toiminnan sekä talouden suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta sekä piirin henkilöstöhallinnosta ja -johtamisesta ja piirin sisäisestä valvonnasta
• Pitää yhteyttä piirin toimintaan liittyviin MPK:n jäsenjärjestöihin ja niiden alueellisiin ja paikallisiin yhdistyksiin sekä viranomaisiin ja yhteistyökumppaneihin
• Maakunnalliset varautumisfoorumit, KOVER (koulutusverkosto) Uusimaa -toiminta, johon osallistuvat MPK:n jäsenjärjestöt ja pääosa yhteistyöjärjestöistä, alueellisten valmiuskeskusten (AVAK) koulutus Uudellamaalla kuntien esittämien tarpeiden mukaisesti, viranomaisten tarpeisiin suunnattu koulutus, arjen turvallisuuskoulutus Helsingissä; Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:lle & sen jäsenjärjestöille
• MPK:n ilmatorjunnan koulutusohjelma.


Valmiuspäällikkö (Helsinki) Markus Häyhtiö
• Helsingin koulutuspaikan päällikkö
• Helsingin reserviläisten osaamisen kehittäminen, rekrytoiminen ja yhteydenpito reserviläisjärjestöihin sekä MPK:n tuen osoittaminen osoittaa vastuualueensa paikallisjoukoille ja niiden harjoituksiin
• Kouluttajapooleista ohjaaminen kouluttajakoulutuskursseille ja kurssin käyneiden reserviläisten harjaannuttamisen varmistaminen kouluttajatehtävissä
• Virtuaalinen koulutusympäristö (VKY) -ryhmän kokoaminen ja johtaminen
• Kranaatinheitinkoulutus, tarkka-ammunta, tiedustelu, lähitaistelun perusteet & jatkokurssi, johto-, tuki- & perustamiskurssit, KAARTJR:n valat
• MPK:n lähitaistelun sekä (tykistön ja) kranaatinheittimistön koulutusohjelmat.


Valmiuspäällikkö (Länsi-Uusimaa & Espoo ja Kauniainen) Pasi Raatikainen
• Länsi-Uudenmaan & Espoon ja Kauniaisten reserviläisten osaamisen kehittäminen, rekrytoiminen ja yhteydenpito reserviläisjärjestöihin sekä MPK:n tuen osoittaminen vastuualueensa paikallisjoukoille ja niiden harjoituksiin
• Kouluttajapooleista ohjaaminen kouluttajakoulutuskursseille ja kurssin käyneiden reserviläisten harjaannuttamisen varmistaminen kouluttajatehtävissä
• Sisäampumasimulaattori (SAS) -ryhmän kokoaminen ja johtaminen
• Panssarintorjunta mukaan lukien keskitetty kouluttajakoulutus, taistelukoulutusyksiköt, perustamiskeskukset, pioneeri, huolto, lentotiedustelu, esikunta- ja viestikomppaniat, perusyksikön vääpelikurssi, aluesuojauksen karttaharjoitus, kulunvalvontapaikka poliisin virka-apuna -verkkokurssi, kartta- ja käskynantoharjoitukset johtajille
• MPK:n panssarintorjunnan koulutusohjelma.


Valmiuspäällikkö (Keski- ja Itä-Uusimaa & Vantaa) Mats Fagerström
• Keski- ja Itä-Uudenmaan & Vantaan reserviläisten osaamisen kehittäminen, rekrytoiminen ja yhteydenpito reserviläisjärjestöihin sekä MPK:n tuen osoittaminen vastuualueensa paikallisjoukoille ja niiden harjoituksiin
• Kouluttajakoulutuskurssien (K1, K2) kouluttajapooleista vastaaminen
• Kouluttajapooleista ohjaaminen kouluttajakoulutuskursseille ja kurssin käyneiden reserviläisten harjaannuttamisen varmistaminen kouluttajatehtävissä
• Elektroninen sodankäynti, johtamisjärjestelmä & viesti mukaan lukien arjen ratkaisut (AR), maakuntakomppanioiden info- ja rekrytointitilaisuudet, HF-radiohankkeen valmisteluun osallistuminen; päävastuu vuoden 2024 alusta.


Koulutuspäällikkö Aki Mäkirinta
• Tuusulan koulutuspaikan päällikkö
• Johtajakoulutus; Reserviläisjohtajakurssit 1 ja 2, johtamisen teemaseminaarien (RUL & MPK) tukitoimet
• Kouluttajakoulutuskurssien tukitoimet
• Kaksipuoleisen taistelun simulaattori (KASI) -ryhmän kokoaminen ja johtaminen
• Brandenstein-marssi, Kesäyön marssi, Uudenmaan maanpuolustuspäivä, HF-radiohankkeen valmistelu vuoden 2023 loppuun asti, Nuorten turvakurssin toimeenpano keväisin Uudellamaalla, paikallispataljoonan esikuntakurssit, komppanian- ja tulenjohtopäällikkökurssit, joukkueen- ja tulenjohtajakurssit, ryhmänjohtajakurssit, lähitaistelun kylmät aseet -kurssit, taisteluensiapukurssit, kartat ja koordinaatit -kurssit, arjen turvallisuuteen liittyvät varautumis- ja turvallisuuskurssit
• MPK:n yleisen johtamiskoulutuksen koulutusohjelma.


Koulutuspäällikkö Tuomas Hauvala
• Pääkaupunkiseudun turvallisuuspäivät, nuorten turvakurssit, Intti tutuksi nuorille, erityisryhmäkurssi, kalliosuojakoulutus, vapaaehtoisten säteilymittausjoukkueiden koulutus Säteilyturvakeskukselle, naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen perehdyttävät kurssit.


Koulutuspäällikkö Juhana Liesimaa
• Ammunnat sekä ammunnanjohtajien ja ampumakouluttajien koulutus
• Aseiden ja patruunoiden huolto ja ylläpito.


Koulutuspäällikkö Jarkko Paananen
• Taistelu rakennetulla alueella (TRA) – & sotilaspoliisi (SPOL) -koulutus mukaan lukien keskitetty kouluttajakoulutus
• MPK:n taistelu rakennetulla alueella -koulutusohjelma


Koulutuspäällikkö Kim Malmberg
• Kyberturvallisuus, strateginen tiedustelu, Tieto- ja Locked Shields -harjoitukset
• Kyberkaluston huolto ja ylläpito.


Koulutuspäällikkö Marko Maaluoto
• Viro-yhteistyö & muu kansainvälinen yhteistyö.


Koulutuspäällikkö Caspar von Walzel
• Nijmegenin marssi & Porvoo Jukola 2023


Koulutuspäällikkö Marko Honkanen
• 35 ITK 88 -kurssit mukaan lukien ilmatorjunnan keskitetty kouluttajakoulutus, 23 ITK 61 -kurssit, ilmasuojelun perusteet -kurssit, ilmatorjuntakonekiväärikurssit
• MPK:n ilmatorjunnan koulutusohjelman valmistelu.


Liikuntapäällikkö Harry Sainio
• Kuntotestaajien kouluttajakurssit, kuntotestaajakurssit, kuntotestitilaisuudet, suunnistustestit, Kunnossa Inttiin -kurssit, naisille kohdennettu fyysisen toimintakyvynkoulutus, Ressut kuntoon -kurssin pilotointi keväällä 2023, MPK:n Jukolan viesti -joukkueen kokoaminen & valmentaminen 2023.


Koulutussihteeri Birgitta Mitro
• Maatilojen varautumiskoulutus, B-ajolupakoulutus, arjen selviytymiseen liittyvien turvallisuustaitojen ja -tietojen koulutus, MPK Etelä-Suomen maanpuolustussoittokunnan konsertit, naisjärjestöjen varautumiskoulutuksen tuki (myös PikkuNasta)
• MPK:n ruotsinkielisen koulutuksen kehittäminen
• Toimisto- ja hallintotehtävät
• Meripuolustuspiirin tukeminen.


Varastopäällikkö Timo Tuomi
• Helsingin koulutuspaikan varaston vastaava


Varastopäällikkö Erkki Joukainen
• Helsingin koulutuspaikka


Varastopäällikkö Jyrki Lahti
• Tuusulan koulutuspaikan varaston vastaava


Varastopäällikkö Petri Laakkonen
• Tuusulan koulutuspaikka

Meripuolustuspiiri (MERIPP)


Piiripäällikkö Petri Pääkkönen
• Vastaa piirinsä koulutuspaikkojen koulutuksen ja muun toiminnan sekä talouden suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta sekä piirin henkilöstöhallinnosta ja -johtamisesta ja piirin sisäisestä valvonnasta
• Pitää yhteyttä piirin toimintaan liittyviin MPK:n jäsenjärjestöihin ja niiden alueellisiin ja paikallisiin yhdistyksiin sekä viranomaisiin ja yhteistyökumppaneihin.


Koulutussihteeri Eeva Keränen
• Osallistuu piirinsä koulutuksen päivittäiseen toteuttamiseen
• Huolehtii kurssien hallinnointiin ja talouteen liittyvistä toimenpiteistä
• Ylläpitää piirin kotisivuja (vast.) ja osallistuu piirin viestinnän toteuttamiseen
• Hoitaa piiritoimiston toimisto- ja sihteeripalvelut
• Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin tukeminen.
Teksti: Vesa Sundqvist ja Birgitta Mitro
Kuvat: Tommy Koponen, Mats Fagerström ja Marko Maaluoto

Jaa uutinen: