06/2016 uutiset

MPK:n organisaatio muuttuu – toiminta jatkuu

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) yhdistyksen kokous 11.11.2016 päätti yksimielisesti käynnistää MPK:n organisaatiomuutoksen. Yhdistyksen kokoukseen osallistuivat MPK:n jäsenjärjestöjen edustajat. Muutoksen syynä ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt ja sen tarkoituksena on joustavoittaa MPK:n organisaatiota vastaamaan kulloisiinkin taloudellisiin resursseihin ja koulutuskysyntään. Uusi organisaatio astuu voimaan 1.1.2017.

mpk-_logo

Hallintoa kevennetään – koulutustoimintaa vahvistetaan

Organisaatiouudistuksen seurauksena koulutus- ja tukiyksiköt (KOTU) lakkautetaan, ja niiden hallinnolliset tehtävät siirretään maanpuolustuspiireihin sekä MPK:n keskustoimistoon. Koulutustoimintaa jatketaan ja sen tavoitettavuutta vahvistetaan perustamalla yks tai useampia uusia koulutuspaikkoja kaikkiin maakuntiin, joissa alueellisen koulutuksen jatkuvuudesta ja laadusta huolehtivat koulutuspäälliköt. Koulutuspaikoilla tehdään kurssien suunnitteluun ja toimeenpanoon liittyviä tehtäviä.

Mitä muutos tarkoittaa MPK:n sitoutuneille toimijoille?

Muutos ei muuta sitoutuneen toimijan toimenkuvaa. Kaikkien sitoumukset pysyvät voimassa olevina, mutta siirtyvät aikanaan pykälän ylöspäin: maanpuolustuspiireihin.

Koulutustoiminta jatkuu edelleen jokaisessa maakunnassa. Tavoitteena on, että jokaisen nykyisen KOTU:n alueella pysyy koulutuspaikka ja perustetaan jopa uusiakin. Alla olevassa liitteessä kerrotaan tarkemmin koulutuspaikkasuunnitelmista.
Tarkoituksena on, että kaikki vuoden 2017 koulutukset pidetään suunnitelmien mukaisesti valtionavun tasosta riippuen. Tarkempaa tietoa vuoden 2017 suunnitelmista saa kustakin maanpuolustuspiiristä.

Jokainen MPK:n sitoutunut toimija, vapaaehtoinen ja koulutuksissa kävijä on tärkeässä asemassa muutoksessa. Laadukkaan maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuuskoulutuksen tarjoaminen on tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan varautumista. Jokaisen panosta tarvitaan.

Mitä muutos tarkoittaa Etelä-Suomen maanpuolustuspiirissä?

KOULUTUS

Ensi vuoden koulutussuunnitelmaa on valmisteltu piirin sisäisesti ja viimeisimmät tarkistukset tehtiin lokakuun lopussa Kaartin Jääkärirykmentin kanssa. Rykmentin tilaama koulutus toteutetaan täysimääräisesti. Alkuvuoden koulutus toteutetaan myös piirin alueella suunnitelmien mukaisesti. Mahdolliset tarkennukset suunnitelmiin tehdään tarvittaessa valtionavustuksen selvittyä ja/tai kurssitarpeiden muuttuessa vuoden aikana. Käytännössä muutokset laadittuihin suunnitelmiin nähden eivät ole mielestäni merkittäviä ja vaikuttanevat korkeintaan suunnitelman ulkopuolisiin kursseihin.

HALLINTO

Hallinnolliset tehtävät keskitetään piiritoimistoon Santahaminaan. Piirin organisaatio ja tehtävät räätälöidään paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Koulutuspaikkoja perustetaan ainakin Helsinkiin (Santahamina), Tuusulaan, Raaseporiin sekä mahdollisesti Porvooseen, mikäli resurssit ja toimitilat sen mahdollistavat. Niihin palkataan uusia suoritepalkkaisia koulutuspäälliköitä. Koulutuspäälliköiden tehtäväkuvaa ja vastuita tarkennetaan koulutustarpeen tai -kysynnän sekä osaamisen mukaisesti. Koulutuspaikoilla ei tehdä hallinnollista työtä vaan kurssien suunnitteluun ja toimeenpanoon liittyviä tehtäviä.

SIDOSRYHMÄT

Sidosryhmien osalta yhteistyön puolustusvoimien suuntaan voidaan nähdä tiivistyvän entisestään ”yhden luukun periaatteeksi” Uudenmaan aluetoimiston ja Kaartin Jääkärirykmentin suuntaan. Vastaavalla tavalla on tarkoitus järjestää yhteistoiminta keskeisten reserviläisjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa välttäen päällekkäisyyksiä. Piirin alueen asioita käsitellään yhteistyöryhmässä, joka käsittää sekä Helsingin että Uudenmaan alueen toimijat. Tällä tavoin mahdollistetaan kiinteä yhteistyö koko Uudenmaan maakunnan alueella ja tehokas eri toimijoiden resurssien käyttö.

HENKILÖSTÖ

Tärkein voimavara on kuitenkin molempien nykyisten yksiköiden sitoutunut henkilöstö, joka mahdollistaa ylipäätänsä koulutuksen toteuttamisen. Sitoumukset siirtyvät sellaisenaan uuteen organisaatioon. Ensi vuoden alkupuolella tulemme tarkistamaan molempien nykyisten yksiköiden sitoumukset ja tehtävät henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman ja reserviläisen ”urapolun” rakentamiseksi joko puolustusvoimien tai MPK:n organisaatiossa. Yhteistyö aluetoimiston kanssa on jo käynnistetty aiempien tiedotteiden mukaisesti. Tähän työvaiheeseen liittyy myös yksityiskohtainen piirin sisäinen organisaatiotarkistus sekä koulutuksen kehittämistoimenpiteet.

MUUTOS MAHDOLLISUUTENA

Etelä-Suomen piirin toiminta jatkuu jopa useammissa toimipisteissä kuin aikaisemmin. Koulutuskysyntään vastataan joustavammalla henkilöstörakenteella ja osaamisella. Tietyt kurssit ovat jo entuudestaan suosittuja koulutuksen laadun ja koulutusolosuhteiden johdosta. Tätä toiminta-ajatusta on tarkoitus hyödyntää myös tulevina vuosina koko piirin alueella palvellen puolustusvoimien, reserviläisten ja eri järjestöjen ja sidosryhmien koulutustarpeita, huomioiden myös eri toimijoiden omat erityisosaamisalueet.

                            

Jaa uutinen: