8/2104 Puheenvuoro


juha_parkkonen

Juha Parkkonen


Yliluutnantti (res)
Helsingin Seudun Reserviläispiirin puheenjohtaja
puheenjohtaja@helresp.fi

Reserviläisjärjestöjen näkökulmasta sotilasläänien lakkauttaminen muuttaa etenkin yhdistysten ja piiritason toimijoiden yhteistyöverkostoa. Sotilasläänin esikunnan sijaan yhteistyökumppanit löytyvät jatkossa joukko-osastoista, joiden uudet apulaiskomentajat ovat saaneet vastuulleen yhteydenpidon maanpuolustusjärjestöihin.Muutosten vuosi 2014

Vuoden 2014 lähestyessä loppuaan on aiheellista pohtia lähiaikojen ja lähivuosien muutoksia vapaaehtoisen maanpuolustuksen näkökulmasta. Uskottava puolustus edellyttää puolustusvoimien rahoituksen palauttamista riittävälle tasolle sekä yleisen asevelvollisuuden säilyttämistä myös tulevaisuudessa. Puolustusvoimien suorituskyvyn kannalta on äärimmäisen tärkeää, että kertausharjoitusten määrä pystytään palauttamaan riittävälle tasolle.

Puolustusvoimauudistus viedään loppuun vuoden vaihteeseen mennessä, jolloin yli 100000 nykyisin puolustusvoimien sodanajankokoonpanoihin sijoitettua reserviläistä vapautuu varattavaksi yhteiskuntamme muiden viranomaisten poikkeusolojen tehtäviin. Eri viranomaisten tulisi olla tarpeeksi valveutuneita ymmärtääkseen tämän ainutlaatuisen tilanteen tarjoamat mahdollisuudet vahvistaa omaa poikkeusolojen toimintakykyään varaamalla vapautuvia, hyvin koulutettuja ja motivoituneita reserviläisiä omiin poikkeusolojen muodostelmiinsa.

Reserviläisjärjestöjen näkökulmasta sotilasläänien lakkauttaminen muuttaa etenkin yhdistysten ja piiritason toimijoiden yhteistyöverkostoa. Sotilasläänin esikunnan sijaan yhteistyökumppanit löytyvät jatkossa joukko-osastoista, joiden uudet apulaiskomentajat ovat saaneet vastuulleen yhteydenpidon maanpuolustusjärjestöihin. Lähikuukausina reserviläisjärjestöjen toiminnassa painottuukin yhteistyökumppanien kontaktien päivittäminen, sillä varsin monet aktiiviupseereista vaihtavat tehtävää ja asemapaikkaa vuodenvaihteessa.

Maavoimien kehittämisen painopiste on tällä hetkellä alueellisissa joukoissa. Vuodenvaihteessa käyttöönotettava uusi perustamistehtäväluettelo pitää sisällään uuden joukkotyypin eli paikallisjoukot, joiden toimintaperiaatteiden ja tehtävien tarkentamista tullaan jatkamaan. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkityksen kasvu liittyy nimenomaan paikallisjoukkojen kehittämiseen. Paikallisjoukkokonseptin onnistuminen edellyttää, että paikallisjoukkojen koulutuksesta merkittävän osan toteuttavalle Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle turvataan riittävät resurssit.

Kuluneen vuoden aikana Euroopassa syntyneet konfliktit ovat muuttaneet käsitystämme siitä millaisiin kriiseihin maamme tulisi varautua ja millaisia keinoja maatamme vastaan voitaisiin käyttää. Puolustusvoimilla on tarve kehittää valmiutta ja varautua vastaamaan myös yllättävään ja nopeaan tilanteen kehittymiseen. Tarve yhteistyön kehittämiseksi puolustushaarojen välillä ja mm. Rajavartiolaitoksen kanssa on kasvanut. Korkeamman valmiuden ylläpitämisen tarve saattaa heijastua myös reservin koulutukseen. Esimerkiksi varusmieskoulutuksen jaksottelu saatettaisiin jatkossa huomioida kertausharjoitusten ajankohtaa suunniteltaessa resurssien riittävyyden lisäksi myös korkeamman valmiuden vaatimuksen näkökulmasta.

Vuoden viimeinen puheenjohtajapalsta on oivallinen paikka lausua kiitokset kaikille piirimme sekä sen yhdistysten jäsenille ja yhteistyökumppaneille rakentavasta ja Isänmaan asiaa edistävästä toiminnasta. Erityisen kiitoksen annan Etelä-Suomen sotilasläänille, joka on ollut piirimme tärkein yhteistyötaho puolustusvoimien puolella perustamisestaan lähtien. Kiitän myös sotilasläänin väistyvää komentajaa, prikaatikenraali Pertti Laatikaista, pitkäaikaisesta henkilökohtaisesta panoksesta reservin hyväksi. Onneksemme kenraali Laatikainen on siirtymässä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnanjohtajaksi, joten tältä osin yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa. Kiitos myös piirimme toiminnanjohtaja Kari Talikalle, jonka työtaakka piirin 50-vuotisjuhlavuotena on ollut tavallistakin raskaampi.

Esitän myös piirin onnittelut kaikille 6.12.2014 ylennetyille sekä huomionosoitusten saajille. Tekemänne työ vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa ei ole jäänyt huomaamatta.

Lopuksi toivotan kaikille piirimme jäsenille ja yhteistyökumppaneille hyvää ja rauhallista joulua.

Juha Parkkonen
puheenjohtaja@helresp.fi

Jaa uutinen: