02/2017 uutiset

Nuorten upseerien toimintakysely

Helsingin Reserviupseeripiirin nuorten upseerien toimikunta on tehnyt nuorille jäsenille suunnatun toimintakyselyn vuosina 2013 ja 2015. Kysely uusitaan aina kahden vuoden välein erilaisten trendien ja muutosten tunnistamiseksi. Niinpä kysely on tehty jälleen keväällä 2017. Kysely lähetettiin sähköpostitse yli tuhannelle nuorelle jäsenelle, joista yli sata vastasi. Vastauksia on aiempina vuosina saatu noin 90, joten määrä kasvoi.

ikäjakauma

Kyselyssä on kysytty taustatietojen (ikä, kerho, kauanko ollut jäsen, onko osallistunut toimintaan) lisäksi myös kiinnostavimpia toimintamuotoja. On mielenkiintoista, että kiinnostavimmat toimintamuodot ovat pysyneet hyvin vakioina vuodesta toiseen. Näin siitä huolimatta, että vuoden 2013 jälkeen on piiriin tullut satoja uusia nuoria lisää ja vastaavasti vanhimmat ovat jo siirtyneet kyselyn kohderyhmästä pois.

kerhoittain

osallistuminen kertausharjoituksiin

osallistuminen reserviläistoimintaan

Lisäksi kyselyssä pyydettiin avointa palautetta toiminnasta ja kehitysideoita. Näitä onkin joka kerralla tullut yllättävän runsaasti, ja ideoita on mahdollisuuksien mukaan toteutettukin. Myös aiempina vuosina tullut avoin palaute on edelleen käytettävissä ja kehitystyön pohjana.

kiinnostus eri toimintamuotoihin

Johtopäätöksenä kyselyn tuloksista voidaan todeta, että viestintää ei voi ikinä olla liikaa. Uusia jäseniä piiriin liittyy jatkuvasti, erityisesti kotiutumispäivien jälkeen, ja siksi nuorten upseerien toimintaa ja toimikuntaa täytyy viestiä jatkuvasti. Kertausharjoitusvuorokausiin oikeuttavat koulutustapahtumat ovat olleet erityisen suosittuja. Myös oman reserviupseerikurssin kanssa tapaamisia toivottiin, ja näitä nuorten upseerien toimikunta ryhtyykin kokeilemaan.

Jaa uutinen: