2022-04

MPK:n ampumatoimista uudistuu

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) ase- ja ampumakoulutusta koskeva lainsäädäntö uudistui 8.7.2022. Lakimuutokset mahdollistavat jatkossa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen aseiden ja ampumatarvikkeiden käytön MPK:n ase- ja ampumakoulutuksessa. Samassa yhteydessä MPK:n ampumaohjelmisto uudistetaan vastaamaan Puolustusvoimien ampumaohjelmistoa.

— Uuden, nousujohteisen ase- ja ampumakoulutuksen keskeinen opetustarkoitus on taistelijan ampumataito ja sen kehittäminen. Ampujan teknisen osaamisen kouluttamisessa tärkeimpiä asioita ovat aseen oikeaoppinen käsittely ja eri ampuma-asentojen hallitseminen. Tuloksissa tärkeintä eivät ole numerot vaan osumat, kertoo toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo.

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen aseiden käyttö koulutuksessa mahdollistaa aiempaa suuremman määrän kursseja ja palvelee näin myös reserviläisten ampumataidon kehittämistä ja ylläpitoa.

— Koulutuksen turvallisuus on varmistettu ampumakouluttajien osaamisen lisäksi sillä, että esimerkiksi Puolustusvoimien aseita käytetään aina Puolustusvoimien valvonnassa, Lehtisalo toteaa.

Ampumataitoa normaali- ja poikkeusoloihin

Lehtisalon mukaan MPK:n ja Puolustusvoimien operatiivinen kumppanuus tarkoittaa mm. sitä, että MPK:lla on entistä tärkeämpi rooli paikallisjoukkojen reserviläisten rekrytoimisessa ja kouluttamisessa. Tähän kuuluu käytännössä myös ase- ja ampumakoulutuksen sekä ammunnanjohtajien koulutuksen järjestäminen.

Yksi koulutuksen tarkoituksista on, että aiempaa useampi reserviläinen pystyisi toimimaan ampumakouluttajana paitsi MPK:n vapaaehtoistoiminnassa, myös oman sodanajan joukkonsa harjoituksissa ja tehtävissä.

— MPK:n toiminnassa kartutettu osaaminen ja hankitut lisenssit, kuten ammunnanjohtajan tai ensiapuhenkilön oikeudet, ovat hyödyllisiä myös kertausharjoituksissa ja poikkeusolojen tehtävissä, Lehtisalo kannustaa.

Ampuma- ja ammunnanjohtajakoulutuksen tarjontaa lisätään

Lakimuutoksen ja MPK:n käynnissä olevien asehankintojen myötä MPK saa uusia mahdollisuuksia toteuttaa ase- ja ampumakoulutusta, ja tarkoituksena onkin kasvattaa ampumakoulutuksen tarjontaa. Uusia ampumakursseja kaiken tasoisille ampujille lisätään koulutuskalenteriin jo syksyn aikana. Myös MPK:n jäsenjärjestöt ovat osaltaan vastaamassa koulutusten lisääntyneeseen kysyntään.

Ampumakoulutuksessa tarvitaan myös entistä enemmän osaavia ja aktiivisia ammunnanjohtajia. MPK:n ammunnanjohtajista pääosa on vapaaehtoisia, jotka ovat suorittaneet ammunnanjohtajakoulutuksen.

MPK:n ase- ja ampumakoulutustarjonnan löydät koulutuskalenterista. Voit myös ottaa yhteyttä lähimmän piirin henkilökuntaan ja kysyä lisätietoja niin ampumaharjoittelun aloittamisesta kuin ammunnanjohtajakoulutukseen hakeutumisesta. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Teksti: MPK
Kuva: Sirkka Ojala

Jaa uutinen: