2023-06

Pääkaupunkiseudun MPK tutuksi 2023

Vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta vastaa lakisääteisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK. MPK:n muodostavat 14 maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden vapaaehtoisjärjestöä, mm. RUL ja RES. MPK:n valtakunnallisessa organisaatiossa pääkaupunkiseudun puolustajia ovat lähinnä Etelä-Suomen Maanpuolustuspiiri ESMPP(Santahamina ja Tuusula)sekä Meripuolustuspiiri MERIPP (Santahamina ja Upinniemi).MPK:lla on myös palkattua koko- ja osa-aikaista henkilöstöä.

Esittelimme viime vuonna Helsingin Reservin Sanomien verkkolehdessä 4/2022 MPK:n pääkaupunkiseudulla työskentelevän henkilöstön ns. kasvogallerian tehtävineen ja toimenkuvineen. Useiden muutosten vuoksi julkaisemme artikkelin päivitettynä uudelleen:

Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri (ESMPP)

Piiripäällikkö Vesa Sundqvist

• Vastaa piirinsä toimintaedellytyksistä ja työilmapiiristä

• Vastaa piirinsä koulutuksen ja muun toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta

• Vastaa piirinsä henkilöstöjohtamisesta ja -hallinnosta, taloudesta sekä sisäisestä valvonnasta

• Pitää yhteyttä piirin toimintaan liittyviin MPK:n jäsenjärjestöihin ja niiden alueellisiin ja paikallisiin yhdistyksiin sekä viranomaisiin ja yhteistyökumppaneihin

• Maakunnalliset varautumisfoorumit, KOVER (koulutusverkosto) Uusimaa -toiminta, johon osallistuvat MPK:n jäsenjärjestöt ja pääosa yhteistyöjärjestöistä, alueellisten valmiuskeskusten (AVAK) koulutus Uudellamaalla kuntien esittämien tarpeiden mukaisesti, viranomaisten tarpeisiin suunnattu koulutus, arjen turvallisuuskoulutus Helsingissä; Helsingin kaupunginosayhdistykset (HELKA) ry:lle & sen jäsenjärjestöille

• MPK:n ilmatorjunnan koulutusohjelma.

Valmiuspäällikkö (Helsinki) Janne Pentunen

• Helsingin koulutuspaikan päällikkö

• Helsingin reserviläisten osaamisen kehittäminen, rekrytoiminen ja yhteydenpito reserviläisjärjestöihin sekä MPK:n tuen osoittaminen vastuualueensa paikallisjoukoille ja niiden harjoituksiin

• Kouluttajapooleista ohjaaminen kouluttaja-, kurssinjohtaja- ja harjoituksenjohtajakursseille (K1, K2, K3 & keskitetty kouluttajakoulutus) ja kurssin käyneiden reserviläisten harjaannuttamisen varmistaminen kouluttajatehtävissä, kurssinjohtajina, harjoituksenvääpeleinä & harjoituksenjohtajina

• Kaksipuoleisen taistelun simulaattori (KASI) -ryhmän kokoaminen ja johtaminen

• Panssarintorjunta mukaan lukien keskitetty kouluttajakoulutus, kranaatinheitinkoulutus, tarkka-ammunta, johtokurssien osalta huolehtii harjoituksenjohtajan nimeämisestä tarvittaviin viikonloppuihin, kartta- ja käskynantoharjoitukset johtajille, maakuntakomppanioiden info- ja rekrytointitilaisuudet, maakuntakomppanian perusteet -kurssit, maakuntajoukon kuukausi- ja viikkotreenit, KAARTJR:n valat

• Ryhmänjohtajakurssi

• MPK:n panssarintorjunnan koulutusohjelma.

Valmiuspäällikkö (Länsi-Uusimaa & Espoo ja Kauniainen) Juho Tiainen

• Helsingin koulutuspaikka

• Länsi-Uudenmaan & Espoon ja Kauniaisten reserviläisten osaamisen kehittäminen, rekrytoiminen ja yhteydenpito reserviläisjärjestöihin sekä MPK:n tuen osoittaminen vastuualueensa paikallisjoukoille ja niiden harjoituksiin

• Kouluttajapooleista ohjaaminen kouluttaja-, kurssinjohtaja- ja harjoituksenjohtajakursseille (K1, K2, K3 & keskitetty kouluttajakoulutus) ja kurssin käyneiden reserviläisten harjaannuttamisen varmistaminen kouluttajatehtävissä, kurssinjohtajina, harjoituksenvääpeleinä & harjoituksenjohtajina

• Virtuaalinen koulutusympäristö (VKY) -ryhmän kokoaminen ja johtaminen

• Miehistöstä aliupseeriksi reservissä -kurssi (MAUK)

• Kenttälääkintä- ja taistelupelastajakurssit

• Tiedustelu, taistelukoulutusyksiköt, pioneeri, huolto ml. perusyksikön vääpelikurssi, miehittämätön ilmailu

• Kulunvalvontapaikka poliisin virka-apuna – & Riskienhallinnan perusteet kurssinjohtajille -verkkokurssit

• MPK:n reserviläiskouluttajien asettaminen Kaartin jääkärirykmentin tueksi kertausharjoituksiin ja puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin (kokonaisvastuu MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin osalta)

• Intti tutuksi -oppilaitosyhteistyö, jota Uudenmaan aluetoimisto johtaa Kaartin jääkärirykmentissä (kokonaisvastuu MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin osallistumisesta; painopisteenä 9. luokat)

• MPK:n lähitaistelun koulutusohjelma (vastuulle koulutusohjelman valmistuttua)

Valmiuspäällikkö (Keski- ja Itä-Uusimaa & Vantaa) Mats Fagerström

• Tuusulan koulutuspaikka

• Keski- ja Itä-Uudenmaan & Vantaan reserviläisten osaamisen kehittäminen, rekrytoiminen ja yhteydenpito reserviläisjärjestöihin sekä MPK:n tuen osoittaminen vastuualueensa paikallisjoukoille ja niiden harjoituksiin

• Kouluttajakoulutuskurssit K1 ja Kurssinjohtajakurssi K2

• Kouluttajapooleista ohjaaminen kouluttaja-, kurssinjohtaja- ja harjoituksenjohtajakursseille (K1, K2, K3 & keskitetty kouluttajakoulutus) ja kurssin käyneiden reserviläisten harjaannuttamisen varmistaminen kouluttajatehtävissä, kurssinjohtajina, harjoituksenvääpeleinä & harjoituksenjohtajina

• perustamiskeskuksen esikuntakurssit (Tuusulassa) & perustamiskeskuskurssit (ent. jalustat, Santahaminassa)

• Johtamisjärjestelmä- ja viestikoulutusohjelman ”Taistelijan perusviestitiedot ja -taidot”- sekä ”Esikunta- ja viestikomppanian (EVK JOJÄ)” -koulutuskokonaisuuksien ylläpito, kehittäminen ja ohjaus sekä niihin liittyvä yhteydenpito KAARTJR:iin

• Elektroninen sodankäynti; Elektronisen suojautumisen koulutusohjeen ylläpito, kehittäminen ja ohjaus sekä kehittämisryhmän johtaminen

• PV:n Arjen ratkaisujen AR-verkoston jäsenyys ja ratkaisujen pilotoinnin tukeminen

• MPK:n HF-hankkeen valmisteluryhmän toimintaan ja HF-koulutusohjelman laatimiseen osallistuminen

• MPK:n HF-hankkeen hankintojen toteutus ja tuotantoharjoitusten tukeminen (HF-radiohankkeen valmisteluun osallistuminen; päävastuu vuoden 2024 alusta)

Koulutuspäällikkö Aki Mäkirinta

• Tuusulan koulutuspaikan päällikkö

• Johtajakoulutus; Reserviläisjohtajakurssit 1, 2 ja 3, johtamisen teemaseminaarien (RUL & MPK) tukitoimet

• Kouluttajakoulutuskurssien tuki

• Maatilojen varautumiskoulutuksen tuki

• Brandenstein-marssi, Kesäyön marssi, Uudenmaan maanpuolustuspäivä, HF-radiohankkeen valmistelu vuoden 2023 loppuun asti, Nuorten turvakurssin toimeenpano keväisin Uudellamaalla, paikallispataljoonan esikuntakurssit ml. komppanian komentopaikkakurssit sekä komppanian- ja tulenjohtopäällikkökurssit, joukkueen- ja tulenjohtajakurssit, lähitaistelun kylmät aseet -kurssit, kartat ja koordinaatit -kurssit, arjen turvallisuuteen liittyvät varautumis- ja turvallisuuskurssit

• Tulenjohtokoulutus

• MPK:n lähitaistelun koulutusohjelman viimeistely (koulutusohjelmavastuun siirto valmiuspäällikkö Juho Tiaiselle ohjelman valmistuttua)

• MPK:n yleisen johtamiskoulutuksen koulutusohjelma.

Koulutuspäällikkö Tuomas Hauvala

• Pääkaupunkiseudun turvallisuuspäivät, nuorten turvakurssit, Intti tutuksi nuorille, erityisryhmäkurssi, kalliosuojakoulutus, vapaaehtoisten säteilymittausjoukkueiden koulutus Säteilyturvakeskukselle, naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen perehdyttävät kurssit

• Kyberturvallisuuskoulutus

• MPK:n kalliosuojakoulutusohjelma.

Koulutuspäällikkö Juhana Liesimaa

• Ammunnat sekä ammunnanjohtajien ja ampumakouluttajien koulutus

• Aseiden ja patruunoiden huolto ja ylläpito.

Koulutuspäällikkö Jarkko Paananen

• Sotilaspoliisi (SPOL) -koulutus mukaan lukien keskitetty kouluttajakoulutus

• Military Cross Training -kurssit

Koulutuspäällikkö Joni Sariola

• Taistelu rakennetulla alueella (TRA) -koulutus mukaan lukien keskitetty kouluttajakoulutus

• Valtakunnallisen TRA-kehittämisryhmän johtaminen

• Sisäampumasimulaattori (SAS) -ryhmän kokoaminen ja johtaminen

• MPK:n taistelu rakennetulla alueella -koulutusohjelma.

Koulutuspäällikkö Marko Maaluoto

• Viro-yhteistyö & muu kansainvälinen yhteistyö

Koulutuspäällikkö Caspar von Walzel

• Nijmegenin marssi

Koulutuspäällikkö Marko Honkanen

• 35 ITK 88 -kurssit mukaan lukien ilmatorjunnan keskitetty kouluttajakoulutus, 23 ITK 61 -kurssit, ilmasuojelun perusteet -kurssit, ilmatorjuntakonekiväärikurssit

• MPK:n ilmatorjunnan koulutusohjelman valmistelu.

Liikuntapäällikkö Harry Sainio

• Kuntotestaajien kouluttajakurssit, kuntotestaajakurssit, kuntotestitilaisuudet, suunnistustestit, Kunnossa Inttiin -kurssit, naisille kohdennettu fyysisen toimintakyvyn koulutus, Ressut kuntoon -kurssi, MPK:n Jukolan viestijoukkueen kokoaminen & valmentaminen.

Koulutussihteeri Birgitta Mitro

• Maatilojen varautumiskoulutus, B-ajolupakoulutus, arjen selviytymiseen liittyvien turvallisuustaitojen ja -tietojen koulutus, MPK Etelä-Suomen maanpuolustussoittokunnan ajoneuvotilaukset, naisjärjestöjen varautumiskoulutuksen tuki (myös PikkuNasta)

• Kurssien perustaminen tiedonhallintajärjestelmään (THJ)

• Ylläpitää piirin kotisivua ja osallistuu piirin viestinnän toteuttamiseen

• MPK:n ruotsinkielisen koulutuksen kehittäminen

• Toimisto- ja hallintotehtävät

• Meripuolustuspiirin tukeminen.

Materiaalipäällikkö Timo Tuomi

• Piirin varastojen vastaava

• Johto-, tuki- & varustamiskurssit

• Kurssien perustaminen tiedonhallintajärjestelmään (THJ).

Varastopäällikkö Erkki Joukainen

• Helsingin koulutuspaikka

Varastopäällikkö Jyrki Lahti

• Tuusulan koulutuspaikan varaston vastaava

Varastopäällikkö Petri Laakkonen

• Tuusulan koulutuspaikka

Meripuolustuspiiri (MERIPP)

Piiripäällikkö Petri Pääkkönen

• Vastaa piirinsä koulutuspaikkojen koulutuksen ja muun toiminnan sekä talouden suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta sekä piirin henkilöstöhallinnosta ja -johtamisesta ja piirin sisäisestä valvonnasta

• Pitää yhteyttä piirin toimintaan liittyviin MPK:n jäsenjärjestöihin ja niiden alueellisiin ja paikallisiin yhdistyksiin sekä viranomaisiin ja yhteistyökumppaneihin.

Koulutussihteeri Eeva Keränen

• Osallistuu piirinsä koulutuksen päivittäiseen toteuttamiseen

• Huolehtii kurssien hallinnointiin ja talouteen liittyvistä toimenpiteistä

• Ylläpitää piirin kotisivuja (vast.) ja osallistuu piirin viestinnän toteuttamiseen

• Hoitaa piiritoimiston toimisto- ja sihteeripalvelut

• Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin tukeminen.

Teksti ja kuvat: MPK Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri

Jaa uutinen: