06/2015 uutiset


1Vastanneidenikajakauma 2Vastanneetkerhoittain 3Osallistuminenreservilaistoimintaan 4Osallistuminenkertausharjoituksiin 5Kiinnostustoimintamuotoihin 6Tietolahteidenmielekkyys

Nuorten reserviupseerien toimintakysely

Helsingin Reserviupseeripiirin nuorten upseerien toimikunta teki piirin nuorille jäsenille toimintakyselyn vuonna 2013. Kysely uusittiin vuonna 2015 sellaisenaan. Kohderyhmänä olivat piirin alle 30-vuotiaat jäsenet, joita oli molempina vuosina noin tuhat. Molempiin kyselyihin vastasi vähän yli 80 nuorta.

Kyselyssä kysyttiin reserviläistoimintaan sekä kertausharjoituksiin osallistumisesta, kiinnostavimmista toimintamuodoista sekä suosituimmista viestintäkanavista. Myös jäsenyyden kestoa ja jäsenyhdistystä kysyttiin. Lisäksi oli mahdollista jättää avointa palautetta, ja ilahduttavan moni näin tekikin. Juuri avoimissa palautteissa oli monta todella hyvää kehitysideaa. Vuosien 2013 ja 2015 välillä olivat tulokset muuttuneet vain vähän.

Molempina vuosina moni vastanneista ei ollut osallistunut reserviläistoimintaan lainkaan. Toisaalta yli puolet oli osallistunut vähintään viimeisen vuoden aikana, joka neljäs jopa viimeisen kuukauden aikana. Vastanneiden aktiivisuudessa oli siis suurta hajontaa. Kertausharjoituksiin oli osallistunut selvästi alle puolet vastanneista.

Suosituimmiksi toimintamuodoiksi vuoden 2015 kyselyssä kohosivat kertausharjoitusvuorokaudet, rata-ammunnat, johtamiskoulutus ja sovelletut ammunnat. Myös maastoammunnat, kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen ja sodan ajan sijoitukseen vaikuttaminen keräsivät suosiota.  Myös muut toimintamuodot keräsivät suosiota ja olisi väärä johtopäätös ajatella, että vain edellä mainitut kiinnostavat nuoria.

Suosituin tietolähde reserviläistoiminnasta oli sähköposti. Tulosta saattaa tosin vääristää se, että kysely tehtiin sähköpostilla. Facebook ja piirin kiertokirje olivat seuraavaksi suosituimmat tietolähteet. Myös perinteinen paperimedia, etenkin Reserviläinen, sai ääniä.

Kyselyssä oli mahdollista jättää myös avointa palautetta, ja näitä saatiinkin runsaasti. Ohessa muutamia kyselyssä annettuja avoimia palautteita.

Sotimista nähtiin jo tarpeeksi palveluksen aikana. Nuoret haluavat tavata vanhoja kurssitovereitaan ja tutustua uusiin ihmisiin.

 

Sukupolvien välinen integraatio on tärkeää. Siksi minulla on herännyt idea jonkinlaisesta reserviläisuraan, siviilikoulutukseen ja työelämään ulottuvasta “reserviläismentoroinnista”. Kokemukset mentorointi- ja alumnitoiminnasta siviilikoulutuspuolella ovat mainioita, miksi samaa ei harjoitettaisi reserviläistoiminnassa? Nuorille on enenevässä määrin tärkeää, millaisia reserviläisuria kokeneilla reserviläisillä on ja miten nämä ovat integroineet ne työelämäänsä ja muihin harrastuksiinsa ja mitä hyötyä toiminnasta on ollut esim. työelämässä.

   

Hyvä tapa saada kiinnostuneita kertaamaan tai osallistumaan reserviläistoimintaan, olisi järjestää nuorten reserviläistapahtuma pian kotiutumisen jälkeen. Näin reserviläistoiminnasta innostuneet henkilöt pääsevät heti mukaan ja kynnys osallistua on pienempi.

 

Olisi hyvä järjestää ikään kuin aloitustilaisuus nuorille ressuille. Seminaaripäivä, jossa muutama puhuja ja mielenkiintoisia aiheita, tutustumista reserviläistoimintaan ja kanssaihmisiin sekä mahdollisuuksoen mukaan pistooli-/ muu ammunta.

  

Olen kiinnostunut osallistumaan omien aikataulujen mukaan mm ammuntakursseille/päiville ja ns toiminnalliseen tekemiseen. Kahvittelu ja kokoustaminen ei valitettavasti kuulu kiinnostuksen kohteisiin ainakaan tällä hetkellä.

   

Tarkemmat selitykset ja kuvaukset tapahtumista ja aktiviteeteista. Olen huomannut, että reserviläisten “intti”-sanasto on hyvin erilainen kuin tämän hetkisten varusmiesten ja tämä voi aiheuttaa tietämättömyyttä tapahtumien sisällöstä ja osallistumisvaatimuksista. Yleiset tulevista tapahtumista kertovat sähköpostit jättävät tänä kesänä kotiutuneelle reservinupseerille tulkinnanvaraa edellä mainituista asioista ja se vaikuttaa suuresti osallistumiseeni. Esimerkkinä termi “jotos” ei ole entuudestaan tuttu. Yleisissä sähköposteissa käytetään myös välillä adjektiivejä “vanhat” tai “tutut” tapahtumista jotka varmasti monille ovatkin sellasia, mutta muutaman kuukauden vanhalle reservinupseerille ei mikään reserviläistoiminta ole “vanhaa” tai “tuttua”.

 

Uudet reservinupseerit saavat tällä hetkellä ensimmäisen vuoden reservinupseeriliitossa ilmaiseksi. Juuri kotiuduttuaan kynnys aloittaa reserviläistoiminta on kuitenkin todennäköisesti korkea. Kahden vuoden kuluttua kiinnostusta saattaa löytyä, mutta koska seura ei ole saanut mahdollisuutta osoittaa arvoaan, kynnys maksaa jäsenmaksu on korkea. Tästä seuraa, että viestintä reserviläiselle lakkaa otollisimmalla hetkellä. Tällöin kysyntä ja tarjonta eivät ajoituksen takia kohtaa. Siirtäisin viestittämisen ja markkinoinnin painopistettä toisen ja kolmannen vuoden reserviläisille.

 

Sähköpostilla tulevat listaukset MPK:n lähiajan kursseista ovat hyviä. Onnistuisiko joidenkin omien koulutusten järjestäminen, vähän samaan tyyliin kun on ollut nuorten upseerien päiviä santahaminassa?

 

Kaipaisin parempaa yhteistyötä Puolustusvoimien suuntaan niin että ne jotka ovat aktiivisia vapaaehtoisissa reserviläisasioissa oikeasti olisivat puolustusvoimien tiedossa. Esim. että joku PV:nkin puolelta välittäisi siitä kuinka paljon MPK:n kursseja on suorittanut.

   

Jotoksiin osallistumiskynnystä omalta osaltani helpottaisi jonkinlainen “polku”-tyyppinen koulutus, esim. pari iltapäivää 1-2 kk ennen jotosta. Kerrattaisiin sotilastaitoja, ehkä uusiakin käytäisiin läpi, eri tehtävätyyppejä. Liikuntarypistyskin voisi olla paikallaan, joskin vie aikaa muulta kertaamiskoulutukselta. Jotoksille lähtijät ovat yleensä peruskunnoltaan ihan ok, itsekin olen aktiivisuunnistaja.

 

 

Minua kiinnostaisi lyhyet viikonlopun mittaiset maasto harjoitukset. Harjoitukset voitaisiin suunnitella ja toteuttaa jotain teemaa ajatellen, esim. esteet, miinat ja muut. tai liikkuminen ja tietoliikenne. Olisi myös hauskaa jos olisi mahdollista järjestää ampumaharjoitus jossa on mahdollisuus harjoitella ampumataitoja puolustusvoimien eri aseilla. Tällaiseen harjoitukseen osallistuisin mielelläni vaikka maksaisin A-tarvik. itse.

Jaa uutinen: